Bezoekersinformatie en Huisregels Streekarchief

Welkom

Hartelijk welkom bij het Streekarchief Eiland IJsselmonde.
In deze bezoekinformatie vindt u aanwijzingen en informatie die tijdens uw verblijf in ons archief van pas komen. Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot de medewerkers.

Registratie

Bij uw eerste bezoek moet u bij een van de medewerkers een bezoekerskaart invullen
Deze gegevens worden later in de computer vastgelegd. Dit om onder andere per kalenderjaar het aantal bezoekers vast te stellen en voor mogelijke informatie over het Streekarchief die voor u van belang kan zijn. Zonder uw toestemming worden uw gegevens nooit aan derde(n) doorgegeven. Met de ondertekening van de kaart verklaart u tevens dat u bekend bent met de huisregels van het archief.

Huisregels

 • Als bezoeker heeft alleen toegang tot de publieke ruimten.
 • Jassen, tassen, mobiele telefoons en andere voorwerpen die de rust kunnen verstoren zijn in de studiezalen niet toegestaan.
 • Er geldt een rookverbod in het archief.
 • Het is niet toegestaan te eten of te drinken in de studiezalen.
 • Fotograferen en filmen alleen na overleg met de medewerkers.
 • Als u een boek pakt uit een van de kasten dan graag een plankje plaatsen.
 • Indien u gegevens uit een van de dozen wilt, dan kunt u deze alleen verkrijgen na overleg met de medewerkers.
 • Het is verboden om boeken/geschriften/documentatie buiten de desbetreffend ruimte(n) mee te nemen zonder overleg met de medewerker.

Kopiëren

Na overleg met de medewerkers kunt u kopieën (laten) maken van de door u gewenste zaken. Voor het kopiëren vragen wij een minimale vergoeding.

Openbaarheid stukken

De meeste stukken zijn openbaar. Maar let op wanneer u gegeven uit het archief publiceert bent u daar zelf verantwoordelijk voor. U dient zelf de auteursrechten te regelen.
Dit geld ook voor de foto’s van het archief. Indien u vragen heeft dan kunt u een medewerker benaderen.
U moet altijd de brongegevens vermelden als u publiceert.

Welke gegevens zijn in de computers van het archief verwerkt

Laat u altijd eerst een uitleg geven door een medewerker! Een uitleg versoepelt het zoeken naar de door u gewenste gegevens.
Op de gegevens is de Wet van Bescherming op de Persoonsgegevens van toepassing.
In ons systeem is het volgende verwerkt:

 • Geboorten, overlijden en huwelijken uit diverse (deel)gemeenten van het eiland IJsselmonde.
 • Gezinskaarten.
 • DTB-gegevens.
 • Boeken van Ons Voorgeslacht (Provincie Zuid Holland).
 • Genealogieën.
 • Dozen met diverse gegevens over de (deel)gemeenten van het eiland IJsselmonde.
 • Landkaarten, nieuwe- en oude plattegronden.

Uitbesteden onderzoek

Dit is mogelijk, bijvoorbeeld in de situatie dat u het archief niet kunt bezoeken of dat u in uw onderzoek vastloopt
Aan de uitbesteding zijn kosten verbonden Informatie over de kosten en procedure kunt u bij de medewerker verkrijgen.

Tot slot

Het archief verwacht dat u zich houdt aan zowel de voorschriften, de huisregels en aan de aanwijzingen van de medewerkers.
Wij wensen u veel succes met uw zoektocht naar de door u gewenste gegevens!

Formulieren
Previous reading
Bewoningsgeschiedenis interessante bijkomstigheid familiehistorie
Next reading
Redactiestatuut Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde