De akten van indemniteit van IJsselmonde (1762-1776)

Register van uitgegeven akten van indemniteit 1762-1772

In 1995 bracht het Streekarchief een boekje met “de Akten van indemniteit van IJsselmonde” uit, auteur was mevr. J.C. Broekhuijzen. Het betrof hier 150 exemplaren van de in het archief van de ambachtsheerlijkheid Oost-IJsselmonde opgenomen, in IJsselmonde ontvangen en uitgegeven akten van indemniteit in de periode tussen 1700 en 1819.

In de periode 2014-2016 werden alle originele akten in de inventarissen van het archief van de voormalige gemeente IJsselmonde, alsmede de ambachtsheerlijkheden Oost- en West-IJsselmonde en Lombardijen gefotografeerd door de heren Kees Grandia en Peter den Hartog. In al deze inventarissen werd nog een gedeelte van de akten van indemniteit aangetroffen die niet eerder bekend waren en welke dan ook niet waren opgenomen in de uitgave van 1995.

Klik op de afbeelding om de publicatie te openen...

Als aanvulling op de eerdere uitgave en voor de volledigheid worden deze akten van indemniteit, opgenomen in het register van uitgegeven akten van indemniteit 1762-1772, in een aanvullende uitgave gepubliceerd.

De akten van indemniteit kunnen een bron zijn om de herkomst van personen te achterhalen of te onderzoeken waar zij naartoe zijn vertrokken. Hiernaast bevatten zij informatie over de gezinssamenstelling en worden soms ook ouders genoemd.

Een akte van indemniteit is een document dat men kon aanvragen in de geboorteplaats wanneer men wilde verhuizen. In deze akte stelt het betreffende stads- of dorpsbestuur zich financieel garant voor de verhuizende ingeborene.

Elk bestuur was namelijk verplicht zijn ingeborenen in geval van ernstige armoede te onderhouden, zelfs wanneer deze elders woonden. De nieuwe plaats van vestiging werd zodoende “geïndemneerd” (= schadeloos gesteld), zodra de nieuwkomers onverhoopt tot armoede vervielen en bedeling nodig hadden.

Hoewel een bestuur in principe kon eisen dat men in geval van armoede terugkeerde naar de plaats van geboorte (zoals Den Haag dat bijvoorbeeld deed),  hadden de meeste plaatsen onderling een regeling van betaling getroffen. De diakonieën van de verschillende plaatsen (die de armenzorg regelden) betaalden elkaar een zeker geldbedrag per armlastig nieuwgevestigd persoon.

Soms werden de akten afgegeven voor elke willekeurige plaats van vestiging; men beloofde dan dus, in geval van nood, altijd en overal te betalen. De meeste akten zijn echter afgegeven voor één bepaalde plaats. Wilde men later nògmaals verhuizen, dan moest men een extra aantekening op zijn akte aanvragen, waarmee ook de volgende plaats van vestiging “geïndemneerd” werd.

De akten (transcriptie)

Voor den Armen                                                   Copie                                                           fol.1

Alsoo    Catelijntje Maartensdr Barendregt Oudt Omtrent 33 Jaeren geboortig van West-

IJsselmonde Wiens Moeder is geweest Maeijke Aartsdr den Hoet, haer met er Woon heeft begeven naer Alblasserdam zoo belovende Regenten van den Gecombineerden Armen van Oost IJsselmonde, Ingevalle de voorn: Catelijntje Maartensdr Barendregt tot armoede quam ten Vervallen, deselve weder onder onse Jurisdictien te Sullen aannemen, en uijt onse arme Middelen alimenteren, en vervolgens den armen van Alblasserdam daer van te bevrijden, en ontheffen, onder Verbont van de Goederen en Inkomsten van den voors: onsen armen; Mits dit den armen van Alblasserdam door voors: onsen armen Indemneert, voor hunne Inboorlingen, dien in tijt en wijlens bevonden mogte Werden onder onsen Jurisde met er woord gekomen te Sijn, Actum den 1e Junij 1762 (onderston-: ) per Ordonn. van de voorn. regenten als SecrSt. (: Was geteekent) Pieter Tijken 17 5/2

Op Den 9e October 1762 Gelijke acte Verlee: Voor Pieter van Veen Oudt Omtt 10 Jaren, Corns: Van Veen oudt Omtt  8 Jaren & Johanna van Veen omtt 6 Jaren, wiens moeder is Jannetje Jans: huijsvrouw van Pieter van Veen, & geteekent als vor Na Rotterdam en Jurisde  van dien.

Op Den 25e October 1762 Gelijke OmmeStaande Acte Verleent aan Jacob  den Hartog Wiens Moeder is Aagje Corne  Daane met er Woon begeven na het Ambagt.

Op den 29e December 1762 Gelijke acte verleent aan Daniel Oud 26 Jaren de Vries, Wiens moeder is Pleuntje Verschoor met sijn Woon begeven naar Rotterdam (Uijtgesondert de mits dat den armen van Rotterdam Indemneert Voor hare Inboorling

Op dato Gelijke Acte verleent aan Pleuntje Daam Leen Waer Oudt Omtt  23 Jaren wiens moeder is geweest Maaijke Ariense Snoo, met er woon naar Rotterdam, Uijtgesondert de mits als boven

Op den 4e Meij 1763. Gelijke acte Verleent aan Arij de Bel, geboortig Van IJsselmonde, out omtt 25 Jaer, Wiens moeder is, Anna pietersdr hupse: met er woon Na Charlois: ( onder de mits als bij de Eerste Acte Staat gemelt: )

door den ?? Secrets: geteekent)

Op dato Gelijke Acte Verleent Aan Jacob Leentvaer, geboortig van IJsselmonde, out omtt 27 Jaar, wiens moeder is geweest, maaijke de Snooij, na Charlois ( onder de mits als boven )

door den ?? Secrets: geteekent.

