Arie van Munster

Grondlegger van het Streekarchief Eiland IJsselmonde

Oorspronkelijk gepubliceerd in Streekarchief Eiland IJsselmonde Kwartaalbericht Zomer 2023 (jaargang 38, nummer 2)

De Struisenburgdwarsstraat met rechts de meelfabriek d’ Blaauwe Molen

Arie van Munster werd op 26 december 1930 geboren aan de Struisenburgdwarsstraat 25b achter de Oostzeedijk in Kralingen. Hij was de middelste zoon in het gezin van de Rotterdamse expeditieknecht Arnoldus Albertus (Arnold) van Munster en de uit Utrecht afkomstige Elisabeth Niesje (Bep) de Smale. Zijn oudste broer was Steven (Steven Hermanus) van 1926 en zijn jongste broer Rinus (Marinus Albertus) uit 1932.

Toen zijn moeder hoogzwanger was van zijn broer Rinus besloten zijn ouders te gaan scheiden en op 3 maart 1932, werd het huwelijk tussen Arnold en Bep ontbonden. Kort daarop beviel zijn moeder van zijn jongste broer op 20 maart 1932.

Een jaar later - op 5 juli 1933 - hertrouwde Bep met Dirk van Belle, een dertigjarige opperman uit Rotterdam. Arie groeide op in het gezin van Dirk en Bep die achtereenvolgens aan de Adrianastraat (1933), de Johan Idastraat (1937) en de Bajonetstraat woonden (1938).

Al vele jaren was genealogie de grote hobby van Arie van Munster. Hij kon enthousiast vertellen over hoe zijn fascinatie voor genealogie was ontstaan: “Toen ik nog voer op de grote vaart deed ik aan astrologie. Vooral het rekenwerk dat daarbij te pas kwam om te kijken of de horoscopen klopten, boeide mij. Op een gegeven ogenblik las ik ergens dat je de exacte geboortetijd van je ouders en je grootouders kunt uitrekenen. Dat wilde ik ook proberen en vroeg daarom diverse geboorteaktes aan. Toen ik die ontving en ermee aan de slag ging realiseerde ik me dat daar veel meer mee gedaan zou kunnen worden dan alleen maar de exacte geboortetijd uitrekenen. Daar zou de realiteit uitgehaald kunnen worden!”.

Werkgroep genealogie in de Klimmende Bever

Van Munster wilde zijn kennis graag overbrengen op anderen, daarom plaatste hij een advertentie in de krant dat hij een cursus genealogie ging starten. Belangstellenden die hun familiegeschiedenis wilden onderzoeken maar niet wisten hoe ze dat aan moesten pakken, konden bij hem terecht.

De cursus zou gehouden worden in “De Klimmende Bever”. Op die advertentie reageerden zo'n 20 mensen, die graag wilden weten wat de beste manier was om hun stamboom uit te zoeken. Van Munster kweet zich met verve van zijn taak. Hij ging zelfs met zijn cursisten per trein naar het Rijksarchief in Den Haag, om precies uit te leggen hoe zij te werk moesten gaan bij het voorouderonderzoek. Van Munster zelf was een sterk voorstander om een en ander via kwartierstaten te noteren.

De cursisten kwamen bij elkaar in de benedenzaal van “De Klimmende Bever”, die gehuurd werd van de Activiteitencommissie De Klimop, voor de huurprijs van ƒ. 19,00 per keer. Om dit allemaal te kunnen bekostigen moest natuurlijk contributie betaald worden.

Het ging goed met de groep. Zo goed zelfs dat in het voorjaar van 1981 de Werkgroep Genealogie IJsselmonde werd opgericht, die nog hetzelfde jaar onder de vleugels van het Sociaal Cultureel Vormingswerk De Klimmende Bever kwam. Er werd een bestuur gekozen: Arie van Munster werd voorzitter, mevrouw Van Cina secretaris en mevrouw Noorland penningmeester.

De groep werkte enthousiast verder. Op een gegeven ogenblik durfde men zelfs toe te geven aan een al eerder aarzelend uitgesproken wens om een Streekarchief op te richten.

Stichtingsakte Streekarchief

Op 25 augustus 1983 was het dan zo ver… Toen verschenen voor notaris P.B.J.M. van den Bosch te Papendrecht de heren Arie van Munster, Jacob Dubbeldam en Adrianus Bonis, teneinde een stichting in het leven te roepen, de Stichting Streekarchief Eiland lJsselmonde.

Van Munster was heel actief in het verenigingsleven en zette zich ook in voor de muzieksociëteit “l’Esprit”, die tot op heden nog steeds bestaat. Ook was hij begaan met kunst en regelde een aantal exposities in samenwerking met en vanuit het Streekarchief.

Lineke Kwikkers bij de expositie van haar werk aan de Herenwaard

Een traditie die we ook na de verhuizing naar de Herenwaard nog hebben vol kunnen houden, met exposities van o.a. Lineke Kwikkers, Miep Kraak en niet te vergeten de exposities over de archeologische vondsten in en om IJsselmonde (in samenwerking met BOOR), de expositie IJsselmonde in de Winter en de foto-expositie in het kader van het 30-jarig jubileum van het Streekarchief.

Toen het stadskantoor IJsselmonde werd omgevormd tot een zogenaamde XXL locatie, moesten we deze traditie helaas los laten omdat er geen ruimte meer was in de publieksruimte om dit nog te doen.

In de bibliotheek IJsselmonde en Podium Islemunda hebben we gelukkig een mooi alternatief kunnen vinden om eventuele exposities te organiseren. Zoals bij de opening van de historische fiets- en wandelroute IJsselmonde op 14 juni j.l.

Op 15 februari 1989 overlijdt Van Munster. Hij was ongeneeslijk ziek, maar zijn overlijden kwam toch nog als een schok en onverwacht, een diep gat achterlatend bij verschillende organisaties in IJsselmonde, maar vooral bij het Streekarchief wiens enthousiaste inspirator en voorvechter van de lokale geschiedschrijving hij was.

Kwartierstaat:

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

Auteur: Marcel Verhoef

Bekende gezichten
Previous reading
John Thorn Leeson
Next reading
Andreas Schotel