De Bijlbrieven van IJsselmonde (1702-1788)

een bijzondere inventaris uit het archief van IJsselmonde

Wat zijn bijlbrieven?

Voorbeeld van een oude scheepshelling, uit een schetsboek van Willem Bastiaan Tholen (Collectie Zuiderzeemuseum)

Het dorp IJsselmonde is in de 18e eeuw een agrarische gemeenschap. Dat blijkt o.a. uit de vele transportbrieven m.b.t. de aan- en verkoop van boomgaarden en stukken wei- , bouw- en zaailand. Toch wordt ook in de industrie m.n. de scheepsnijverheid geld verdiend. Gelegen aan de noordkant van de Oostdijk en strekkend tot in de Maas biedt de grond daar een uitstekende mogelijkheid een scheepswerf te beginnen.  Al in de 17e eeuw zij zeker twee scheepsbouwers in het dorp aan het werk. In de 18e eeuw groeit het aantal scheepswerven naar zes, die gezamenlijk in iets meer dan 90 jaar zo’n 540 schepen van stapel laten lopen, hetgeen neerkomt op ongeveer één schuit per werf per jaar. De werven gaan diverse keren in andere handen over of worden voortgezet door (klein)kinderen. Er worden voornamelijk (ruim 80%) twee typen zeilschepen gebouwd, poon- en damschuiten, bestemd voor het vervoer van goederen en vee over de binnenwateren. Opdrachtgevers zijn in hoofdzaak schippers van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.

Bij de oplevering van een schuit wordt een bijlbrief opgemaakt. Dit is een soort geboortebewijs van het schip te vergelijken met de huidige meetbrief. Er staat altijd in dat de schuit naar volle tevredenheid van de opdrachtgever door deze is aanvaard. Verder zijn het type schip, de afmetingen, de uitrusting, de resterende kooppenningen en de betalingsregeling in de brief en vanzelfsprekend ook de werf die verantwoordelijk is voor de bouw.

Bijlbrieven 1702:

Geertruij Pietersdr de Groot, de weduwe van scheepstimmerman Leendert Jansz Claes,  in Oost-IJsselmonde, levert op 29-dec-1702 voor 832 gulden een nieuw smalschip aan Cornelis Arents, marktschipper van t’ Cas van Gent op de stat Rotterdam, te betalen met vier jaarlijkse termijnen van f 208. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan is de korting f 8. 011+012

Leendert en Geerit Harmens van Golen, gebroeders en scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 15-jan-1703 voor 510 gulden een nieuwe poonschuit aan Mattijs Janze van Sint Annalant, wonende op de Oude tonge, te betalen met vier jaarlijkse termijnen van f 208. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 8. 012+013

Bastiaen Arienze Bouw, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 23-mrt-1703 voor 250 gulden een nieuwe poonschuit aan Hendrik Janze, wonende tot Helvloetsluijs, te betalen met twee jaarlijkse termijnen van f 100 en de laatste f 50 voor 23-sep-1705. 013+014

Leendert en Geerit Harmens van Golen, gebroeders en scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 5-mei-1703 voor 540 gulden een nieuwe poonschuit aan Johannis Cornelis Molenaar, wonende tot Helvloetsluijs, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 130. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 5. 014+015

Geerit en Joost Jacobse Verheij, gebroeders en scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 24-mei-1703 voor 468 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelia van Os, weduwe van Adam de Roij, wonende tot Sevenbergen, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 117. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 5. 015+016

Hendrik Pieters van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 4-jul-1703 voor 728 gulden een nieuwe poonschuit aan Erassumis van Hacken, schipper van Bommenee, wonende tot Drijschoir, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 104. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 4. 016+017

Jop Janze van Evelinge, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 14-nov-1703 voor 416 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis van der Hoeve, schipper wonende tot Helvloetsluijs, te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van f 104. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 4. 017+018

Cornelis Cornelisz van Reijn, wonende op Delfshaven, verkoopt  op 8-feb-1704 zijn negen jaar oude poonschuit voor f 1100 contant aan Hendrik Cornelisz van Reijn eveneens wonende op Delfshaven. Aantekening: Cornelis Haagdijck, pachter van de 40ste penning, ontvangt deze ad f 30  5 st van schout Lieshout op 16-feb-1704. 018+019

 Leendert en Geerit Harmens van Golen, gebroeders en scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 22-mei-1704 voor 624 gulden een nieuwe poonschuit aan Teunis Joppe van Dale, schipper wonende tot Out Beijerlant, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen van f 129. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 4. 019+020

Bastiaen Ariensz Bouw, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 13-nov-1704 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Maartense van Breem, schipper wonende tot Rotterdam, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van 166 gulden13 stuivers en 6 penningen. 020+021

Jop Pietersz Kooning, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 8-sep-1705 voor 750 gulden een nieuwe kromstevenschuit aan Geerit Pieterz de Vos, schipper wonende tot Raamsteegh int lant van Schouwe, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100. 021+022

Bastiaen Ariensz Bouw, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 10-okt-1705 voor 312 gulden een nieuwe poonschuit aan Bastiaan Willemz Brockje, schipper wonende tot Helvoetsluijs, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van f 104. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 4. 022+023

Arijen Aertse Visser, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 5-jan-1706 voor 225 gulden een nieuwe poonschuit aan Steven Kaesee, schipper wonende tot Ooltiesplaets, te betalen in 2 jaarlijkse termijnen van f 112 en 10 stuivers. Aantekening: Cornelis Haagdijck, pachter van de 40ste penning, ontvangt deze ad f 12  7 st 8 pe op 3-apr-1706. 023+024

Geerit en Joost Jacobse Verheij, gebroeders en scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 12-jun-1706 voor 1000 gulden een nieuw smalschip aan Jan Cornelisse Eijcke, schipper van de Leur, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 156. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 6. 024+025

Heijndrik Pieterse van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 12-mrt-1707 voor 1195 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Marinus Ellert, schipper wonende tot Accsel, te betalen in 9 termijnen te weten voor 1-sep-1707 met f 100 en 8 jaarlijkse termijnen van f 125. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 5. 025+026

Leendert en Geerit Harmens van Golen, gebroeders en scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 7-apr-1707 voor 775 gulden een nieuw smalschip aan Leendert Jeronimus van Brouwershaven, schipper wonende tot Ooltiesplaat, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 150. 026+027

Hendrik Pieters van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 8-mei-1707 voor 675 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter van Oosten, schipper wonende onder de jurisdictie van Charelois, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 150. 027+028

Jop Pietersz Kooning, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-sep-1707 voor 575 gulden een nieuwe damschuit aan Pauwels Pieters Tolhooft, wonende tot Roon, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 100. 028+029

Bastiaen Ariensz Bouw, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 26-mrt-1708 voor 572 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis van der Hoeve, schipper wonende tot Hellevoetsluijs, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van f 156. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 6. 029+030

Jop Janze en Cornelis Joppe van Evelinge, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 26-mei-1708 voor 312 gulden een nieuwe beunschuit aan Cornelis Calle, wonende tot Sommelsdijk, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van f 104. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 4. 030+031

Hendrik Pieters van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 4-jun-1708 voor 834 gulden een nieuwe damschuit aan Marijnis Willemsse de Wit, schipper wonende tot Oosterhout, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 139. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 3. 031+032

Jop Pietersz Coninck (Kooning), scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 14-jun-1708 voor 750 gulden een nieuwe cromstevenschuit aan Pieter Lambertse, wonende tot Vlissingen, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100. 032+033

Jop Janze en Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 22-okt-1708 voor 725 gulden een nieuwe visschuit aan Arent Meertense van Heest, schipper wonende tot Middelharns int lant van Vlacquee, te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van f 200. Wordt binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de korting f 4. 033

Jan Charelse (Sarelse) Boode (Bode) scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 1-mei-1709 voor 950 gulden een nieuwe cromstevenschuit aan Jacques Pieters van der Meere, schipper wonende ter stede Goes. De resterende kooppenningen van f 650 dienen betaald te worden met  jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Aantekening op scan 33: Cornelis Haagdijck, pachter van de 40ste penning, ontvangt deze ad f 24 van schout Lieshout op 17-mei-1709.  034

Hendrik Pieters van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 16-mei-1709 voor 999 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Ellert, schipper wonende te Axel, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 150 tegen een rente van 4%. 034+035

Jop Janze en Cornelis Joppe van Evelinge, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, verkopen op 1-jun-1709 voor 150 gulden een oude cromstevenschuit aan Govert Janse Snels, schipper wonende op de Leur, te betalen binnen 2 jaar met 3 termijnen van f 50. 035

  1. Andrie Smits van Manheim verkoopt op 29-okt-1709 voor f 50 een bovenlangs overdekte aak aan Henderik van Driel, wonende tot IJsselmonde
  2. Joost Verheij koopt op 2-nov-1709 voor f 10 een aakje van Claes Slingervoet

Cornelis Haagdijck int van deze twee transacties f 1  13 st als 40ste penning op 5-jan-1710.  036

Jop Pietersz Coninck (Kooning), scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 2-jan-1710 voor 170 gulden een nieuwe poonschuit aan Duminicus Meertens, schipper wonende tot Maesluijs, te betalen in 2 jaarlijkse termijnen van f 85. 036+037

Leendert en Geerit van Goolen, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 22-mrt-1710 voor 350 gulden een nieuwe poonschuit aan Antoni Brant, schipper wonende tot Helvoetsluijs, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 125. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedragen de termijnen f 130.  Opm. debrief wordt medeondertekend door Katharijna Brant. 037+038

Hendrik Pieters van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 15-mei-1710 voor 310 gulden een nieuwe crommelaerschuit aan Jan Cornelis Rombius en Adriaen van Lille, te betalen met heden f 210 en voorts op 15-11-1710 en 15-05-1711 f 52,5. 038

Jop Pietersz Coninck (Kooning), scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 10-jul-1710 voor 152 gulden een nieuwe snibbeschuit aan Claes Bruijnestam, schipper wonende op Maeslantsenijs, te betalen binnen 1 maand met f 145. 038+039

Bastiaen Ariensz Bouw, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 23-jul-1710 voor 650 gulden een nieuwe damschuit aan Jannetie Jacobsdr weduwe van Arij Cornelisz van der Koij,  wonende tot Heerjansdam, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 100. 039

Jop Janze en Cornelis Joppe van Evelinge, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 02-aug-1710 voor 381 gulden een nieuwe poonschuit aan Leendert Pietersz van der Hoeve, schipper van Hellevoetsluijs, te betalen op 02-08-1711 met f 100 en 2 jaarlijkse termijnen van f 140,5.  040

Bastiaen Ariensz Bouw, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 18-sep-1710 voor 150 gulden een nieuwe binneschuit (sluijskruijperschuit) aan Jan Cornelisz van der Sijden en Jan Cornelisz van der Meulen,  wonende op Alblas, te betalen voor  1-mrt-1713 met 3 termijnen van f 150. 040

Bastiaen Ariensz Bouw, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 3-dec-1710 voor 200 gulden een nieuwe slinghschuit aan Jan Isaacx Suijdervliet, schipper varende tot Maeslantsluijs, te betalen in 2 jaarlijkse termijnen van f 100. 041

Jop Jansz Evelingen en Jacop Pietersz Spruijt, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 20-dec-1710 voor 330 gulden een nieuwe poonschuit aan Marinus (Marijnus) Klock, schipper wonende tot Ooltiesplaet, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 60 tegen een rente van 4%. Wordt op de vervaldatum betaald dan is geen rente verschuldigd. 042+043

Leendert Hermens van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 6-apr-1711 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Wouter Janse Overstraaten, schipper wonende tot Ooltiesplaet, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 200. 043

Bastiaen Ariensz Bouw, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 1-mei-1711 voor 200 gulden een nieuw jagtie aan Geerit Sas, schipper tot de Oostburgse brugge, te betalen voor 1-mei-1712. 043

Jop Jansz Evelingen en Jacop Pietersz Spruijt, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 23-mei-1711 voor 333 gulden een nieuwe poonschuit aan Cruijn Bastiaense Waert (Waard), schipper wonende tot Swartewael, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van f 111. De 1ste  vervaldatum is 1-jan-1712. 044

Gewassen inkttekening van een poonschuit uit 1785 door Pieter Aartsz. Blaauw (1744-1808)

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 27-jul-1711 voor 250 gulden een nieuwe poonschuit aan Maijke Jacopsdr Tarck weduwe van Jan Adriaense Soeters, wonende op Oost Duijvelant, te betalen met f 100 en 2 jaarlijkse termijnen van f 75. De schuit is gekocht voor 300 gulden.  044+045

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 26-sep-1711 voor 200 gulden een nieuwe visschuit aan Jacob Jonas, schipper wonende tot Middelharnas, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 50. De 1ste  vervaldatum is 1-jan-1712. 045

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 5-dec-1711 voor 320 gulden een nieuwe poonvisschuit aan Cornelis Leenderts Calle en Henderik Baerentse den Harder, schippers wonende tot Sommelsdijk, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 80.  046

Hendrik Pieters van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 8-dec-1711 voor 580 gulden een nieuwe damschuit aan Catarina de Rie wonende tot Termeijde, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100. De 1ste  vervaldatum is 1-jun-1712. 046+047

Leendert Hermens van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-jan-1712 voor 425 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Ariense Visser, schipper wonende op IJselmonde, te betalen met 2 gelijke jaarlijkse termijnen. 047

Bastiaen Ariensz Bouw, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-feb-1712 voor 500 gulden een nieuwe visschuit aan Cornelis Ariense Post en Arij Ariense Buijrvelt, vissers wonende tot Middelharnas, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is de rente 4%.  048

Jop Jansz Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 29-apr-1712 voor 650 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Jacobsen Liere, schipper wonende tot Oost Duijvelant, te betalen binnen 4 maanden met f 50 en voorts in 6 jaarlijkse termijnen van f 100. 049

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 31-mei-1712 voor 260 gulden een nieuwe poonschuit aan Gielis Pieters Heijnis, schipper wonende in den Oudenbos, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 130. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 125 .  049

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 25-jun-1712 voor 235 gulden een nieuwe poonschuit aan Hendri Deckers, schipper wonende tot Middelburgh in Zeelandt, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 170. De schuit is gekocht voor f 450.  050

Joost Jacobse Verheij, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 3-dec-1712 voor 954 gulden een nieuwe damschuit aan Huijbert Ariense, Arij Ariense en Dirk Ariense Leegendijck, schippers wonende tot Ridderkerk, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 159. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 150 .  050+051

Bijlbrieven vanaf 1713:

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 13-feb-1713 voor 630 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis de Witte, schipper wonende tot Mauweristfort (Maueritsfort) gelegen int landt van Terneusen, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 2 maanden na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 051+052

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 3-mrt-1713 voor 175 gulden een nieuwe kromstevenschuit aan Claes Pieterse  Kerkhoft, schipper wonende tot ter Heij bij Breda, te betalen op 4-jun-1713 met f 75 en op 20-feb-1714 met f 100. De schuit is gekocht voor f 300. Op 2-mrt-1713 is de 40ste penning betaald aan de huisvrouw van Hendrik van Driel. 052+053

Joost Jacobse Verheij, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-mei-1713 voor 624 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelia Gijsberts, huisvrouw van den commandeur Cornelis Jansz Pothoff, wonende tot Groot Ammers, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 156. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 150 . 053+054

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 31-mei-1713 voor 260  gulden een nieuw kopjagt aan Jan Janse Gijsbregts, schipper wonende tot Welsoorden int lant van Hust, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 130. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 125. 054

Jacob Leendertse Spruijt, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 13-jun-1713 voor 480 gulden een nieuwe poonschuit aan Crijn Janse Bouw, schipper wonende tot de Oude Tongh, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 62. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 60 . 055

Jacob Leendertse Spruijt, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 25-jun-1713 voor 312 gulden een nieuwe poonschuit aan Goovert Goovertse van Gelder, schipper wonende tot de Oude Tongh, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 104. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 056

Hendrik Pieterse van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 8-nov-1713 voor 735 gulden een nieuwe poonschuit aan Dirk Troost, schipper wonende tot Nieuw Beijerlant, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 210. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 200 . De 1ste  vervaldatum is 20-aug-1714. 056+057

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 8-nov-1713 voor 840  gulden een nieuwe poonschuit aan Maarten Vooght, schipper wonende ter steede Steenbergen, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100. 057+058

Jacob Leendertse Spruijt, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 10-feb-1714 voor 312 gulden een nieuwe visbeunschuit aan Wim Matheusz Pijl, schipper wonende tot Middelharnas, te betalen binnen 1 maand met f 300. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 058

Hendrik Pieterse van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 14-feb-1714 voor 790 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Bout, schipper wonende tot Tertoolen, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 058+059

Dirk Corstiaanse van Adrighem, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-mei-1714 voor 315 gulden een nieuwe sluijskruijper aan Dirck Gijsbertse van Krimpen en Arent Louwe van Spronse, schippers wonende tot Bleskensgraeff, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 059+060

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 30-jun-1714 voor 500  gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Corsman, schipper wonende tot Straetsburke int lant van Tergoes, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 125.  060

Fop Pieterse Coningh, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 15-dec-1714 voor 340 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter van Heukelom, schipper wonende ter Vlissingen, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 125. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 120 . 061

Hendrik Pieterse van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 29-dec-1714 voor 500 gulden een nieuwe damlooperschuit aan Johannis Pieterse de Heer, wonende onder de jurisdictie van Ridderkerk op Slickerveer, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 155. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 150 . 061+062

Joost Jacobse Verheij, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 26-jul-1715 voor 678 gulden een nieuwe damschuit aan Frans Janse de Heer, schipper wonende onder de jurisdictie van Hendrik Iden Ambaght, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 156. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 150 . Joost Verheij krijgt op 30-nov-1715 bericht van de vermissing van de schuit.  062+063

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 17-jul-1715 voor 420  gulden een nieuwe poonschuit aan Jan France van Duijn (Jan Fransz van Duine), schipper wonende tot Waarde int lant van Tergoes, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 4 weken na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 063

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 13-aug-1715 voor 500  gulden een nieuwe poonschuit aan Ee(u)woudt Teunis Pieterse van der Maes, schipper wonende tot Willemstat, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100.  064

Hendrik Pieterse van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 21-sep-1715 voor 655 gulden een nieuwe poonschuit aan Adriaen Besman, schipper van Ooltiesplaet, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 126. Binnen 4 weken moet f 120 worden betaald. 064+065

Cornelis Hockenburgh schipper wonende tot Wasbeek in de Langstraat verkoopt op 1-okt-1715 voor  750 gulden een 12 jaar oud farryschip aan Sr Adriaen Langen wonende tot steden Yperen. De 40ste penning en de 10e verhoging worden betaald aan de ontvanger Hendrik van Driel. 065

Jacob Pieterse Spruijt, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 4-okt-1715 voor 500 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Stapel, schipper wonende tot Oosterhout, te betalen met termijnen van f 150.  066

Dirk Corstiaanse van Adrighem, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 22-nov-1715 voor 650 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Dircxs Swanenburgh, schipper wonende tot Dircxlandt,   te betalen met 1 termijn van f 150 en 5 jaarlijkse termijnen van f 100. 066

Hendrik Pieterse van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 19-mrt-1716 voor 858 gulden een nieuwe poonschuit aan Marinus Philipse Tamhout, schipper wonende tot Tertoolen, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 108. 067

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 10-apr-1716 voor 728  gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Creijnse, schipper wonende tot Cortiene, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 104. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 067+068

Hendrik Pieterse van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 8-aug-1716 voor 260 gulden een nieuwe zandschuit aan Adriaen Vloo, schipper wonende tot Middelburgh in Zeelandt, te betalen voor 8-okt-1716 met f 52 en vervolgens met 2 jaarlijkse termijnen van f 104.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 50 resp f 100 . 068+069

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 5-mei-1717 voor 648  gulden een nieuwe poonschuit aan Tunis (Theunis) vande Voorde, schipper wonende tot Cooltjesplaat, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 108.  069

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 12-jun-1717 voor 1100  gulden een nieuwe damschuit aan Jacobus Janse n Verbel, schipper wonende ter Heij in de baronie van Breda, te betalen voor 29-jul-1717 met f 150 en vervolgens jaarlijkse termijnen van f 120. 070

Hendrik Pieterse van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-jun-1717 voor 624 gulden een nieuwe poonschuit aan Adriaen Tamhout, schipper wonende tot Tertoolen, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 104.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 070+071

Dirk Corstiaanse van Adrighem, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-feb-1718 voor 100 gulden een nieuwe spoelingschuit aan Eeuwit Willemse Groenevelt, schipper wonende tot Meulenaersgraeff, te betalen in mei 1719. 071

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 9-mrt-1718 voor 575  gulden een nieuwe poonschuit aan Leendert Soeter, schipper wonende tot Bruijnisse oft Oost Duijvelandt, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van minstens f 100. 072

Joost Jacobse Verheij, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 19-mrt-1718 voor 450 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Peijl, schipper wonende tot Somerdijk (Sommelsdijk) , te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 125. 072+073

Fop Pieterse de Koningh, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 16-apr-1718 voor 1225 gulden een nieuwe poonschuit aan Gijsbert Pieters Brant, schipper van Nieuw Vossemeer, te betalen op 16-jun-1718 met f 500 en voorts met 6 jaarlijkse termijnen van f 121. 073

Fop Pieterse Koningh, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 14-mei-1718 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem Zuijtwegh, schipper wonende tot IJersendam int lant van Tergoes, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van minstens f 100. 074

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 1-jun-1718 voor 648  gulden een nieuwe poonschuit aan Daniel Marinusse, schipper wonende tot Wemeldinge int lant van der Goes, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 108.  074+075

Dirk Corstiaanse van Adrighem, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 9-jun-1718 voor 300 gulden een nieuwe poonschuit aan Gijsbert Tielmans, schipper wonende tot Dirckslant, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 75 . 075

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 6-apr-1719 voor 237  gulden en 10 stuivers een nieuwe poonschuit aan David Andriese Bakeroot, wonende tot Valkenisse int lant van der Goes, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f59 7st 8p.  076

Fop Pieterse Koningh, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 11-apr-1719 voor 832 gulden een nieuwe poonschuit aan Crijn Janse Bout, wonende op de Oude Tonghe, te betalen binnen 14 dagen met f 120 en voorts met 7 jaarlijkse termijnen van f 124. 076+077

Pieter Maertense cs, houtkopers in IJsselmonde, leveren op 25-mei-1719 voor f 840 een nieuwe poonschuit aan Pieter Willemsen Wellou, schipper wonende tot IJersendam int lant van ter Goes, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100. 077

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 3-jul-1719 voor 494  gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob Cornelisse Backer, schipper wonende tot Stoppelsdijk int lant van Acxel ambaght, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 125. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 120. 078

Aert Jacobsz van der Giesen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 24-okt-1719 voor 524  gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Dirckse, schipper wonende tot Bresjes (Breskens) int lant van Casant, te betalen met f 49 op 5-dec-1719, f 75  op 1-mrt-1720 en voorts in 4 jaarlijkse termijnen van f 100. 078+079

Dirk Corstiaanse van Adrighem, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 23-mrt-1720 voor 400 gulden een nieuwe poonschuit aan Hendrik Offerman, schipper wonende tot Hellevoetsluijs, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 100 . 079

Cent Cornelis Blinckvliet schipper wonende tot Hellevoetsluijs koopt op 23-apr-1720 voor 1225 gulden een nieuwe poonschuit van Arij Aertse (de) Viss(ch)er. De resterende schuld van f 425 wordt betaald in 2 termijnen van f 212,5.  De 40ste penning en de 10e verhoging worden betaald aan de Hendrik van Driel ontvanger der belastingen. 080

Jacobus Blocq en Leendert Jansz Verheij, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 28-mei-1720 voor 300 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Canter, schipper wonende tot Steenbergen, te betalen met  f 50 op 1-nov-1720 en voorts in 5 jaarlijkse termijnen van f 50 . De 40ste penning en de 10e verhoging worden betaald aan de Hendrik van Driel ontvanger der belastingen. 081

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 18-jul-1720 voor 655  gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Gouswaert, schipper wonende tot Sint Annelant, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 130. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 125. 081+082

Fop Pieterse Koningh, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-jul-1720 voor 445 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis en IJsbrant de Bruijn, schippers wonende tot Hellevoetsluijs, te betalen 4 jaarlijkse termijnen van f 111 5st. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 106. 082+083

Hendrik Pieterse van Goolen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 21-jul-1720 voor 918 gulden een nieuwe poonschuit aan Dirk Jansz Troost, schipper wonende tot Nieuw Beijerlant, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 130.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 125 . De eerste vervaldatum is 6-jan-1721. 083+084

Jacobus Blocq en Leendert Jansz Verheij, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-nov-1720 voor 367 gulden 10st een nieuwe poonschuit aan Willem Pietersz Brouwer, schipper wonende tot Sevenbergen, te betalen met  7 jaarlijkse termijnen van f 52  10st.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 50 .084+085

Jacob Pietersz Kaks (Kax), wonende onder Kapelle op d’ IJssel verkoopt op 31-mrt-1721 aan Cornelis Grevenbroek wonende tot Cappelle in de Langstraat voor 350 gulden een poonschuit. Pieter Schouten wonende onder Cralingen staat borg. 085+086

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 9-apr-1721 voor 525  gulden een nieuwe poonschuit aan Gerrit de Ruijter, schipper wonende tot Hellevoetsluijs, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 .086+087

Aert Jacobsz van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 29-apr-1721 voor 525  gulden een nieuwe poonschuit aan Aderjaen (Adriaan) van Oosten, schipper wonende tot Viaene in Zeelant, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 .087+088

 Pieter Maertensz Hoogerscheijt c.s. ,houtcooper, schipper tot Rotterdam, levert op 29-apr-1721 voor 1150 gulden een nieuwe damschuit aan Inge Jansz Kreuk, schipper wonende tot Ouwerkerk op d’IJssel,te betalen over 4 maanden met f 100 en voorts met 7 jaarlijkse termijnen van f 157,5. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 150 . De schuit is van stapel gelopen op de timmerwerf van Cornelis Joppe van Evelingen. 088+089

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-okt-1721 voor 379  gulden een nieuwe poonschuit aan Andries Jansz Mijs, schipper wonende tot Ooltiesplaet, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . De eerste vervaldatum is 16-mei-1721. 089+090

Aert Jacobsz van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 26-feb-1722 voor 420  gulden een nieuwe schoolschuit aan Arie Dirksz Pronkert, visser wonende tot IJsselmonde, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 52 10st.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 50 .090+091

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 18-mei-1722 voor 394  gulden een nieuwe poonschuit aan Jan van der Leur, schipper wonende tot Piercil, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 091+092

Fop Pietersz Koningh, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 22-jun-1722 voor 630 gulden een nieuwe poonschuit aan Heijnderik (Hendrijck) Gardenier (Gardenijer), schipper wonende tot Nieuw Beijerlant, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 126. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 120. 092+093

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 30-jun-1722 voor 997  gulden  10st een nieuwe poonschuit aan Pieter Neve, schipper wonende tot Hulst, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 199,5.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 190 . 093+094

Dirk Corstiaanse van Adrighem, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 16-okt-1722 voor 420 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Barentsz, schipper wonende tot Cortiene, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 105 . Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 094+095

Aert Jacobsz van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 28-dec-1722 voor 420  gulden een nieuwe poonschuit aan Arie Pieter de Wolff, schipper wonende int lant van Casant, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 .095+096

Fop Pietersz Koningh, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 1-mei-1723 voor 670 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Verkuijl, schipper wonende tot Out Vosmeer, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 126. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 120. 096+097

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-mrt-1724 voor 537  gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Swaen, beurtschipper wonende tot Geertruijdenberg, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 134  5st.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 128 . 097+098

Fop Pietersz Koningh, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 14-apr-1724 voor 556 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacobus Brabers, schipper wonende tot Heen in den Steenberge, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 126. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 120. 098+099

Jacobus Blocq en Leendert Jansz Verheij, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 31-mei-1724 voor 420 gulden een nieuwe poonschuit aan Dirk (Dijrck) Gardenier (Gardenijer), schipper wonende op de Buijtesluijs, te betalen met  4 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 .099+100

Dirk Cornelisz Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 7-mei-1724 voor 630 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis de Vos, schipper van Burghsluijs, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 126. 100+101

Aert Jacobsz van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 25-nov-1724 voor 525  gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Maertsbanck, schipper wonende tot Bresies, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 .101+102

Jop Janse van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 30-dec-1724 voor 525  gulden een nieuwe poonschuit aan Gijsbertus van Gilst, schipper wonende tot de Moerdijck, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 102+103

Fop Pietersz Koningh, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 1-mrt-1725 voor 892 gulden 10st een nieuwe poonschuit aan Pieter de Kraemer, schipper wonende tot de oude Tongh, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 136,5 en een laatste van f 73,5. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 130 resp. f70.  103+104

Dirk Cornelisz Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 26-apr-1725 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis de Vos, schipper wonende tot Vlissingen, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 104+105

Aert Jacobsz van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 28-apr-1725 voor 798  gulden een nieuwe poonschuit aan Antonij Quispel, schipper wonende op de Koorndijk, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 105 en een laatste van f 63.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 resp. f 60 .105+106

Dirk Corstiaanse van Adrighem, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-apr-1725 voor 367 gulden  10st een nieuwe sluijskruijper aan Eeuwit Groenevelt, schipper wonende tot Moolenaersgraeff, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 105 en een laatste van f 52,5 . Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 resp. f 50 . 106+107

Cornelis Willemsz Hoogendijck, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 7-mei-1725 voor 661 gulden 10st een nieuwe poonschuit aan Louwerens Vermeulen, schipper wonende tot Seraevenskerke (‘s-Heer Arendskerke) int lant van tergoes, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 210. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 200.  107+108

De heer Johan Arnolt van der Wal, kopman tot Rotterdam, levert op 3-nov-1725 voor 420 gulden een nieuwe poonschuit aan Harmanus Laroij, schipper wonende tot Stre-enham (Strijenham) int lant van tertoolen, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 105 . Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 .  108+109

Dirk Corstiaanse van Adrighem, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, en Martinus de Man, zeilmaker tot Delfshaven, verkopen in opdracht van Pieter Dirksz Swaenenburg, wonende tot Dirkslant op 26-nov-1725 een oude poonschuit aan Frederik van Gent, schipper wonende tot Tiel in Gelderlant. De koopprijs van f 400 wordt betaald met f 200 contant en voorts met 4 jaarlijkse termijnen van f 50 . Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan moet f 55 worden betaald. 109+110

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-mrt-1726 voor 603  gulden en 15 st een nieuwe poonschuit aan Jan Piek, schipper wonende tot Dirkslant int lant van Flackee, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 120 en 15 st. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 115. 110+111

Neeltje Jansdr s’- Graevendeel weduwe van Dirk Gardenier, wonende op de buijtesluijs, verkoopt op 11-mrt-1726 voor f 1000 een poonschuit aan Pleun Jansz ’s-Graevendeel eveneens van de buijtesluijs te betalen aan Leendert Verheij en Jacobus Block, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde met f 600 contant en 4 jaarlijkse termijnen van f 100 De 40e penning is betaald aan Grietie van Goolen ontvangster der belastingen. 111+112

Cornelis Willemsz Hoogendijck, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 29-apr-1726 voor 472 gulden 10st een nieuwe poonschuit aan Frans van der Vaert, schipper wonende tot Oosterhout, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met 4 termijnen van f 100 en een laatste van f 50.  112+113

Dirk Cornelisz Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 11-mei-1726 voor 420 gulden een nieuwe poonschuit aan Symen Coster, schipper wonende tot Oosterhout, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 113+114

Harmen en Johannes Fopsz de Kooningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 6-jun-1726 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Andries Mijs, schipper wonende tot Ooltiesplaet, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 136,5 . Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met 3 termijnen van f 130 en een laatste van f 110 .  114+115

Aert Jacobsz van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 6-jun-1726 voor 735  gulden een nieuwe poonschuit aan Marijnus Allaert, schipper wonende tot Nieuvliet int lant van Casant, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 105 .  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 115+116

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 8-1-1727 voor 393  gulden en 15 st een nieuwe poonschuit aan Marinus Willems, schipper wonende tot Straetskerke int lant van tergoes, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 131 en 5 st. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 125. 116+117

Dirk Cornelisz Bouwman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 16-jan-1727 voor 472 gulden 10st een nieuwe poonschuit aan Jan Marijnus, schipper wonende tot Borstel int lant van tergoes, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 78 15st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 75 . 117+118

Aert Jacobsz van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 8-apr-1727 voor 1525  gulden een nieuwe poonschuit aan Heijnderik Cornelisz Blom, wonende onder Charelois, te betalen met de opbrengst van zijn oude damschuit en voorts met jaarlijkse termijnen van f 100 .  Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan moet f 5 extra worden betaald. 118+119

Dirk Cornelisz Bouwman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 11-apr-1727 voor 236 gulden 5st een nieuwe poonschuit aan Abraham Dirksz Ocker, schipper wonende tot Dirkslant, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 78 15st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 75 . 119+120

Weduwe Fop Pietersz Koningh, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 10-mei-1727 voor 892 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Michout, schipper wonende tot Stoutersgat, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 131 en een laatste van f 105. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 125 resp. f 100.  120+121

Janp Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 7-jun-1727 voor 315  gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Krijne Swager, schipper van Ooltiesplaet, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 121+122

Dirk Corstiaanse van Adrighem, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 14-jun-1727 voor 367 gulden  10st een nieuwe poonschuit aan Jan Willemsz, schipper wonende op Baerslant int lant van tergoes, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 78  15st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 75 . 122+123

Cornelis Willemsz Hoogendijck, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 22-jul-1727 voor 656 gulden een nieuwe poonschuit aan Wouter Boeser, schipper wonende tot de nieuwe tonghe, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 218  10st. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met 3 termijnen van f 208 .  123+124

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 26-jul-1727 voor 603  gulden en 15 st een nieuwe poonschuit aan Leendert Soeter, schipper wonende tot Oost Duijvelant, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 120 en 15 st. Wordt binnen 1 maand na vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 115. 124+125

Jan Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-jan-1728 voor 630  gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Heijnderik Gullickenaer, schipper van Dirkslant gelegen onder den Briel, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 105.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 100 . 125+126

Jacobus Blocq en Leendert Jansz Verheij, scheepstimmermansbazen in Oost-IJsselmonde, leveren op 18-okt-1727 voor 498 gulden 15st een nieuwe poonschuit aan Cornelis van Aert, schipper wonende op de Leur, te betalen met  4 jaarlijkse termijnen van f 124  14st.  Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan mag worden volstaan met f 118  15st. 126+127

Bijlbrieven vanaf 1728:

Jan Heijnderik Guilickenaer, schipper van Dirkslant is schuldig aan de heer Arij Meijsters, pontgaarder tot Rotterdam 400 gulden van geleend geld om een gedeelte te betalen van een nieuwe poonschuit die op 28-jan-1728 van stapel is gelopen op de werf van Jan Joppe van Evelinge. De rente bedraagt 4%. 127+128

Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 27-mrt-1728 voor 315 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Droogendijck, schipper wonende tot de stad int lant van Flacke, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 52 10st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 50 . 128+129

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 13-apr-1728 voor 420 gulden een nieuwe poonschuit aan Dirk Cornelissen, schipper wonende tot Wemelinge int lant van Tergoes, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 129+130

Jan Joppe van Evelingen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 16-apr-1728 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Heijnderik Rubbe (Ribbe), schipper van Smaerdijk int lant van Tertoolen, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 130+131

Harmen en Johannes de Kooningh, scheepstimmermansbazen in Oost-IJsselmonde, leveren op 8-jun-1728 voor 262 gulden  10st een oude poonschuit aan Louwies Schoonbeeke, schipper wonende tot Z[ierik]zee, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 75 12st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 72 . 131+132

Arij Willemsz Hoogendijk, scheepstimmermansbaas wonende in de polder op den IJssel, levert op 20-jun-1728 voor 735 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Aermans, schipper wonende tot IJssendijke int lant van Casant, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 157 10st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 150 . 132+133

Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 24-jun-1728 voor 756 gulden een nieuwe poonschuit aan Gerrit Sas de Jonge, wonende tot Oostburgh int lant van Casant, te betalen met 1 termijn van f 126 en 6 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 120 resp f100. 133+134

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 17-jul-1728 voor 630 gulden een nieuwe poonschuit aan Aderjanus Borremans, schipper wonende tot Ooltieskerke int lant van Tergoes, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 126. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 120 . 134+135

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 16-dec-1728 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Reijnout (Reinhout), schipper wonende tot Borstel int lant van Tergoes, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 135+136

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 26-jul-1728 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem van Dijk, wonende tot Eldijk int lant van Tergoes, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 136+137

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op ??-???-???? voor 787 gulden  10st een nieuwe damschuit aan                           schipper,  wonende in den Haegh varende vandaar op Aernem. 137+138

Annegie Teunisdr Spruijt, weduwe Cornelis Joppe van Evelingen, scheepstimmermansvrouw in Oost-IJsselmonde, levert op 20-okt-1729 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan de Korff, schipper wonende in de kruijspolder int lant van Hulst, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 138+139

Uitsnede uit een pentekening van een damschuit, anoniem, naar Reinier Nooms, 1652 - 1714 (Collectie RIjksmuseum)

Arij Willemsz Hoogendijk, scheepstimmermansbaas wonende in de stormspolder op den IJssel, levert op 29-dec-1729 voor 498 gulden  14st een nieuwe vis- of scholschuit aan Pieter de Bruijn,Mattijs Piensternackel en Willem van der Kabel, schippers wonende tot Middelharnas, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 165  18st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 158 . 139+140

Aderjanus onder de Linde koopman tot Dordregt levert op 23-feb-1730 voor 813 gulden  15st een nieuwe poonschuit aan Willem Kleijnswager wonende int lant van Acksel op huijgiespolder, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 126. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 120. 140+141

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 4-mrt-1730 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Isack van Hecke, schipper van Z[ierik]zee, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 157  10st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 150 . 141+142

Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 24-mrt-1730 voor 630 gulden een nieuwe poonschuit aan Isack Kattestaert, schipper wonende tot Somelsdijck, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 120 resp f100. 142+143

Jan Joppe van Evelingen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 12-apr-1730 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Keetelaer, schipper wonende tot Smaerdijk int lant van Tertoolen, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 143+144

Jan Joppe van Evelingen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 21-apr-1730 voor 420 gulden een nieuwe damschuit aan Eduard Vervooren, schipper wonende tot Aerenem, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 84. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 80 . 144+145

Arij Willemsz Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 8-mei-1730 voor 315 gulden een nieuwe visschuit aan Arij van Roosendael, schipper wonende tot Z[ierik]zee, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 145+146

Harmen en Johannes de Kooningh, scheepstimmermansbazen in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-jun-1730 voor 288 gulden  15st een nieuwe poonschuit aan Heijnderik Rijendam, schipper wonende tot Somersdijk, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 57 15st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 55 . 146+147

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 9-sep-1730 voor 315 gulden een nieuwe poonschuit aan Claes Jan Cackis, wonende op de Leur, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 147+148

Claertie Lagerwerff, weduwe van Pieter Jansz van Noort, wonende onder Baerendregt, verkoopt op 4-apr-1731 de damschuit van haar man aan Jooris Staepel, schipper wonende tot Oosterhout, voor 550 gulden. Op 1-nov-1731 moet f 110 worden betaald en voorts in 4 jaarlijkse termijnen van f 110. Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan moet f 5 extra worden betaald. Tot meerdere zekersteling staan Cornelis en Jenneke Hopstaeck uit Oosterhout garant. De 40ste penning is betaald. 148+149

Annegie Teunisdr Spruijt, weduwe Cornelis Joppe van Evelinge, scheepstimmermansvrouw in Oost-IJsselmonde, levert op 30-mei-1731 voor 787 gulden  10st een nieuwe poonschuit aan Crijn Cente, schipper wonende tot Witsenkerk int lant van Cooltiesplaet, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 105 en een laatste van f 50. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 149+150

Annegie Teunisdr Spruijt, weduwe Cornelis Joppe van Evelinge, scheepstimmermansvrouw in Oost-IJsselmonde, levert op 30-okt-1731 voor 446 gulden  5st een nieuwe poonschuit aan Arij Hobbel, schipper wonende tot Ooltiesplaet, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 105 en een laatste van f 26  5st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 150+151

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 27-mrt-1732 voor 525 gulden een nieuwe poonschuit aan Heijnderik Boesert, wonende tot Dirkslant int lant van Flacke, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 . 151+152

Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 9-jun-1732 voor 787 gulden  10st een nieuwe poonschuit aan Jacob Lam(p)se, schipper wonende tot Z[ierik]zee, te betalen met 1 termijn van f 150 en 6 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 100 resp f100. 152+153

De heer Jacobus van Holst, wonende op Crimpen levert op 20-aug-1732 voor 882 gulden een nieuwe poonschuit aan Maerten Tomasz de Jonker, schipper wonenede tot Z[ierik]zee,te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 126. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 120. 153+154

Harmen en Johannes de Kooningh, scheepstimmermansbazen in Oost-IJsselmonde, leveren op 11-okt-1732 voor 210 gulden een oude poonschuit aan Nijs Vermaes, schipper wonende tot Welsoort, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van resp f 52 10st, f105 en f 52  10st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan zijn de termijnbedragen  f 50, f 100, f50 . 154+155

 Harmen en Johannes de Kooningh, scheepstimmermansbazen in Oost-IJsselmonde, leveren op 26-feb-1733 voor 787 gulden 10st een nieuwe damschuit aan Marijnus Camhoot, schipper wonende tot Tertoolen, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 157 10st. Wordt binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan zijn de termijnbedragen  f 150. 155+156

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 17-apr-1733 voor 625 gulden een nieuwe poonschuit aan Daniel Marijnis Backer, schipper wonende tot Wemeldinge int lant van ter Goes, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 105. Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 110 . 156+157

Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 7-mei-1733 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Aderjanus van der Ent, schipper wonende tot Poortugael int lant van Putten, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 105. 157+158

Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 7-mei-1733 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem Ariensz Leentvaer, wonende op Bolles onder Ridderkerk, te betalen met kerstmis 1733 een termijn van f 200 en voorts 6 jaarlijkse termijnen van f 50 tegen een rente van 3%. Arij Leendertsz Leentvaer, wonende op Ridderkerk, staat borg. 158+159

De heren Antonij Repelaer, raet, burgemeester, etc, etc der stat Dordregt, en Cristiaen Miloen, leveren op 8-jul-1733 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Heijndrik la Roij, schipper wonende tot Strienham int lant van Tertoolen, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100 tegen een rente van 4%. De schuit is van stapel gelopen op de werf van Jan Joppe van Evelingen. 159+160

Harmen en Johannes de Kooningh, scheepstimmermansbazen in Oost-IJsselmonde, leveren op 18-mrt-1734 voor 425 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem Ruijtenburg, wonende tot Herke int lant van Flacke, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 106 10st. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 160+161

Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 30-mrt-1734 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Soeteman, schipper wonende tot Charelois, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan is het termijnbedrag f 105. 161+162

De heer Willem Hartman, koopman tot Dordregt, levert op 21-apr-1734 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Aderjaen Camhout, schipper wonende tot Nieuw Vosmeer, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 150. Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan wordt 5%  in rekening gebracht. 162+163

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 28-apr-1734 voor 900 gulden een nieuw smalschip aan Jan van Hoek, schipper wonende tot Sluijs in Vlaanderen, te betalen met 9 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend . 163+164

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 9-jun-1734 voor 380 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Leunis, schipper van den Doel int lant van Gent, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste van f 80. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% . 164+165

Dirk Corstiaen van Adrighem, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 29-dec-1734 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Carel Coenraets, schipper wonende tot Seraetskerke ( (’s-Heer Arendskerke) int lant van Goes, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 72.  Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% . 165+166

Arij van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 1-mrt-1735 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Andriessen, schipper van Schoondijke int lant van Kasant, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 166+167

Arij Willemsz Hoogendijck verkoopt op 2-apr-1735 aan Frans Mois, burger wonende tot Rotterdam een oud spiegeljacht van de admiraliteit van Rotterdam. Het jacht is gemaakt op de timmerwerf in Rotterdam en publiek gekocht door de baas van Swijndregt voor 920 gulden en twee zilveren dukaten. De 40ste penning en de 10e verhoging is betaald aan de ontvanger Westbroek tot Oudkerk. Zie scan 230. 168

Johannes Rollois, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 8-apr-1735 voor 950 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem Cleijn Swaeger, schipper wonende tot ter Veer, te betalen met 9 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 169

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 25-apr-1735 voor 450 gulden een nieuwe poonschuit aan Heijndrik van Proije, wonende tot Hellevoetsluijs, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet binnen 1 maand na de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend . 170

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 5-mei-1735 voor 750 gulden een nieuwe poonschuit aan Anthonij Backer, schipper tot Terneusden, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 125. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% . 171

Bijl en Transp[or]t Brieven van Schepen en Schuijten die verleden en gepasseert sijn voor den geregten van IJsselmonde sedert de aankomst van Pieter Tijken als schout en secretaris van denselven dorpe en wel sedert het vertoonen sijner commissie sijnde geweest den 23en Julij 1735.  172

Harmen en Johannes de Kooningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 29-jul-1735 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Adriaen Denisz Moelijker, schipper wonende tot Tertoolen, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 173+174

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 9-feb-1736 voor 1100 gulden een nieuw smalschip aan Jan van Etten, wonende tot Gouda, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 150. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend . 174+175

Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 16-feb-1736 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Boogaert, wonende te Stavenisse in Zeelant, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 175+176

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 18-feb-1736 voor 300 gulden een nieuwe scholschuit, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 150. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% . Dirk Tol, wonende onder Poortugael, Bastiaen Koole wonende onder ’t Roosant en Ingetje Gerritsdr, weduwe van Gerrit Voogt wonende onder Hoogvliet nemen ieder voor ¼ deel. Jacob Koole en Jan Voogt, beide wonende onder Hoogvliet nemen ieder voor 1/8 deel. 176+177

Johannes Rollois, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 22-feb-1736 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Sijmon Witte, wonende te Tertolen, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 150 en twee van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 177+178

Harmen en Johannes de Konink, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 7-apr-1736 voor 995 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Brandt, schipper van Prinslandt, te betalen met  jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 178+179

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 2-jun-1736 voor 337 gulden een nieuwe damschuit aan Anthonij van Amen, schipper van Aerdenburgh, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend . 179+180

Johannes Rollois, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 5-jun-1736 voor 725 gulden een nieuwe poonschuit aan Adriaen Camhout, schipper van Nieuw Vosmaer, te betalen met  jaarlijkse termijnen van f 150. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 180+181

Dirk Cornelis Bouman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 28-jan-1737 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Karpel, schipper wonende te Tertolen, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend . 181+182

De heren Antonij Repelaer, raet, burgemeester, etc, etc der stat Dordregt, en Cristiaen Miloen, leveren op 15-feb-1737 voor 600 gulden een nieuw kopjagt aan Gerrit de Vos, schipper van Burghsluijs bij Zierikzee, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100 tegen een rente van 4%. Het jagt is van stapel gelopen op de werf van Jacobus Blok en Leendert Verheij. Wordt niet binnen één maand na de vervaldatum betaald dan wordt 4% rente berekend . 182+183

Johannes Rollois, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 25-feb-1737 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Andries Steketê, schipper van Groede int lant van Casant, te betalen met  jaarlijkse termijnen van f 150. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 183+184

 Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 26-mrt-1737 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Gerrit Nagtegael, schipper van ‘t Zuijdlant int lant van Putten, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 125. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 184+185

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 8-apr-1737 voor 975 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Kronenburgh, schipper van ter Veeren in Zeelant, te betalen met  jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet binnen één maand na de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% . 185+186

Harmen en Johannes de Koningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 15-apr-1737 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Joannes Besman, schipper wonende tot Cooltjesplaat, te betalen met  jaarlijkse termijnen van f 120. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 186+187

Dirk Cornelis Bouwman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 7-jun-1737 voor 400 gulden een nieuwe poonschuit aan Huijbregt Cornelis Wouterse, schipper van Bostel int lant van ter Goes, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet binnen één maand na de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend . 187+188

Gerrit de Graaff, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 6-jul-1737 voor 575 gulden een nieuwe poonschuit aan Servaas Verbruggen, schipper van Mouweritsfort, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet binnen één maand na de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend . 188+189

Johannes Rollois, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 28-nov-1737 voor 725 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Swaan, schipper van Geertruijdenbergh, te betalen met 4  jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste van f 125. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 189+190

Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 4-mrt-1738 voor 300 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Pieters van de Loo, schipper te Stavenisse int lant van Tertolen, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 190+191

Dirk Cornelis Bouwman, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 12-mrt-1738 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Marijnus Moelijcker, schipper van Tertolen, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet binnen één maand na de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend . 191+192

Aert van der Giesen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 25-apr-1738 voor 1250 gulden een nieuwe poonschuit aan Reijnier Bakker, schipper tot Axel, te betalen over één maand met f 400 en de rest in jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 192+193

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 31-mei-1738 voor 475 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem van den Enden, schipper van Tertolen, te betalen met 4  jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% . 193+194

Dirk Cornelis Bouwman, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 7-jul-1738 voor 975 gulden een nieuw smalschip aan Marijnus Arentsz, schipper van Sas van Gent, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend . 194+195

Harmen en Johannes de Koningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 10-jul-1738 voor 575 gulden een nieuwe poonschuit aan Wouter Hendriksz Boesert, schipper van de Nieuwe Tongh, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 200 en een laatste van f 175. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 195+196

Johannes Rollois, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 10-feb-1739 voor 675 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan van Bodegom, schipper van Stadt, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 120 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 196+197

Aert van der Giessen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 7-mrt-1739 voor 775 gulden een nieuwe poonschuit aan Zamuel Hartogh, schipper van Scherpenis int land van Tertolen, te betalen in  7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 197+198

Dirk Cornelis Bouwman, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 23-mrt-1739 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Tromp, onze inwoner, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 60 en een laatste van f 20. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 198+199

Harmen en Johannes de Koningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 18-apr-1739 voor 825 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacobus Kamhout, schipper van Tertolen, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste van f 125. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 199+200

Aert van der Giessen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 2-mei-1739 voor 300 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob de Jager, schipper van Sommelsdijk int land van Flacqué, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 200+201

Johannes Rollois, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 5-mei-1739 voor 250 gulden een nieuwe scholschuit aan Jan Loeff, schipper van Drimmelen, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50 die betaald moet worden voor 5-nov-1741. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 201+202

 Dirk Cornelis Bouwman, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 15-mei-1739 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis de Bok, schipper van Elwoutsdijk int lant van ter Goes, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 202+203

Neeltje de Goede, weduwe van Dirk Corstiaen van Adrighem, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 3-okt-1739 voor 400 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Romeijn, schipper van Middelharnas, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 100.  Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% . 203+204

Gerrit de Graaff, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 24-dec-1739 voor 350 gulden een nieuwe poonschuit aan Alexander Kinkel, schipper wonende in zijn schuit, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 204+205

Johannes Rollois, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 25-mrt-1740 voor 275 gulden een nieuwe scholschuit aan Cornelis Dubbeldam, schipper van Drimmelen, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 205+206

Scheepstimmerman, ets door Jan Luyken, 1694 (Collectie Rijksmuseum)

Gerrit Visser, wonende op Oost IJsselmonde, verkoopt aan Jan Iris, wonende onder Ridderkerk en Hendrik Verheij, wonende op Oost IJsselmonde voor  500 gulden de helft van zijn belang in een scholschuit waarop Johannes Verheij stuurman is. Jan Iris heeft zijn deel betaald. Hendrik Verheij moet dat doen voor 1-sep-1740 . Hendrik Verheij toont op 5-sep-1740 een door Gerrit Visser getekende brief waarin deze bevestigt dat Hendrik Verheij zijn schuld heeft voldaan. Schout en schepenen verklaren dat de schuit niet geschikt is om 4 last over zee te vervoeren en derhalve is vrijgesteld van het betalen van de 40ste penning, zie ook scan 214. 206+207

Arij Willemsz Hoogendijk, meester scheepstimmerman in Stormpolder onder de ambagt van Ouwerkerk, levert op 21-jun-1740 voor 1400 gulden een nieuwe kraekschuit aan Hendrik Arijensz Zeeuwen, schipper varende van ‘s-Hertogenbosch, te betalen met 9 jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste van f 50 tegen een rente van 2%. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 208

Aert van der Giessen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 13-apr-1741 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan van Oost, schipper van slot Vianen int lant van Zierikzee, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 209

Teunis van Gilst, schipper varende van Cooltjesplaat verkoopt op 12-apr-1741 voor 580 gulden zijn poonschuit aan Isaak Rogiers, schipper varende van IJsendijke. Er wordt 400 gulden contant betaald. De resterende 180 gulden wordt als volgt betaald: op 12-jul-1741 f 150 en op 12-apr-1742 f 30. Zie ook scan 211.  210

 Harmen en Johannes de Koningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 15-apr-1741 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Teunis van Gilst, schipper varende van Cooltjesplaat, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. Zie ook scan 210. 211

 Aert van der Giessen, scheepstimmermansbaas in Oost-IJsselmonde, levert op 3-mei-1741 voor 875 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter en Jacob Soeteman, schippers varende van Charlois, te betalen over 6 weken met f 125 en voorts in 7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 212

Arij Willemsz Hoogendijk, meester scheepstimmerman in Stormpolder onder de ambagt van Ouwerkerk, levert op 31-mei-1741 voor 650 gulden een nieuw wijtschip aan Pieter Huijbert, schipper varende van ‘s-Hertogenbosch, te betalen binnen één jaar tegen een rente van 4% ingaande 1-sep-1740. 213

Johannes Verheij, onze inwoner, stuurman op een scholschuit, verkoopt op 17-jul-1741 aan Jan Iris, wonende onder Ridderkerk en Hendrik Verheij, wonende op Oost IJsselmonde voor  250 gulden een vierde deel van zijn belang in deze schuit. Schout en schepenen verklaren dat de schuit niet geschikt is om 4 last over zee te vervoeren en derhalve is vrijgesteld van het betalen van de 40ste penning. zie ook scan 206 + 207.  214

Cornelis Hoogendijk, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 31-jul-1741 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacobus Blieck, schipper wonende te Terveer in Zeelant, te betalen met 8  jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% .  215

 Cornelis Hoogendijk, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 5-sep-1741 voor 575 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Joosten de Lannoij, schipper varende van Cats int lant van Cooltjesplaat, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% .  216

Harmen en Johannes de Koningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 3-nov-1741 voor 675 gulden een nieuwe poonschuit aan Abraham de Bruijn, schipper varende van Swaemslag int lant van Axel, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 120 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. Zie ook scan 210. 217

Johannes Rollois, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-mrt-1742 voor 650 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Boet, schipper varende van Scherpenis int lant van Tertolen, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 150. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 218

Dirk Cornelis Bouwman, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 18-jun-1742 voor 700 gulden een nieuwe poonschuit aan Elisabeth van Wijk, weduwe van Teunis van der Plas, schipperesse van Welsoort int lant van Hulst, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 219

Dirk Cornelis Bouwman, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 14-mrt-1743 voor 650 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelis de Bonte, schipper van Cuijlenburg, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend 220

Bijlbrieven vanaf 1743:

Dirk Cornelis Bouwman, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 14-mrt-1743 voor 650 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelis de Bonte, schipper van Cuijlenburg, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 220

Neeltje de Goede, weduwe van Dirk Corsse van Adrighem, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 25-mrt-1743 voor 350 gulden een nieuwe poonschuit aan Adriaan Jansz Habels, schipper van Cruijningen int lant van tergoes, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50.  Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% . 221

Aert van der Giessen, meester scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-mrt-1743 voor 830 gulden een nieuwe poonschuit aan Marijtje Baert, weduwe van Dirk Gerritse Kas, schipperesse van Welsoorden int landt van Hulst, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 120 en een laatste van f 110. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 222

Harmen en Johannes de Koningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 11-mei-1743 voor 700 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter van Gilst, schipper van Cooltjesplaat, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 223

Cornelis Hoogendijk, meester scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 17-mei-1743 voor 675 gulden een nieuwe poonschuit aan Daniel Meeuwis, schipper van Terveer, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% .  224

Cornelis Hoogendijk, meester scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-aug-1743 voor 950 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Cronenburg, schipper van Terveer, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 130 en een laatste van f 40. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% .  225

Aert van der Giessen, meester scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 17-okt-1743 voor 1150 gulden een nieuwe poonschuit aan Hugo Bakker, schipper van Axel, te betalen met 11 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 226

Dirk Cornelis Bouwman, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-okt-1743 voor 550 gulden een nieuwe poonschuit aan Christiaen Goekoop, schipper van Goeree, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 227

Arij Willemsz Hoogendijk, meester scheepstimmerman in Stormpolder onder de ambagt van Ouwerkerk, verkoopt op 2-dec-1743 voor 850 gulden en 2 ducatons een oude poonschuit aan Adrianus de Quak, schipper van Dirkslant. Er wordt f 550 en 2 zilveren ducatons betaald. De rest wordt betaald met 3 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend.  R.Vestbroek verklaart de 40ste penning en 10e verhoging namens Everdt Swanenburgh te hebben ontvangen. 228+229

Frans Mois, burger uit Rotterdam, heeft op 31-mrt-1735 een jacht gekocht voor 920 gulden en 2 zilveren ducatons. De baas van Swijndrecht heeft het jacht voor dezelfde prijs gekocht van de admiraliteit van Rotterdam. Zie scan 168.  230

Gerrit de Graaff, meester scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 4-dec-1743 voor 950 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Blij, schipper van Nieuw Vosmeer int landt van Tertolen, te betalen binnen 14 dagen met f 300 en voorts met 5 jaarlijkse termijnen van f 120 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 231

Aert van der Giessen, meester scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-mrt-1744 voor 700 gulden een nieuwe poonschuit aan Joost Roudan, schipper en loods van Bries, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 232

Scholschuit (ook wel Pink genoemd), door Gerrit Groenewegen, 1787 (Collectie Rijksmuseum)

Harmen en Johannes de Koning, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 1-jul-1744 voor 775 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Cornel, schipper van Steenbergen, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 120 en een laatste van f 55. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 233

Dirk Cornelis Bouwman, meester schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 20-mei-1744 voor 775 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan van Capelle, schipper van Stoppeldijk int lant van Hulst, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 234

Harmen en Johannes de Koning, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 24-dec-1744 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Johannis van Charlois, schipper varende van Princelant, te betalen met 9 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 235

Johannis Rollois, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 15-mrt-1745 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Wouter Haeij, schipper wonende in den Briel, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 236

Dirk Cornelis Bouwman, meester schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 9-apr-1745 voor 650 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Weij, schipper wonende in de stadt van ter Goes, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 237+238

Harmen en Johannes de Koning, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 24-apr-1745 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter en Arij de Schepper, schippers varende van Oost Barendregt, te betalen binnen 14 dagen met f 150 en voorts met 6 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 238+239

Aert van der Giessen, meester scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 1-mei-1745 voor 1560 gulden een nieuw smalschip aan Cornelis Meulenbergh, schipper varende van Vlissingen, te betalen met 13 jaarlijkse termijnen van f 120. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 239+240

Aert van der Giessen, meester scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 27-apr-1746 voor 700 gulden een nieuwe poonschuit aan Adrianus Thoen, schipper van Stavenis int lant van Tertolen, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 240+241

 Harmen en Johannes de Koning, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 3-mei-1746 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Dirk Droogendijk, schipper van de Oude Tonge int lant van Flacké, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 241+242

Aert van der Giessen, scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 7-mei-1746 voor 1424 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Canters, schipper van t Sant ter buijten onder de Baronie van Breda, te betalen binnen 14 dagen met f 306 en binnen één maand met f 318 en voorts met 8 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 242+243

Arij Willemsz Hoogendijk, meester scheepstimmerman in Stormpolder onder de ambagt van Ouwerkerk, verkoopt op 2-jun-1746 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter van den Ende, schipper van Tertolen. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend.   243+244

Harmen en Johannes de Koningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 10-apr-1747 voor 650 gulden een nieuwe damschuit aan Bastiaen de Heer, schipper varende van Slickerveer onder Ridderkerk, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 162  10st. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 244+245

Dirk Cornelis Bouwman, meester schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 19-apr-1747 voor 1075 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Cranenburgh, schipper van Terveer, te betalen met 10 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 75. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 245+246

Arij Weeda, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 19-apr-1747 voor 400 gulden een nieuwe visschuit aan Job Broodman, schipper van Tertolen, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 246+247

Cornelis Hoogendijk, meester scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 27-jul-1747 voor 1240 gulden een nieuwe poonschuit aan Andries Baeijens, schipper van IJssendijk int lant van Casant, te betalen met 10 maandelijkse termijnen van f 25 en voorts met 9 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 90. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% .  247+248

Harmen en Johannes de Koningh, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 2-mei-1748 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Huijbregt Boesert, schipper van Oost Duijveland int landt van Zierikzee, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 200. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 248+249

Arij Weeda, schippertimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 27-mei-1748 voor 700 gulden een nieuwe damschuit aan Abraham van der Have, schipper varende van de Oude Tonge, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 249+250

Neeltje de Goede, weduwe van Dirk Corsse van Adrighem, scheepstimmervrouw in Oost-IJsselmonde, levert op 2-aug-1748 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit, genaamd “de vijf gebroeders” aan Johannes Adriaansz, schipper varende van Filippine, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 120 en een laatste van f 80.  Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5% . 250+251

Jan Houweweg, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 12-dec-1748 voor 625 gulden een nieuwe damschuit aan Gijsbert van Duijn, schipper varende van Viane op de Leck, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 125. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 251+252

Jacob en Arij van der Giessen, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, levert op 17-mei-1749 voor 750 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Versluijs, schipper tot Oostburg int landt van Casant, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 252+253

Harmen en Johannes de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 26-nov-1749 voor 550 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Verduijn, schipper varende van Goeree, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 253+254

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, leveren op 19-mrt-1750 voor 350 gulden een nieuwe visschuit aan Marinus Moeleker, schipper varende van Tertolen, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 254+255

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, levert op 29-apr-1750 voor 442 gulden een nieuwe poonschuit aan Hendrik Nibbe, schipper varende van St Maartensdijk int landt van Tertolen, te betalen binnen één maand met f 142 en voorts met 3 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 255+256

Harmen en Johannes de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 13-okt-1750 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Huijbregt Boeser, schipper varende van Oost Duijvelandt, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 200. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 256+257

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, levert op 18-mrt-1751 voor 868 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Mosselman, schipper varende van den Bommel int eijlandt van Flacké, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 168. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 257+258

Harmen en Johannes de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 5-apr-1751 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Ekeman, schipper varende van Axel, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste van f 95. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 258+259

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 7-apr-1751 voor 1100 gulden een nieuwe damschuit aan Willem van Veen, schipper varende van Veen, te betalen binnen 14 dagen met f 500 en voorts met 6 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 259+260

Harmen en Johannes de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 19-apr-1751 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Adam van Toren, schipper varende van de lage Swaluw, te betalen met 4 jaarlijkse termijnen van f 200 en een laatste van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 260+261

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 26-apr-1751 voor 500 gulden een nieuwe damschuit aan Huijbregt de Bruijn, schipper varende van Drommelen, te betalen met 5 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 261+262

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, levert op 5-nov-1751 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Eijbeek, schipper varende van Bergen op den Zoom, te betalen met 9 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 262+263

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, levert op 21-dec-1751 voor 728 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem Hillouw, schipper varende van Iersendam int landt van Tergoes, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 128. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 263+264

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, levert op 25-feb-1752 voor 750 gulden een nieuwe poonschuit aan Marijnis Markus, schipper varende van Camperlandt, te betalen met 7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 264+265

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5-apr-1752 voor 1450 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacobus Weelandt, schipper varende van de Klundert, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 100 tegen een rente van 2%. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 265+266

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, levert op 6-apr-1752 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Adrianis Quispel, schipper varende van de Buijtesluijs, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 266+267

Harmen en Johannes de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 18-apr-1752 voor 750 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob de Canter, schipper varende van St Annalant te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 125. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 267+268

Jan Horewegh, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 10-mei-1752 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob van den Bergh, schipper varende van Sommelsdijk, te betalen met 8 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 268+269

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5-jun-1752 voor 600 gulden een nieuwe damschuit aan Eouart Vervoorn, schipper varende van Aernhem, te betalen met 6 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 269+270

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, levert op 17-jun-1752 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob Emouts, schipper varende van de Goeree, te betalen binnen 14 dagen met f 300 en voorts met 6 jaarlijkse termijnen van f 100. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan bedraagt de rente 5%. 270+271

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 14-nov-1752 voor 550 gulden een nieuwe damschuit aan Leendert Keijser, schipper varende van Abbenbroek, te betalen met 2  jaarlijkse termijnen van f 275. Wordt niet op de vervaldatum betaald dan wordt 5% rente berekend. 271+272

Den    augustus 1710 Jan Charelse cumsuis een ouwe schuit aen gegeven die gekogt is voor 28 gulden is de 40ste penning 14 stuivers. De 10de verhoging 1stuiver 8 penningen. Totaal 15 stuivers en 8 penningen 273

Bijlbrieven vanaf 1753:

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 26-feb-1753 voor 200 gulden een nieuwe hengst aan Jan Hendriksz Huijser, schipper varende van Bolnes onder Ridderkerk, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op of voor de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  003

Neeltje de Goede, weduwe van Dirk Corssen van Adrichem, scheepmaakster in Oost-IJsselmonde, levert op 13-apr-1753 voor 642 gulden een nieuwe poonschuit aan Hendrik van Prooijen, schipper varende van Hellevoetsluijs, te betalen in 7 jaren. Ieder jaar bedraagt de termijn f 100. Het 7e  jaar is nog 42 gulden verschuldigd.  Indien de aflossing niet op voor de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 004

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 12-mei-1753 voor 1050 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis van Dongen, schipper varende van t’ Santer buijten gehorende onder de Baronie van Breda, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van f 100 en een 11e van 50 gulden. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  005

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 30-jun-1753 voor 1404 gulden een nieuwe poonschuit aan Gerrit Paasche, schipper varende van Steenbergen onder de generaliteijt. De eerste termijn van 304 gulden dient te worden betaald voor of op 12-jul-1753. Het restant is te betalen in 11 jaarlijkse termijnen van f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  006

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 4-aug-1753 voor 550 gulden een nieuwe poonschuit aan Galeijn Vlaming, schipper varende van Heenvliet. De eerste termijn van 100 gulden dient te worden betaald binnen 3 weken. Het restant is te betalen in 4 jaar volgens navolgend schema : op 4 aug 1754  f 125, op 4 aug 1755 f 125, op 4 aug 1756 f 100, en op 4 aug 1757 f 100.  Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  007

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 1-mrt-1754 voor 575 gulden een nieuwe damschuit aan Hendrik Reijnhout, schipper varende van Bostebintlant van Tergoes. De eerste termijn van f 175 dient binnen twee maanden betaald te worden. Het restant is te betalen in jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op of voor de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. Hendriks vader, Cornelis Reijnhout, mede wonende op den Bostel, staat borg voor de eerste betaling van f 175. 008

Harmen en Johannis de Koning, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 10-apr-1754 voor 995 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem Ruijtenburgh, schipper varende van Herkingen, te betalen de eerste drie jaren in jaarlijkse termijnen van f 200 . Het restant in jaarlijkse termijnen van f 100. Indien de aflossing niet op of voor de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  009

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 15-jul-1754 voor 1400 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Versluijs, schipper varende van IJsendijke gehorende onder t’ vrijen van Sluijs. De cooppenningen van de te leveren oude poonschuit worden in mindering gebracht op de verschuldigde som. De rest is te betalen in jaarlijkse termijnen van  f 100 tot het volledige bedrag is voldaan. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  010

Zie scan 010.   011

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-jul-1754 voor 1200 gulden een nieuwe poonschuit aan Bastiaan Kramers, schipper varende van Nieuw Vosmaer in t lant van tertolen, te betalen binnen 1 maand met f 300 en de rest in 9 jaarlijkse termijnen van f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  012

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 11-sep-1754 voor 475 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob Soeteman, schipper varende van Charlois, te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van f 118 en 15 st. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  013

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 20-mei-1755 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Machiel le Lo(o)ij, schipper varende van Strienham in t lant van tertolen, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  014

Neeltje de Goede weduwe van Dirk Corsen van Adrichem, scheeptimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 20-mei-1755 voor 750 gulden een nieuwe poonschuit aan Cont Jansz, schipper varende van de buijte Sluijs, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 100 en een 7e van 150 gulden. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  015

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 26-nov-1755 voor 1348 gulden een nieuwe poonschuit aan Anthonij Wijtvliet, schipper varende van Terheijden onder de Baronie van Breda, te betalen voor 1-apr-1756 de som van f 120. De rest in 11 jaarlijkse termijnen van f 100 en het laatste, twaalfde jaar nog f 128. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  016

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 2-dec-1755 voor 1550 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem Alderliefste, schipper varende van Viane in Zeelant, te betalen met f 775 voor 31-dec-1755 en een tweede termijn van f 775 voor 31-mrt-1756. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  017

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 14-apr-1756 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Andries Andriese, schipper varende van IJssendijke int lant van Casant, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  018

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 1-mei-1756 voor 1300 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob Vermaas, schipper varende van Hitsert, te betalen met f 600 voor 1-mei-1757 en de rest in 7 jaarlijkse termijnen van f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  019

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 25-mei-1756 voor 1482 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Faasen, schipper varende van Oudenbos onder het markisaat van Bergen op den Soom, te betalen met een som van f 150 voor 1-nov-1756, vervolgens nog twee keer f 250 voor 25-mei-1757 en de rest in jaarlijkse termijnen van f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  020