Voor den Armen                                     Copie                                                                          4

De Regenten van den Gecombineerden Armen Van IJsselmonde, beloven bij desen, ingevallen de actens van Indemniteijt, die Cornelis de bel Zegt Voor hem en zijne huijsv: Anna Hupse, ter Secretarie Van IJsselmonde; te hebben gebragt: niet in de arme kiste: ( waer toe de voorn: Regenten thans door omstandigheden geen toegang hebben) gevonden werden, den selven en zijn Voorn: huijsvrouw, te zullen Considereren onder de Jurisdictie Van IJsselmonde verjaart te zijn, en vervolgens den armen Van Charlois, (: ingevalle de voorn persoonen tot armoede mogte geraken) deswegens te zullen Indemneren, Actum den 21e Julij 1763  

Ter ordnonn: Van de voorn: Regenten, als secretaris, (was geteekent) Pieter Tijken 17 3/5 63

Op den 26e September 1763 gelijke acte als folio 1 staat gemelt, Verleent aan de Persoon Van Jilles Maartens: van der Graaff, Oudt omt30 Jaeren wiens moeder is geweest, Pietertje Jillesdr  Verheij, ten behoeve van den Armen van Rijsoort.

Den 22e maart 1766 Op Den 27e September 1763 gelijke acte

gelijke acte Voor ???? Verleent als folio 1 staat gemelt, voor de Persoon ?????? ten behoeven Van Ingetje Jans van Swol Oudt omtrent 44 van die van Alblasserdam Jaeren, wiens moeder is Marijtje de Haan, ten behoeve van den Armen van Lekkerlandt

Op den 4e october 1763 gelijke acte verleent als folio 1 staat gemelt, voor de Persoon van Hendrik Adriaentz. Hoummes, out omtt  26 jaren, wiens moeder is geweest Grietje Pleunsdr  ??????????? ten behoeve van den armen van Geervliet

Op den 10e October 1763 gelijke acte als folio 1 staat gemelt (Exempt de mitse) Verleent Aan de Persoon van Abraham Weeda Oudt Omtt 28 Jaeren Wiens moeder is Martijntje Van der Leeuw, ten behoeve van den Armen van Rotterdam

Op den 10e October 1763 gelijke acte als folio 1 staat gemelt (Exempt de Mitsen) Verleent Aan de Persoon van Ariaentje Arijensdvan Hal Oudt Omtt 8 Jaeren geboortig alhier, wiens moeder is Catharina Vermeulen, ten behoeve van den Armen Van Rotterdam.

Dese acte in gelijke manier verleent ten  behoeve van den Armen van Haserwoude, actum den 30e junij 1773 Ter ordonn: van den off Woubrugge. groote armen van IJsselmonde als ?????? 

Pieter Tijken

17 6/4 73

Op den 14e october 1763, gelijke acte als folio 1 staat gemelt, verleent aan Pieter Maartens: van der Graaff out 27 jaren wiens moeder is geweest Pietertje Gillisdr Verheij ten behoeve van den Armen van Oudshoorn

Op den 26e October 1763 gelijke acte als staat gemelt, Verleent aan Sijmon Pasman Oudt omtt  36 Jaeren Wiens moeder is Stijntje Sijmons: Leegendijk ten behoeve van den Armen van Rijsoort.

Op den 17e November 1763. gelijke  Acte, als folio 1 Staat gemelt Uijtgesondrt de Mits Verleent aan Cornelia de Rooij, Oudt omtt 39 Jaren Wiens moeder is geweest Bastiaantie molenaer, ten behoeven Van den Armen Van Zevenhuijsen.

Op den 1e December 1763. gelijke acte als fol: 1 staat gemelt ( uijtgesondrt de mits) Verleent aan Neeltie Jacobsdr  van der Giessen: Oudt omtt 18 Jaren Wiens moeder is geweest, Teuntie de Jongh: ten behoeve Van den Armen Van Scheemda in de Provintie Van Groningen.

Op den 12e maart 1764. gelijke acte als fol: 1 staat gemelt ( uijtgesondrt) de mits ) Verleent aan Jacob pietersz: Hordijk out omt49 Jaer: Wiens moeder is geweest Lijntie Arijens:, geboortig van IJsselmonde, ten behoeven van den Armen Van Moercapelle.

Op den 14e April 1764 Gelijk acte als fol: 1 staat gemelt ( uijtgesondert de Mits) verleent aan Wm Jans Punt Oudt Omtt 2 Jaar Wiens moeder is Heijndrijntie Hendks Huijser, ten behoeven van den armen van Zevenhuijsen.

