Boek 100 jaar Zuider Volkshuis | De Brink

In mei 1987 werd ter gelegenheid van de verbouwing van het Zuidervolkshuis “De Brink” het boekje “Zuidervolkshuis/De Brink, door de jaren heen vernieuwd” uitgebracht door de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Streekarchief in samenwerking met de Stichting voor sociaal-cultureel vormingswerk “De Brink”. Het boekje vond destijds gretig aftrek in Vreewijk. Recent werd er door de groep 100 jaar Brink, een samenwerkingsverband uit Vreewijk die de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan van “De Brink” organiseren, met het Streekarchief contact opgenomen. Het plan was om, naast allerlei festiviteiten ook een tastbare herinnering aan het jubileum na te laten in de vorm van een boek. De vraag was of het Streekarchief hen wilde helpen met het aanvragen van fondsen en het rondkrijgen van de financiën, en of er gebruik mocht worden gemaakt van de eerdere uitgave van het Streekarchief. Het bestuur van het Streekarchief stond hier positief tegenover en de financiering werd gevonden bij de Van de Mandele Stichting en Havensteder (de woningcorporatie in Vreewijk). Bovendien bezit het Streekarchief, tot grote verrassing van de organisatoren van 100 jaar Brink, nog een groot archief van het Volkshuis. Dit archief is na een brand in het volkshuis ooit eens geschonken aan het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van onze oprichter Arie van Munster. Hiervan werd voor de samenstelling van het boek dankbaar gebruik gemaakt, en vele uren werden doorgebracht met het snuffelen in de krantenknipsels, vergader- en bestuursstukken uit lang vervlogen tijden en allerhande ander materiaal.

Helaas moest geconstateerd worden dat het archief inmiddels, mede door de toentertijd opgelopen brandschade, in slechte staat verkeerd. Het Streekarchief heeft hierom besloten deze inventaris versneld te gaan digitaliseren om te voorkomen dat onderdelen van het archief echt verloren gaan. Een van de vrijwilligers van de groep “100 jaar Brink”, Ton ten Klooster, heeft zich spontaan aangeboden om deze klus voor zijn rekening te nemen omdat; “hij al een groot gedeelte in het onderzoek voor het boek had gedigitaliseerd en hij de klus wel wilde afmaken”. Hier zijn wij als Streekarchief uiteraard heel erg blij mee en een vervolgafspraak wordt gemaakt.

Het boek “100 jaar Zuider Volkshuis / De Brink” is te verkrijgen in Huis van de Wijk “De Brink”, Dreef 71 te Rotterdam-Vreewijk, de museumwoning Vreewijk, Lede 40 te Rotterdam-Vreewijk, via de website www.100jaarbrink.nl en via het Streekarchief, Herenwaard 23 te Rotterdam-IJsselmonde en via de webshop op www.streekarchiefijsselmonde.nl. Het boek kost € 10,00 (exclusief verzendkosten) en bevat een historisch overzicht van het Volkshuis, is gevuld met persoonlijke verhalen van bezoekers van vroeger en nu en is geïllustreerd met vele foto’s en afbeeldingen uit de afgelopen 100 jaar. Een uniek document voor iedereen die “De Brink” wel eens heeft bezocht en hier dierbare herinneringen aan heeft.

Nieuws
Previous reading
Nieuwsbrief Winter 2018 is uit!
Next reading
Kerstsluiting 2018