De Ambachtsheren en -vrouwen van Oost-IJsselmonde

Hieronder vindt u een (niet geheel chronologisch aansluitend) overzicht van de ambachtsheren en -vrouwen van 't Oostambacht van IJsselmonde vanaf het jaar 1283:

In deze tussenliggende periode worden in akten en andere documenten geen ambachtsheren van Oost-IJsselmonde vermeld. Er kan echter aangenomen worden dat er gedurende deze (lange) periode van 73 jaar, leden van de tussenliggende generaties uit het Van Voorschoten/Van Cralingen geslacht, Ogier heer Ogierszoon (Ogier III van Cralingen) en Gillis II van Cralingen, dit ambt hebben bekleed.

1410

Gillisje Ogiersdr. van Cralingen gehuwd met Dirck van Duvenvoirde, gesegt Van der Lecke

1421

Johan (Jan) van der Lecke

1437

Goedschalck Oem van Wijngaerden

In 1439 wordt het Leen in twee delen gesplitst:

De Helft

De wederhelft

1439

Goedschalck Oem van Wijngaerden

1439

Hugo van Lannoy

1474

Floris van Wijngaerden

1464

Philips van Lannoy

In 1496 worden beide delen wederom samengevoegd:

1496

Floris van Wijngaerden

1533

Joost van Wijngaerden

1664

 Adriaen Adriaensz. Lampsins

Adriaen overlijdt in 1682, zijn weduwe Marija Hooftman(s) is vanaf 1682 tot aan 1686 bezig met de verkoop van het Ambacht en de goederen

1722

Johanna en Cornelia Henriëtta Hechtermans

1724

Cornelia Henriette Hechtermans, gehuwd met Claes Bichon

1807

Adriana Catharina Verstolk, weduwe van Johan Adriaan Bichon

Geschiedenis
Previous reading
De Polders van IJsselmonde
Next reading
De Ambachtsheren en -vrouwen van West-IJsselmonde