Op den 25e April 1764 Gelijke acte Verlent als fol: 1 staat gemelt ( uijtgesondert de mits) aan Klaartje Gerritsdr van Vliet Out Omtt 14 Jaren Wiens Moeder is geweest. Met haar twee kinderen Aart Leenderts Opmeer Oudt Omtt 18 Jaren en Bastiaan Leendts Opmeer Oudt Omtt  17 Jaren Alle Geboortig Onder Oostijsselmonde ten behoeven van den armen Van Rijsoort

Op den 23e Meij 1764. gelijke acte verleent aan Adrianus van de Kreek oudt omtt 14 Jaeren, Jennetje Oudt 12 Jaeren Paulus Oudt Omtt 9 Jaeren, Wiens moeder is Maria Huijgen van Es ten behoeve van den Armen van Heer OudelansAmbagt.

Op den 18e Junij 1764. Gelijke Acte als folio 1 staat gemelt, Verleent, aan Ariaantje Corns Keijser Huijsvrouw van Fop Jans. Laagerwerff Oudt Omtrent 49 Jaeren Wiens moeder is Lijntje Jans: Swart geboortig van IJsselmonde ten behoeve van den Armen Van Rijsoort

Op den 18e Junij 1764 Gelijke acte als folio 1 staat gemelt, Verleent aan Willem van der Hennik Oudt omtrent 36 Jaeren, Wiens moeder is geweest Lana Jans de Klerk geboortig van Oost IJsselmonde ten behoeve van den Armen van Cralingen

Op den 2e Augustus 1764 Gelijke acte als folio 1 staat Gemelt, Verleent aan Heijltje Jansdr Sloff Oudt Omtt 8 Jaeren, Wiens moeder is Dirkje Kelkhuijsen geboortig van IJsselmonde ten behoeve van den Armen Van Prinslandt.

Den 22e mart 1766 de nevenstaande acte op haar die van Alblasserdam verleent

De Regenten van den gecombineerden armen van ijsselmonde, beloven bij desen ingevallen de acte van indemniteijt die martijntje de Haan, wede jan van Swol, Zegt over haer ter secretarije van IJsselmonde te hebben gebragt, niet in de arme kist (waer toe de voorn: Regenten thans door  omstandigheden geen toegang hebben) gevonden wert, deselve te sullen conlidereren onder de jurisdictie van ijsselmonde vergaart te sijn, en vervolgens den armen van Lekkerlant (ingevalle de voorn: persoon tot armoede mogte geraken) deswegens te sullen indemneren. 

Actum den 11e augustus 1769 (Ondsten Ter ordonn: van de voorn: Regenten als secretaris (is geteekent) Pieter Tijken 17 5/5 69

Dese insgelijks verleent aan den arme van Rotterdam, actum den 11e Jan. 1772 Ter ordon: van de voorn regenten als secrets: Pieter Tijken  17 6/? ???

Gelijke acte als folio 1 staat gemelt Verleent aan Hendrik de Ridder Oudt omtrent 36 Jaaren Geboortig van Oost IJsselmonde, Wiens moeder is geweest Neeltje Schoonderwaert ten behoeven van den armen van Pietershoek

Op den 14e Januarij 1765. Gelijke acte als fol: 1 staat gemelt: Verleent aan Willem van der Hennik, Out omtt  37 Jaren Wiens moeder is geweest, Leena Jansdr  de klerk, geboortigh Van Oost IJsselmonde, ten behoeven Van den Armen Van Rotterdam.

Copie

De Origineelen deses ????: Op Een Zegel van zes stuijvers

Alzoo De  Heer Huijbertus Tijken Zagius Oudt Omtt  25 Jaren wiens moeder is Juffw  Agatha Johanna Francoisa van Bijemont, Geboortigh Van Oostijsselmonde, voornemens is Zigh met er woon te begeven te Leijden Zoo beloven wij Ondergesr: Schout en Schepenen van den voors: Dorpe en Ambagtsheerlijkheijdt in qual als mede Regenten van den Gecombineerden Armen aldaar, den Voorn: heer Huijbertus Tijken Sagius, ten allen tijden onder Onse Jurisden te sullen aannemen en vervolgens den armen Van Leijden, Voor zijn Persoon te Zullen Indemneren en er bevrijden Onder verband van de Goederen en Inkomsten van de ????????  Onsen armen, actum Oost IJsselm: den 6e Febr: 1765  (: ouder komt) als Schout en Secrets: (was geteekent) Pieter Tijken 17 5/5 65

(was nog Geteekent)

Pieter de Lijster, Johs Mijnlieff, Jan kooijman Fop van Driel, Wm Muijs.

Op den 1e meij 1765. Gelijke Acte als fol: 1 Staat Geregistreert; verleent aan Jan van Hamont, out omtt 33 Jaar. Wiens moeder is Lijsbet van Driel, geboortig van Oost IJsselmonde, na Rotterdam.

Op den 13 e Junij 1765. Gelijke acte als fol: 1 staat  Jaeren geregistreert verleent aan Haadewij de Kater Oudt omt47 Jaeren (wiens moeder is geweest Hilletje op Dorp) met haare drie Kinderen genaamt Klaas van Bergen Oudt Omt10 Jaaren, Hillegonna van Bergen Oudt Omtt 7 Jaeren Jacoba van Bergen Oudt Omtt 5 Jaeren, alle geboortig van Oost IJsselmonde na Hellevoetsluijs

Op den 27e Junij 1765 Gelijke acte als folio 1 staat gemelt: verleent aan Cornelis Nijssen Hartog Oudt omtt 30 Jaeren ( wiens moeder is Aagie Cornelisd: Van Veen: geboortig van Oost IJsselmonde na Hendrik Ido Ambagt

Op.den 5e maart 1766. gelijke acte als fol: 1 staat gemelt Verleent aan Pieter Naaktgeboren, out Omtrent 35 Jaeren Wiens moeder is Dirkje Kermis geboortig van Oost IJsselmonde: na Charlois.

