100 jaren resoluties Raad van State digitaal bewerkt

De Raad van State was tijdens de Republiek het uitvoerend orgaan van de Staten-Generaal. Alle besluiten die op de zittingen van de Raad van State werden genomen, werden vastgelegd in resoluties. Het BHIC beschikt over een bijna complete serie in het net geschreven resoluties van de Raad van State (1584-1795, toegangsnr. 178).

Vanaf het begin van de 18e eeuw neemt het aantal militaire zaken enorm toe. Logisch, want vanaf 1702 woedde de Spaanse Successieoorlog, die zich deels in de Zuidelijke Nederlanden afspeelde. Tijdens deze oorlog bereikte het Staatse leger van de Nederlandse Republiek met 120.000 man zijn grootste omvang ooit.

Wat staat er nu online?

Vanaf nu kun je op onze website samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629-1748 doorzoeken. Het gaat daarbij om een selectie, namelijk alleen om resoluties die de Meierij van ‘s-Hertogenbosch betreffen. Echter is over de jaren 1704-1713 wel een eenvoudige index op persoons-, plaats- en zaaknamen te doorzoeken die álle resoluties betreft, dus níet alleen resoluties die de Meierij betreffen.

Informatie

Genealogen en andere belangstellenden kunnen de korte samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629 – 1748 doorzoeken via:www.bhic.nl/raad-van-state en dan rechts in het scherm klikken op ‘Raad van State’.

Voor meer informatie zie website.

Nieuws
Previous reading
BHIC geeft grootste collectie Brabantse stamboomgegevens vrij
Next reading
Registers van de Nederduits Hervormde Kerk van Afrika online!