Bijeenkomst Stichting Rotterdam is vele Dorpen

Op 9 februari jongstleden is de stichting Rotterdam is Vele Dorpen (SRivD) bijeengekomen. Deze stichting is eigenlijk een overkoepelend orgaan van alle historische verenigingen binnen Rotterdam. Het Streekarchief is dan ook lid van deze stichting evenals Insula Mundi uit IJsselmonde.

In plaats van de gebruikelijke agenda met algemene onderwerpen en ruimte voor elke vereniging en stichting om te vertellen wat deze organiseren en verder hebben gedaan, was nu het grootste gedeelte van de agenda ingeruimd voor een gezamenlijke presentatie van het Streekarchief en het Stadsarchief Rotterdam over hun verregaande samenwerking bij het digitaliseren van voor IJsselmonde interessant materiaal. Namens het Streekarchief voerde Peter den Hartog en Marcel Verhoef het woord en namens het Stadsarchief waren Ronald Grootvelt en Daniël van Bokhoven aanwezig.

Na een welkomstwoord door Luuk de Boer, de voorzitter van SRivD, zette Peter den Hartog in een presentatie uiteen hoe de samenwerking tussen het Streek- en het Stadsarchief is ontstaan en hoe die in de afgelopen jaren steeds meer vorm heeft gekregen.

2016 013Een belangrijk ander deel van de presentatie ging over het bezit van het Streekarchief en de overige organisaties. Het Streekarchief heeft transcripties en fotokopieën uit vele omliggende gemeenten en dorpen, waarschijnlijk weten de lokale historische verenigingen niet eens dat we die hebben. Het voorstel van het Streekarchief is om hier (veel) meer ruchtbaarheid aan te geven (zowel tussen organisaties onderling als extern naar buiten toe) en dit materiaal ook ter beschikking te stellen aan de betreffende historische vereniging als die daar interesse in heeft. Dit dan wel onder de voorwaarde dan men de transcripties of het gescande materiaal dan ook weer ter beschikking stelt aan het Streekarchief als donerende partij. Als voordeel zien wij hierin dat wij zelf niet alles hoeven te digitaliseren en het (originele) materiaal een thuis krijgt op de plek waar dit het beste tot zijn recht komt. Vele handen maken ook in dit geval licht werk.

Hierna was het woord aan Ronald Grootveld van het Stadsarchief die de mogelijkheden van het Stadsarchief om de verschillende historische organisaties te ondersteunen, toelichtte. Daniël van Bokhoven gaf tenslotte een korte inkijk in de nieuwe opzet van de website van het Stadsarchief en lichtte daarvan de toekomstige mogelijkheden toe.

Het was een interessante avond die smaakt naar meer.

Nieuws
Previous reading
Expositie Lineke Kwikkers
Next reading
Dit is mijn school