Op den 14e Junij 1766: gelijke acte als fol: 1 staat gemelt verleent voor Hendrik Ido Ambagt aan Neeltje Gerritsdr Leentvaer out omtrent 36 jaren, wiens moeder is geweest Jannetje Arijens Verhoeven, geboortig ( volgens getuijgenis van d wedLeendert Crijne leentvaer en d wede adrianis visser, geboortig onder Oost IJsselmonde op nieuw hoven), en geteekent ter ordonn: van de Regenten als Secretaris, wijl de te doene separatie, nog niet bekent was geapprobeert te sijn, ’t geen anders omdat die met den 1e meij 1766 soude ingaan, eenige bedenking soude kunnen geven, alwaeren dit alhier dus is genoteert.

Op den 30 Junij 1766 Gelijke acte als folio 1 Staat geregistreert, verleent aan, Willem Swart Oudt Omtt 20 Jaeren Wiens moeder is Saartje Jansd= Roos en Saartje Nijsse Hartog Oudt Omtt  26 Jaeren, wiens moeder is Aagje Corns Van de Veen Egtelieden en voor hun kint genaamt Aagje Oudt Omtt Zes Weeken na Kiefhoek.

Op den 30e Junij 1766 Gelijke acte als folio 1 staat geregistreert aan de Persoon van Ariaentje ?? Visser Oudt Omtt 40 Jaeren, geboortig van IJsselmonde wiens moeder is Marijtje Hartog na Heer Oudelants Ambagt.

vode fol: 7 cf Op den 30e Junij 1766. Gelijke acte als folio 1 staat contract met geregistt  aan de Persoon van Lijntje Jansdr Salij Oudt Barendregt Omtt 45 Jaeren Huijsvrouw van Dirk Roos, met haare Agt kinderen, namentlijk Hendrik Oudt Omtt 27 Jaeren Marijtje Oudt Omtt 21 Jaeren, Cornelia Oudt Omtt 19 Jaeren, Johanna Oudt omtt  18 Jaeren, Jan Oudt omtt 17 Jaeren, Saartje Oudt Omtt 16 Jaeren. Pieter Oudt 15 Jaeren, en Gerrit oudt omt13 Jaeren, na de Kleijnelindt.,

op den 5e November 1766 gelijke acte als folio 1 staat geregelt, aan de Persoon van Cornelis Prs Buijens out omtt 25 jaren, wiens moeder is Lijsbeth van Mulm, geboortig van ijsselm: na Charlois.

Verleende actens van Indemniteijt na de separatie van den grooten en Diaconie armen van IJsselmonde

Alsoo Trijntje van Driel, wiens moeder is geweest Dirkje Schilperoort huijsvr, van Jan Hoorewegh, geboortig van IJsselmonde, sig met er woon heeft begeven na Rotterdam, Zoo beloven wij Schout en Schepenen van Oost IJsselmonde in qualAls Regenten van den Grooten Armen aldaer, ingevalle (onverhoopt) deselve Trijntje van Driel tot Armoede quam te vervallen, deselve weder onder onse jurisdte Sullen Aannemen, en wijl onse arme middelen te alimenteren, en vervolgens Den Armen van Rotterdam daar van bevrijden en ontheffen, onder verbant als naer regten; Actum den 13e meij 1767.

Ter ordonn. van deselve als secrets: Pieter Tijken 17 5/7 67

Wij Schout en Schepenen van Oost IJsselmonde belove bij desen Jan Hooreweg thans woonagtig te Rotterdam, ten allen tijde wederom onder onse jurisdictie te sullen innemen, En mits dien ons tegens de gemelde stadt niet te sullen behelpen met de waarschouwinge van haer Ed: groot mogende van dato den 8e augustus 1682.    Gegeven binnen oost ijsselmonde den 15e junij 1767

Ter ordonn: van deselve als secretaris Pieter Tijken     17 5/7 67

De acte voor de persoon van Neeltje Keijser ten behoeve van den armen van gouderak door de gemeene Armbesorgers den 19e augustus verleent den 27e junij 1767 overgeteekent, in de ser voegen Desen ten behoeve van den armen van berkenrode in voegen als boven overgeteekent Actum den 27e junij 1767

Ter ordonn: van Schout & Schepenen als Regenten van den Grooten armen van ijsselmonde als secretaris Pieter Tijken 17 5/2 67

Gelijke Acte als hier nevens fol 5 Verso Staat gemelt, van Indemniteijt Verleent aan Wm de Graaff Wiens moeder is Ariaentje Hane Graaff Oudt omtt 33 Jaeren na Rotterdam Op den 29e Augustus 1767.

