Amsterdamse downloads gratis per 2017

Vanaf 1 januari komen alle scans in de Archiefbank en de Beeldbank kosteloos voor u beschikbaar. Dit betekent dat u voor de Archiefbank geen scantegoed meer nodig hebt en dat u alle 18 miljoen scans thuis of waar u maar wilt kunt openen en in hoge resolutie downloaden.

Uiteraard blijven de bestaande regels voor de openbaarheid van archiefstukken en van auteursrechtelijk beschermde werken van kracht. Ook de scans in de beeldbank komen kosteloos voor u ter beschikking. Het Stadsarchief Amsterdam sluit zich met dit besluit aan bij het uitgangspunt om mogelijke drempels voor het hergebruik van overheidsinformatie zoals ook bedoeld in de Wet Hergebruik Overheidsinformatie zoveel mogelijk weg te nemen.

Heeft u op 1 januari 2017 scantegoed bij ons dan zal dat in de loop van januari op uw rekening worden overgemaakt. Daarbij hanteren we een ondergrens van 5 euro. In de periode tot 1 januari kunt u natuurlijk nog gebruik maken van eerder door u aangeschaft scantegoed en kunt u nog nieuw scantegoed kopen.

Wanneer u vragen heeft kunt u een mail sturen naarinfo@stadsarchief.amsterdam.nl of bellen naar de inlichtingentelefoon van het Stadsarchief 020-2511511, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 -17.00 uur.

BRON: Stadsarchief Amsterdam

Nieuws
Previous reading
Nieuwe aanwinst: een Underwood nr. 5 typemachine
Next reading
Database met namen 19de-eeuwse vondelingen en weeskinderen online