Author Archives: Website Redactie

Het Streekarchief wijzigt haar openingstijden!

Het Streekarchief wijzigt haar openingstijden!

Het bestuur heeft in overleg met de vrijwilligers besloten de openingstijden iets aan te passen. De nieuwe openingstijden worden maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur. Hiernaast kunnen door het vertrek van Cor op woensdag geen genealogische vragen worden beantwoord. Op de andere dagen of via ons e-mailadres blijft dat uiteraard wel mogelijk.

Gedeelte Sagenbuurt in Oud-IJsselmonde wordt gesloopt

Gedeelte Sagenbuurt in Oud-IJsselmonde wordt gesloopt

De aangekondigde sloop van een deel van de Sagenwijk, door bewoners de “301” genoemd, in Oud IJsselmonde is gestart op 1 september. In twee fases worden 177 van de 301 woningen afgebroken, te beginnen bij het Ferguutpad. De bouw van de Sagenwijk startte in 1956 en in 1957 werden de eerste woningen opgeleverd. In onderstaand… Lees verder

Historisch Archief Westland is verhuisd

Historisch Archief Westland is verhuisd

Het Historisch Archief Westland is begin deze maand met haar archief naar de nieuwe gemeentelijke archiefbewaarplaats in het nieuwe publieks-en bestuurscentrum aan de Verdilaan in Naaldwijk verhuisd. Rond de 5 strekkende kilometer archieven en collecties, die tot voor kort nog stonden opgeslagen in de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis Naaldwijk èn in de archiefruimten in de… Lees verder

HCC! Genealogiedag in Stadsarchief Rotterdam

HCC! Genealogiedag in Stadsarchief Rotterdam

Op de 2e verdieping van Stadsarchief Rotterdam wordt een genealogische markt gecreëerd waar de softwaremakers van de bekendste genealogische programma’s aanwezig zullen zijn.Verder is er een Helpdesk aanwezig die bemand zal worden door medewerkers van het archief en regionale verenigingen. Ook worden er door het archief lezingen en rondleidingen gegeven. Deelnemers Deelnemers aan deze genealogische… Lees verder

Paupers en kolonisten nu makkelijk te vinden op nieuwe website Allekolonisten.nl

Paupers en kolonisten nu makkelijk te vinden op nieuwe website Allekolonisten.nl

Zo’n 200 jaar geleden werden er 100.000 wezen, vondelingen, verlaten kinderen, arme gezinnen, landlopers en paupers naar de Koloniën van Weldadigheid gestuurd. Meer dan één miljoen mensen stammen hiervan af. Het Drents Archief heeft de digitale informatie over deze kolonisten gebundeld en een nieuwe website ontwikkeld voor het zoeken naar deze personen. Mensen die willen… Lees verder

Monsterklus digitalisering slavernijverleden is geklaard

Monsterklus digitalisering slavernijverleden is geklaard

Het was een monsterklus, maar het is snel geklaard. Onder leiding van de Deventer historicus Coen van Galen zijn de slavernijregisters van Suriname uit 1826 tot 1863 gedigitaliseerd. “Het is veel sneller gegaan dan ik had gedacht!”, zegt Van Galen. “We hadden gerekend er zeker een half jaar mee bezig te zijn, maar we zijn… Lees verder

Sonneburgh

Sonneburgh

“Sonneburgh” Oorspronkelijk gepubliceerd in Streekarchief Eiland IJsselmonde Kwartaalbericht Zomer 2017 (jaargang 32, nummer 2) Willem van der Vorm beoefende zelf de paardensport en steunde de ruitersport door onder andere uitzending van ruiters naar het buitenland mogelijk te maken. Willem bezat de Manege “Den Heuvel” aan de Schulpweg in Charlois, voorheen de boerderij van M. Stok.… Lees verder

Willem van der Vorm

Willem van der Vorm

Bekende IJsselmondenaar: Willem van der Vorm Oorspronkelijk gepubliceerd in Streekarchief Eiland IJsselmonde Kwartaalbericht Zomer 2017 (jaargang 32, nummer 2) Willem van der Vorm, of simpelweg “W” zoals hij later in zijn naaste kring werd genoemd, werd op 6 november 1873 te IJsselmonde geboren in het landbouwersgezin van vlasboer Willem van der Vorm en Maaike Lagendijk.… Lees verder

Geboren in Nederlands Indië

Geboren in Nederlands Indië

Zelfs van mensen, die nog niet zo vreselijk lang geleden buiten Nederland zijn geboren, is het niet altijd eenvoudig uit te vinden waar dat gebeurd is. En dan ga ik er maar vanuit dat dat gegeven -dat ze in het buitenland geboren zijn- überhaupt bekend is. Toch is kennis van de plaats van geboorte van… Lees verder

Bewoningsgeschiedenis interessante bijkomstigheid familiehistorie

Bewoningsgeschiedenis interessante bijkomstigheid familiehistorie

Wie denkt dat stamboomonderzoek of familiegeschiedenis een droge opsomming van datums is komt bedrogen uit. Verhalen over en rond personen zijn juist de krenten in de pap. Hetzelfde geldt voor bewoningsgeschiedenis. Op zaterdag 30 september a.s., aanvang 11 uur organiseert HCC!genealogie weer een dag met twee lezingen. ’s-Morgens komt mevrouw Geertje Wiersma van de gezamenlijke… Lees verder

Ontworpen door Henk Kuiper Webs