Op dato den 29e Augustus 1767. Gelijke Acte van Indemniteijt Verleent ten behoeve van Catendregt onder Charlois voor de drie kinderen nagelaten bij Pieter de Nijsse Lijster Verwekt bij Geertje Prs Gelttelder met name   Oudt omtt 8 Jaeren Willemptje Oudt Omtt 5 Jaeren Marijtje Oudt omtt 2 Jaeren, geboortig Van Oost IJsselmonde

Op den 16e September 1767 Gelijke Acte van Indemniteijt als folio 5 Verso Staat gemelt Verleent ten behoeve van Crooswijk Onder Rotterdam. Voor de Persoonen Van Huijg de Rooij Wiens moeder is geweest Lijntje Oudt omtt  47 Jaeren Sijnen HuijsVrouw Geertruij gijse Tak bevorens Wede van Jan Tak met hare Drie kinderen met name Jan Jans: Tak Oud Omtt 20 Jaeren, Trijntje Jans: Tak Oudt Omtt 17 Jaer en Lijntje Huijgen de Rooij Oudt Omtt  6 Jaeren. Alle Geboortig van IJsselmonde

Op den 26e September 1767. Gelijke Acte van Indemniteijt Verleent ten behoeve van Teuntje Molendijk Oudt Omtrent 39 Jaeren Wiens moeder is geweest Jannetje Gelderblom geboortig van Oost IJsselmonde na Alblasserdam

Den 3e December 1767. gelijke acte als fol: 5 Verso staat gemelt, ten behoeven van Cathalijntie Barendregt, Out omt34 Jaren Wiens moeder is geweest Maaijke den Hoet geboortig van West IJsselmonde na Strijen.

Den 3e December gelijke acte Verleent aan Ariaantie Van Tuijl. Out omtt  39 Jaren, wiens moeder is geweest Leena Gortel, geboortig Van Oost IJsselmonde, na den Bergsenhoek.

Op den 11e Meij 1768 Gelijke acte Verleent aan Pieternella van dr Giessen Oudt omtt  24 @ 25 Jaeren. Geboortig van Oost-IJsselmonde Wiens moeder is geweest Teuntje de Jongh na Rotterdam.

Op den 3e October 1768 gelijke acte Verleent aan de Drie kinderen Van Arij den Hoedt & Marija van der Schans met name Cornelia Oudt Omtt  5 Jaeren Jannetje Oudt Omtt  3 Jaeren & Anna Oudt Omtt 1 Jaeren geboortig van Oost IJsselm: na Overschie, geteekent door den Secrets: & predikant, als sijnden de Vrouw Lidmaat

Op den 29e October 1768 gelijke acte Verleent aan Pieter Woutersz: van dr  Graaff Oudt Omtt 26 Jaeren Wiens moeder is geweest Niesje Hartog Geboortig van IJsselmonde na Kralingen

Op den 15e November 1768. Gelijke Acte Verleent Aan Ariaantie Speelman, Out omt26 Jaren, geboortig van Oost IJsselmonde Wiens moeder is Geertruij van de Wetering na den Briele.

Nb Vide het Contract Van Barendregt hoe veel die hier in dragen moeten

Op den 6e februarij 1769. gelijke Acte Verleent aan de vier kinderen Van Jacob Visser en Jobia molenaar, beijde van Barendt dog gewoont hebbende onder West IJsselmonde, Zijnde die kinderen genaamt Ariaantie Out Omtt 12 Jaar, Grietie Out omtt 11 Jaar, Pieter out omtt 8 Jaar, en Jan out omtt  6 Jaar, alle vier geboren in West IJsselmonde; na Rijsoort

Nb Vide Contract met Barendregt vide verso dese

Op den 6e Februarij 1769 gelijke Acte Verleent aan Hendrik Roos. Out omtt 28 Jaaren, Geboortig Van ………. IJsselmonde. Wiens moeder is Lijntie Salij, na Rijsoort

Den 9e maart 1769. gelijk acte Verleent aan Hendrik Disseling. Oudt omtt  25 Jaaren. Wiens moeder is Neeltie Van Mulen. geboortig Van Oost IJsselmonde, na Alblasserdam.

Op den 6e April 1769. Gelijke Acte Verleent aan Antie van der kulk. out omtt  25 Jaar, wede  van Cornelis Steenhoek, geboortig van West IJsselmonde, Wiens moeder is Marijtie Van Vugt; na Heerjansdam

Op den 13e April 1769. gelijke Acte Verleent aan Pleuntie Van der graaff, out omtt 27 Jaer. Wiens moeder is geweest Maaijke Verrijp geboortig Van Oost IJsselmonde, na Charlois.

De acte voor de persoon van Neeltje Keijser, ten behoeve van den armen van gouderak door de gemeene armbesorgers den 193 augs  1760 verleent, en den 27e junij 1767 ????? hier voren fol: 6 ten behoeve van den Armen van berkenrode overgeteeknt, door de Regenten van den grooten Armen weder overgeteekent in deser voegen  Desen ten behoeve van den armen van Stolwijk invoegen als boven overgeteekent . Actum den 18e meij 1769.

Ter ordonnL Als boven als Secrets: Pieter Tijken 17 5/9 69

Op den 3e Junij 1769 gelijke acte Verleent aan Jacob Ps Berkhout Oudt omtt  11 maanden geboortig van Oost IJsselmonde wiens moeder is Marijtje de Jongh. na Rhoon.

