Aanvraagformulier Persoonskaarten en persoonslijsten

Persoonskaarten en persoonslijsten

Persoonskaarten en persoonslijsten uit het Nationaal Register Overledenen geven informatie over personen die relatief kort geleden zijn overleden.

Het Nationaal Register Overledenen (NRO) bevat de persoonsgegevens van overledenen inwoners van Nederland vanaf 1939. Het bestaat uit de persoonskaarten van de tussen 1939 en 1 oktober 1994 overledenen, en de digitale gegevens van de inwoners die daarna zijn overleden. Het CBG bezit de persoonskaarten van overledenen en kan vanuit de elektronische bevolkingsregistratie ‘persoonslijsten’ genereren

De persoonskaart was de opvolger van de bevolkingsregistratie in de vastbladige bevolkingsregisters (vanaf 1850) en gezinskaarten (vanaf 1920). Elke persoon had vanaf een 1939 een eigen kaart bij de gemeente waar hij woonde, waarop persoonsgegevens werden bijgehouden. Op 1 oktober 1994 is Nederland overgegaan naar een elektronische bevolkingsregistratie: de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), die inmiddels de Basis Registratie Personen (BRP) heet.

Gegevens op persoonskaarten en -lijsten

Persoonskaarten bevatten onder meer de personalia van de hoofdpersoon, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen. Ook de opeenvolgende woonadressen, beroepen en kerkelijke gezindte werden genoteerd. Persoonslijsten geven grotendeels dezelfde informatie, maar informatie over beroepen en religie ontbreekt.

Uittreksels

Omdat persoonskaarten en persoonslijsten vrij recente en privacygevoelige gegevens bevatten, mogen niet alle gegevens worden verstrekt. Een uittreksel bevat daarom bijvoorbeeld nooit informatie over kerkelijke gezindte, informatie over de reden van verlies van de Nederlandse nationaliteit en de adresgegevens wanneer het overlijden minder dan twintig  jaar geleden is.

Recente generaties

Dankzij de persoonskaarten en -lijsten hebben we toegang tot persoonsgegevens die via de burgerlijke stand nog niet inzichtelijk zijn. De geboortegegevens van ouders, ooms en tantes kun je bijvoorbeeld nog niet inzien, omdat geboorteaktes pas na een periode van 100 jaar openbaar worden.

Kun je recente gegevens niet via je eigen omgeving achterhalen, dan zijn de persoonskaarten en –lijsten een uitkomst. Met deze informatie kun je vervolgens in de burgerlijke stand gaan zoeken, bijvoorbeeld via WieWasWie.nl.

Inhoudelijk gezien zijn de adressen op de persoonskaarten natuurlijk interessant; wellicht bestaan de woningen nog. Denk wel aan eventuele wijzigingen van straatnamen en omnummeringen.

Raadplegen

Het CBG beheert de persoonskaarten van overledenen voor de overheid en krijgt gegevens van overledenen uit de BRP. Uittreksels van persoonskaarten en –lijsten kunnen tegen betaling opgevraagd worden. Hiervoor moet je een schriftelijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier indienen. Voor persoonslijsten geldt dat de gegevens pas vanaf het tweede kalenderjaar na het jaar van overlijden beschikbaar zijn. Wij geven ook de mogelijkheid om een 'abonnement’ op persoonslijsten te nemen. Je ontvangt dan ieder jaar de op dat moment beschikbaar gekomen persoonslijsten van overleden personen met de opgegeven achternaam.

Een uitgebreid informatieblad over persoonskaarten en persoonslijsten vindt u hier (website van het CBG)

Aanvraag

Uittreksels van persoonskaarten en –lijsten en abonnementen kunnen tegen betaling opgevraagd worden. Voor persoonslijsten geldt dat de gegevens pas vanaf het tweede kalenderjaar na het jaar van overlijden beschikbaar zijn.

De uittreksels kunnen zowel per post als per e-mail worden aangevraagd. In beide gevallen moet je het daarvoor bestemde formulier zo compleet mogelijk invullen en ondertekenen. Om de aanvraag efficiënt te kunnen verwerken hebben we van de gezochte personen de volgende gegevens nodig:

  • De voor- en achternaam (zo juist en volledig mogelijk).
  • Vermelding van de namen in alfabetische volgorde (als het om meerdere personen gaat).
  • De geboortedatum en -plaats.
  • Het jaar en, indien mogelijk, de precieze datum van overlijden.
  • Eventuele andere informatie, zoals namen en geboorte- en overlijdensgegevens van de echtgeno(o)t(e).

Per e-mail kan de aanvraag verstuurd worden aan pkpl@cbg.nl. Het ondertekende aanvraagformulier moet als scan aan de e-mail worden toegevoegd. Geprinte en ondertekende aanvraagformulieren kunnen per post worden gestuurd naar het volgende adres:

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Sectie Persoonskaarten
Postbus 11755
2502 AT, Den Haag

Zodra de uittreksels zijn gemaakt, worden ze samen met de factuur per post toegestuurd. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen zul je rekening moeten houden met een levertijd van enkele weken (meer dan een maand).

Tarieven

De kosten van inlichtingen  uit de persoonskaarten worden niet berekend per uittreksel, maar per zoekactie. Vraag je bijvoorbeeld gegevens van acht personen op, dan betaal je voor acht verrichte (al dan niet geslaagde) zoekacties. Bij aanvragen uit het buitenland wordt een transferprovisie en hogere portokosten doorberekend. De actuele tarieven vindt u hier (website CBG).

Aanvraagformulieren

Het Streekarchief heeft een geautomatiseerd aanvraagformulier ontwikkeld in Microsoft Excel. Via dit formulier kunt u de personen willekeurig invoeren en met één druk op de knop automatisch op alfabetische volgorde van achter-, voornaam en geboortedatum laten sorteren. De gegevens worden overgenomen op het CBG formulier en dit kunt u afdrukken, ondertekenen en vervolgens via e-mail of per post naar het CBG sturen zoals hierboven staat vermeld.

Druk op de afbeelding hiernaast om het bestand te downloaden of te openen.

Bent u niet in het bezit van Microsoft Office of Microsoft Excel, dan kunt u hier de PDF versie van het aanvraagformulier vinden.

 

Bron: website CBG

Formulieren
Previous reading
Richtlijnen voor auteurs
Next reading
Folder Streekarchief Eiland IJsselmonde (2017)