Op dato Gelijke acte Verleent aan Marijtje Cornelisdr  Rijerkerk geboortig van IJsselm: Oudt omtt 5 Jaeren Wiens moeder is geweest Neeltje Barendregt van Heijnenoort

Op dato Gelijke Acte Verleent aan Anthonij Termijn Oudt omt34 Jaeren geboortig van Oost IJsselmonde Wiens moeder is Geweest Antje Cornelisdr  den Ouden na Pernis

voor den armen Copie

Den 27e junij 1770 gelijke acte voor de neven en ondestaande personen ( gedt 5 junij en 11e julij 1769) verleent, voor de armen van de kleijne Lint, actum den 27 Junij 1770

Terordonn: van de Regenten van den groten Arme van Oost IJsselm: als Secrets. Pieter Tijken  17 5/6 70

op deselve acte nader geteekent

Alsoo Lijntje Jansdr Salij huijsvrouw van Dirk Roos, out omtt 48 jaren met haer vijff kinderen namentlijk Cornelia, oudt ontt  21 jaren, Johanna out ont20 jaren, Saartje out ont18 jaren, Pieter oudt ontt 16 jaren en Gerrit out omtt  15 jaren, hun met er woon hebben begeven, na de Groote Lint, Zoo beloven de Regenten van den grooten armen van Oost IJsselm: ingevallen de voorn: personen, ofte een van hun tot armoede quam off quamen te vervallen, deselve weder onse jurisdte sullen aannemen ( en voor soo veel de kinderen betreft als sijnde Dirk Roos geboortig van Barendregt, voor de helft, conform den contracte tusschen ons & Barendregt subsisterende) uijt onse arme middelen alimenteren, en vervolgens in voege als voren den armen van den Groote Lindt daar van bevrijden, en ontheffen naer verbant als naar regten; actum den 5e junij 1769

In voegen als boven verbint sig den groten armen van IJsselm: ingevallen Marijtje en Jan Dirks: Roos tot armoede quamen te bevallen, Den armen van den Ter ordonnantie van deselve grooten lint daar van te bevrijden, onder verbant als secretaries als boven; Actum den 11e julij 1769.                                Pieter Tijken  17 5/9 69 

Terordonn: van de Regenten den armen vanoost IJsselm: als secrets.  Pieter Tijken 17 1/9 69

voor den armen.

Copie

Alsoo Hendrik Roos, out ontrent 28 jaer van ijsselmonde wiens moeder is, Lijntje Jansdr Salij Zig met er woon heeft begeven na Rijsoort, soo beloven wij Schout en Schepenen van oost ijsselmonde in qals Regenten van den grooten armen aldaer ingevalle denselven Hendrik Roos tot armoede quam te vervallen denselven voor de helft, (als sijnde de vader Dirk Roos van Barendregt geboortig conform den Contracte tusschen ons en Barendregt subsisterende, uijt onse arme middelen te alimenteren en vervolgens den armen van Rijsoort daer van bevrijden en ontheffen, onder verbant als na regten; 

Actum den 5e junij 1769
Terordonn: van deselve
als secretaris
Pieter Tijken 17 2/9 6

Op Den 21e April 1774 deselve acte voor Pieter Pietersz hartog Verleent  ten behoeven Van Den arme van moerkapelle. 

Op den 28e Junij 1769 gelijke acte als folio 5 & so staat gemelt. Verleent aan Pieter prs Hartogh geboortig van Oost IJsselm. Wiens moeder is geweest Aagje prs Vander Graeff ten behoeve van Waddinxveen.

Op den 17e Julij 1769 gelijke acte als folio 5 verso staat gemelt Verleent aan Willem van der Hennik Oudt Omtt  41 Jaeren geboortig van Oost IJsselmonde Wiens moeder is geweest Lena Jansdr  de Kleef ten behoeve van Kralingen.

Den 13e October 1769 gelijke Acte als folio 5 Verso Staat gemelt Verleent aan Gijsbert van dr Munnik Oudt Omtt 50 Jaeren Wiens moeder is geweest Maggeltje de Kraeij met Sijn Vier Kinderen genaamt Maggeltje Oudt Omtt 26 Jaeren, Marijtje Oudt Omtt 22 Jaeren, Willem Oudt Omtt 18 Jaeren, en Willemijntje Oudt omtt 14 Jaeren alle geboortig van Oost IJsselm:  Verwekt bij Pietertje Valkenburg ten behoeve van Rotterdam.

Op den 23 e October 1769. gelijke acte als folio 5 Verso Staat gemelt, Verleent aan Cijtje de Graaff Oudt omtt  33 Jaer geboortig van Oost IJsselmonde Wiens moeder is geweest Ariaantje Hanegraeff ten behoeve van Rotterdam

Also Leendert de Voogel Geboortigh van Papendregt, en Lijdia Elseman Geboortigh van Ridderkerk Sigh met er woon hebben begeven Naar Papendregt, Met haar twee kinderen Genaamt Geertje Oudt 1 ½ Jaar en Maria Oudt Omtt  Agt weken, beijde Geboortigh op Oost IJsselmonde Zoo beloven wij ??? Schout en Schepenen en Predicant en Kerkenraad van Oost IJsselm onder voors. in qualals Regenten Van den Grooten en Diaconie Armen Van denselve Dorpe Ingevalle Onverhoopt de Voorn. Twee kinderen tot Armmoede quamen te Vervallen, deselve Weder onder Onse Jurisde  te Zullen Aannemen, en Uijt Onse Arme Middelen alimenteren en Vervolgens den Armen van Papendregt daar van bevrijden en Ontheffen Onder verbant als naar Regten, Actum den 15e December 1769, is bij den ?? Secrets. en den Predikant Geteekent.

Gelijke acte als boven Verleent aan de twee dogters Van Leendert Leeuwenburgh Lidmaat: met name Pleuntie out omtt  22 Jaer en Jannetie out omt 20 Jaer, Wiens moeder is geweest, Dirkie Sijmons van Vugt, gea???? Litmaat, beijde geboortig Van oost ijsselmonde: ten behoeven van den armen van Langexaar ___ actum den 21e februarij 1770 bij den S; Secrets: en Predikant ontgeteekent.

Gelijke Acte als folio 5 verso Staat gemelt Verleent aan de Drie Dogters van Leendert Leeuwenburgh met name Ariaantie Out ontt 28 Jaren Cornelia out ontt 26 Jaren En Barber out ontt  25 Jaer wiens moeder is geweest. Dirkie Sijmons van Vugt, alle geboortig Van Oost IJsselm: ten behoeven van den Armen Van Langeraar

Gelijke Acte als folio 5 verso Staat gemelt verleent aan Pietertie Spruijt, out ontt  65 Jaar. huijsvr: van Arij de Jongh, geboortig Van Oost IJsselmonde, welkers moeder is geweest, marijtie de Leeuw, ten behoeven van den armen Van Nieuw Beijerlant.

Op den 8e meij 1770 gelijke acte als folio 5 verso staat (aan trijntje van Driel  gegeven) verleent voor Pieter Tromp, out ontrent 28 Jaren, wiens moeder is Jannetje Pietersdr  Barendregt, en sijn huijsvrouw Lena Hermesd: Telleman out ontrent 28 jaren, wiens moeder is geweest Jannetje en hun kint genaamd Jan Tromp, out ontrent 3 ½ jaar, alle geboortig van Oost ijsselmonde ten behoeve van den Armen van Cralingen

Op den 12e Junij 1770 gelijke acte van Indemniteijt verleent voor Jannigje Jans: Spruijt Oudt Omtrent 27 Jaeren Wiens moeder is geweest Maaijke Hendriks geboortig van Oost IJsselmonde ten behoove Van den armen van Dordregt

voor den armen

Den 8e julij 1770 is door off wegens de kinderen van Marijtje van Vugt, wede  van Willem van der Kulk, te kennen gegeven, dat de voorn: Marijtje van Vugt deser weerelt was overleden, en dat Sijlieden hunne moeder die niets hadt nagelaten, buijten kosten van den grooten armen van ijsselmonde wel soude genegen sijn te begraven, ingevalle desen armen geen pretensie geliefde opente houden, ten lasten van den boedel van der selve haren moeder, uijt hoofde van t gene denselven armen te kort is gekomen, wegens seeckere schultbrieff en verloopene intressen, ten lasten van deselve hare moeder En bij de gesamentlijke tegenten sulks goetgevonden, en geresolveert sijnde, dient dese deswegens tot een volkomen bewijs; en is den ondergesr: als Secretaris geordonneert, dit renvesaal daar van te teekenen, actum als boven

Pieter Tijken 17 6/0 70

Op den 3e  Julij 1770. gelijke acte van Indemniteijt als folio 5 verso staat gemelt Verleent aan Elsebet Degenaer Huijsvrouw van Hendrik Klijwegh Oudt Omtt  21 Jaeren, Wiens moeder is Anna Kelkhuijsen geboortig van Oost IJsselmonde ten behoeve van den Armen van Cralingen

Copije brief aan dhLelijze Schout van t Brielse nieuwlt

Brielle 

MijnHeer.

Ariaentje Speelman de brenger deses geboortig van hier won: onder uw Eds jurisde heeft sig aan ons geaddresseert, en versogt eenige ????????? voor haar en haer kint; wij hebben voor soo veel sulks bij uw Edle Armbesorgers  nodig geoordeelt wert on daer van niet willen ontrecken, waarom dese dan dient,  dat wij de helft sullen dragen in ’t door uw Ed?? armen, voor Deselve en haar kint wert verstreckt latende de bedeelinge daar aan ????? aan de diterretie van de gene die dat hun werk bij uwe ??? wij sullen sig dragen dat het verschot deswegens spoedig wet gerembourenseert Waar mede ( na ins in gelijke gevalle daer toe te hebben aangebodenmet agting blijve in naam en op ordre van Schout jege egter

ijsselm: 25e oct: 1770 Mijn Heer van oost ijsselm: uwes d D W Dienaer

B: F:

Op den 10e December 1770: gelijk acte van Indemniteijt Als folio 5 Verso staat gemelt, verleent aan Ariaantie Pietersdr  van Driel Oudt ontt  27 Jaar Wiens moeder is Maartie Leeuwenburgh, geboortig van Oost IJsselmonde ten behoeven Van den Armen Van de Groote Lint

Op den 9e febr: 1771 gelijke acte Van Indemniteijt als fol: 5 vo staat gemelt Verleent aan Cornelia DirksdRoos, out ontt 26 Jaar, wiens moeder is, Lijntie Jansdr Salij, geboortig Van West IJsselmonde, ten behoeven van den Armen Van de kleijne Lint.

Op den 24e Februarij 1771 gelijke acte, als hier voren folio 5 Staat gemelt, verleent aan Jan Arijensz: Swart, om zijn huijsvrouw Maaijke Cornelisdr  Barendregt met hun kint genaamt Saartie Jans: Swart out ontt 20,  Jaar En de Voor soon Van de voorn: Maaijke Cornelisdr  Barendregt, genaamt Arij Maartensz: Van der Graaff Out ontt 18 Jaren, Alle vier geboortig van West IJsselmonde, ten behoeven van den Armen van Hazerswoude.

Op den 25e April 1771. gelijke acte als hier voren fol: 5 vso staat gemet, Verleent aan Margie Leendetsdr : Spruijt Oudt ontt  28 Jaar, Wiens moeder is Ariaantie Poulusdr  de Mooij, geboortig Van Oost IJsselmonde ten behoeven Van den Armen Van Rotterdam.

Op den 27e meij 1771 gelijke acte als hier voren folio 5 verso staat gemelt verleent aan Gerrit Teunis Roos, oudt ontrent 28 jaer, wiens moeder is Nahomi de Goede geboortig van oost ijsselmonde ten behoeve van den Oudenhoorn.

Op den 11e junij 1771 gelijke acte als hier voren folio 5 verso staat gemelt, verleent aan Pieter Adriaensz: Mijnlieff, wiens moeder is geweest Pieternella Barendregt geboortig van Oost IJsselm: oudt ontrent 33 jaer ten behoeve van den armen van Pijnnaker

Op den 25e October 1771. gelijke acte van Indemniteijt als folio 5 verso staat gemelt verleent aan Trijntje Tak, out ontrent 21 jaren huijsv: van Jan Greeve, wiens moeder is Geertruij van der Giessen laatst wede  van Huijg de Rooij, geboortig van IJsselmonde voor Rotterdam

Op den 4e November 1771. gelijke Acte Van Indemniteijt als folio 5 verso staat gemelt. Veleent aan Dirk van Oosten. Out ontt  33 Jaer wiens moeder is geweest Geertje Voorduijn geboortig van IJsselmonde voor Charlois

op den 8e november 1771 gelijke acte van Indemniteijt als folio 5. verso staat gemelt, verleent aan Geertruij van den Wael wiens moeder is Neeltje van ’t Selfde geboortig van west ijsselmonde, out ontt  30 jaren na Heerjansdam

Op den 5e December 1771. Gelijke Acte Vam Indemniteijt als folio 5 verso Staat gemelt. Verleent aan Rookie Van den graaff, out 30 Jaren, Wiens moeder is Daiesia Keijser, geboortig Van West IJsselmonde, na Kieffhoek vide fol.5. verso

Op den 23e Maart 1772 Gelijke Acte Van Verleent voor het kint van Dirk de Roo, en Anna Jansdr  van Wijngaarden: genaamt Dirkie Out ontrent Drie Weken, geboortig van Oost IJsselmonde na Cralingen. vide fol: 5. verso

Op den 16e April 1772. Gelijke acte Verleent, aan Maria Lengkeek, out omtt 25 en aan Arij Lengkeek out omtt  24 Jaren, welkens moeder is Ingetie van Boles geboortig Van Oost IJsselmonde: na Goudarak. vide fol: 5 verso

Op den 28e meij 1772 gelijke acte verleent voor Clement Verboom out ontt  27 jaren wiens moeder is geweest Marijje den Hoet, en sijn kint gnaamt Marijtje wiens moeder is Clara Stropers out ontt  1 ¼ jaer naer Rotterdam vide fol: 5. verso

Den 22e october 1772 gelijke voorsz. acte ( fol: 5. verso) verleent voor Cornelis Aerts Steenhoek, out ontrent 9 jaer Jacob Aerts Steenhoek out ontrent 7 jaer Arij Pieters: Steenhoek out ont: 5 jaer Pieter Aert. Steenhoek oudt ontt  3 jaer & Neeltje Aerts Steenhoek oudt ontrent 1 jaer wiens moeder is Ariaentje JacobsBerkhout geboortig van ijsselm: tten behoeve van Hillegontsbergh.

Den 26e oct: 1772. gelijke voors: acte (fol: 5. verso) verleent voor Pietertje ?????? Roos out ontt  26 jaer, wiens moeder is Nahomij de Goede, geboortig van ijsselm: ten behoeve van Zevenhuijsen.

Den 2e nov: 1772 gelijke Acte (als fol: 5 verso) verleent voor Marijtje Jaspers van Wijnen, wiens moeder is Ariaentje Ceelen, ou ontt  2 jaren, geboortig van ijsselm: ten behoove van Lekkerkerk

Is Litmaat dus door de Diaconie gegeve

Den 11e Nov. 1772. Gelijke acte (als fol: 5Verso) Verleent aan Jan de Lijster Oudt Omtt 12 Jaren, Wiens moeder is Geertje Jansdr  Vink Geboortigh van ijsselmonde ten behoeven van Gouderak

Voor Hendd Roos, is gegeven,

Den 25e December 1772. gelijke Acte, als folio 7 verso Verleent Aan de Vier kinderen Van Bastiaan van dr Horde, en Trijntie Hendriksdvan den Graaff, Met name Bastiaan Hendrik, Abram, en Maaijke, Zijnde Bastiaan maar alleen onder IJsselmonde geboren: ten behoeven Van der Armen Van nieuw Beijerlant, Voor de helft met Barendregt. Om redenen, dat de Vader te Barendt , en de moeder te IJsselmonde geboren is.

Namenindex

Geschiedenis
Previous reading
Verloren gewaande inventaris teruggevonden en gepubliceerd
Next reading
De Burgemeesters (na de annexatie door Rotterdam)