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 29-mei-1756 voor 775 gulden een nieuwe hengst aan Zacharias Corelisz van Sint Annelant, schipper varende van Ooltjensplaat int lant van flaque, te betalen in  7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 75  Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  021

Neeltje de Goede weduwe van Dirk Corsen van Adrichem, scheepmaakster in Oost-IJsselmonde, levert op 3-sep-1756 voor 1100 gulden een nieuwe damschuit aan Hendrik Kievit, schipper varende van Ooltjensplaat, te betalen in 11 jaarlijkse termijnen van f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  022

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 28-okt-1756 voor 725 gulden een nieuwe damschuit aan Louw Pietersz Boers, schipper varende van Rotterdam, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 100. De zevende en laatste termijn bedraagt f125 Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  023

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 15-nov-1756 voor 1300 gulden een nieuwe poonschuit aan Segelina Boopu, weduwe van Krijn van der Wagt, wonende te Ooltiesplaat, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  024

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 28-feb-1757 voor 520 gulden een nieuwe baggerschuit aan Pieter Danielse van der Munnik, onse inwoonder (Oost IJsselmonde), te betalen met f 7 en 4 st per maand. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  Deze baggerschuit is op 18-dec-1760 door Sebilla Rinck, weduwe van Pieter Danielse van der Munnik, getransporteedr naar Adriaan Besemer, schipper wonende te Alblas. Adriaan Besemer neemt f 350 schuld over van de lastbrief en betaalt hierover 3% rent.  025

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 13-apr-1757 voor 350 gulden een nieuwe hengstschuit aan Aart Meijers, schipper varende van Littoijen, te betalen met 3 jaarlijkse termijnen van f 100 en een vierde van f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  026

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 23-apr-1757 voor 900 gulden een nieuw smalschip aan Frederik van Nakken, schipper varende van Ter Goes, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  027

Harmen en Johannis de Kooningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 26-apr-1757 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Marijnus Gootse, beurtschipper van Axel, te betalen in 9 jaarlijkse termijnen van f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  028

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 19-dec-1757 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan David van der Made, schipper varende van de Klundert, te betalen met termijnen van tenminste f 50 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  029

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 9-jan-1758 voor 1062 gulden een nieuwe poonschuit aan Wouter Boesen, schipper varende van Dirxlant, te betalen  met f 462 als de oude schuit verkocht is en de rest in 4 jaarlijkse termijnen van f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  030

Jacob en Arie van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 4-apr-1758 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Curijnisse, schipper varende van Zevenbergen, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. De brief is doorgehaald.  In de marge : Jacob van der Giessen compareert voor de secretaris van Oost-IJsselmonde en verklaart dat de inhoud van de brief is voldaan op 11-apr-1768. 031

 Jacob en Arie van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 10-mei-1758 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Grietie Roons weduwe van Hendrik Rijendam,  varende van Sommelsdijk, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  032

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 7-sep-1758 voor 675 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter Boerts, schipper wonende te Rotterdam, te betalen  6 jaarlijkse termijnen van f 100 en een zevende van f 75. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  033

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 19-sep-1758 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Adrianus Zeeman, schipper varende van de Klundert, te betalen  met ???? Betalingsregeling niet gescand. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  034

Jacob en Arie van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 3-nov-1758 voor 900 gulden een nieuwe damschuit aan Ruth van Stellen, schipper varende van de Ouwetongh , te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  035

Jacob en Arie van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 3-apr-1759 voor 1300 gulden een nieuw kopjagt aan Willem Zuijdwegh, schipper varende van Ter Goes, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 50. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  036

Pieter Janse Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 21-apr-1759 voor 455 gulden een nieuwe baggerschuit aan Jacob Jansz Hartog, schipper varende van Rotterdam, te betalen met jaarlijkse termijnen van f 75. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  037

Willem Cors[tiaan] en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 9-mei-1759 voor 1300 gulden een nieuwe damschuit aan Huijgh van der Graaff, schipper varende van de Kreek, te betalen met f 600 op de a.s. JIsselmondse paardemarkt (27-jun-1759) en voorts in jaarlijkse termijnen van f 100. De 1e vervaldatum is 1-jan-1761. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 14-mei-1759 voor 850 gulden een nieuwe damschuit aan Ferdinant Vermoolen, schipper varende van Vlaardingen, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een achtste van f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  039

Willem Cors[tiaan] en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 2-jun-1759 voor 425 gulden een nieuwe poonschuit aan Teunis Verhagen, schipper varende van Hellevoetsluis, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van f 100 en een vierde termijn van f 125. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  040

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5-jul-1759 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan David Cornelisse, schipper varende van Biervliet int lant van Casant, te betalen met twee jaarlijkse termijnen van f 170 en een laatste termijn van f 160. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  041

Gezicht op IJsselmonde, 1633, door Abraham Rademaker, 1727 - 1733 (Collectie RIjksmuseum)

Harmen en Johannes de Koning, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 7-dec-1759 voor 975 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan van den Ende, schipper varende van de Groe uit lant van Hilst, te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van f 200 en een vierde termijn van f 175. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  042

Jacob en Arie van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 15-mrt-1760 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Frans Boulusze (Bouwelisse), schipper varende van de stadt Ter Goes uit lant Zuijdt Beverlant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  043

Harmen en Johannes de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 28-mrt-1760 voor 700 gulden een nieuw kopjagt aan Jan van de Leun, schipper varende van Ooltiesplaat, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  044

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5-apr-1760 voor 725 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelis Boers, schipper varende van Delfshaven, te betalen voor 1-jan-1761 met f 50 vervolgens zes jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste termijn van f 75. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  045

Jacob en Arie van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 18-apr-1760 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Rutgeris van Bronkhorst, schipper varende van Ameide , te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. De rente bedraagt 5%.  046

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 26-apr-1760 voor 1300 gulden een nieuw schip met welling aan Cornelis Bouters, schipper varende van Ter Goes , te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 150 en een laatste termijn van f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  047

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 29-apr-1760 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Jan de Heer, schipper varende van den Oostendam , te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  048

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 17-mei-1760 voor 850 gulden een nieuw scheepie aan Anthonij van Schakerloo, schipper varende van Ter Goes , te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste termijn van f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  049

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 4-jul-1760 voor 1600 gulden een nieuwe poonschuit aan Andries Steketée, schipper varende van Schooredijke uit lant van Casant, te betalen voor 1-jan-1761 met f 200 dan 3 jaarlijkse termijnen van f 200 en daarna 8 jaarlijkse termijnen van f 100   Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  050

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 19-nov-1760 voor 600 gulden een nieuwe damschuit aan Jacobus van Da(a)len, schipper varende van t’ Zuijdlant van Casant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 .Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  051

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 15-jan-1761 voor 600 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter van Muijen en Cornelis van den Burger, schippers  varende van Alblas , te betalen in jaarlijkse termijnen van f 100 met een rente van 3,5%.  052

Harmen en Johannes de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 31-mrt-1761 voor 950 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Leunisse, schipper varende van Huijgjes poldert int lant van Axel, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  053

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 4-apr-1761 voor 800 gulden een nieuwe schietschuit aan Steven van Duijn, schipper varende van Vianen op Amsterdam, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  054

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 24-apr-1761 voor 500 gulden een nieuwe damschuit aan Huijgh van der Graaff, schipper varende van IJsselmonde , te betalen in jaarlijkse termijnen van f 50 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  055

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 11-jul-1761 voor 1075 gulden een nieuwe damschuit aan Adrianus van Reijne, schipper varende van Keulenburgh op den Haagh, te betalen met een eerste termijn van f 175 en de rest in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 .  Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  056

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 5 -sep-1761 voor 636 gulden een nieuwe damschuit aan Jan de Koning(h), schipper varende van Oost-Duijvelant , te betalen met  f 136 en de rest in 5 jaarlijkse termijnen van f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  057

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 10-mrt-1762 voor 700 gulden een nieuw kopjagt aan Cornelis Crijnse, schipper varende van Kortaine , te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente 3%.  058

Jacob en Arie van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 10-apr-1762 voor 1900 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacobus Kouwelil en Jacobus Bruijnikhuijsen, schippers in compagnie varende van Etten en de Leur onder de Baronie van Breda , te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 en de rest in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 5%.  059

Harmen en Johannes de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-apr-1762 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Gerrit Koppenol, schipper varende van Hoogvliet,  te betalen in jaarlijkse termijnen : 6 van f 75 , 1 van f 50 en 3 van f 100 tegen een rente van 4%.  060

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-apr-1762 voor 1650 gulden een nieuw schip met een welling aan Jan Bliek, schipper varende van Ter Goes , te betalen met f200 binnen twee maanden,  9 jaarlijkse termijnen van f 150  en 1 van f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.    061

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 22-apr-1762 voor 500 gulden een nieuwe damschuit aan Roos Jansz, schipper varende van Ridderkerk, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen van f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  062

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 6-mei-1762 voor 1200 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis van der Kees, schipper varende van Ter Goes , te betalen met f200 binnen twee maanden,  8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 125 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.    063

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 20-mei-1762 voor 750 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Staab, schipper varende van Campen in t’ lant van Hulst te betalen in 5 jaarlijkse termijnen van f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  064

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 21-jun-1762 voor 1000 gulden een nieuw schip met een weling aan Barend van Veghelen, schipper varende van s’hage op Breeda , te betalen in 5 jaarlijkse termijnen van tenminste f 200 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.    065

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 27-nov-1762 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Kooijman, schipper varende van Heijnenoort, te betalen in 9 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  066

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 5-mrt-1763 voor 330 gulden een nieuwe hengstschuit aan Jan Tak, schipper varende van Kooltiesplaat in Zeelant , te betalen binnen drie weken met f 130 en de oude hengstschuit en 2 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente 3,5%.  067

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 7-apr-1763 voor 850 gulden een nieuwe damschuit aan Jacob van der Haven, schipper varende van de oude tongh, te betalen met twee termijnen van f 125 en de rest in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 .  Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  068

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 20-mei-1763 voor 850 gulden een nieuwe poonschuit aan Wilhelmus van Etten, schipper varende van Sluijs in Vlaanderen te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  069

Cornelis en Jacob van der Es, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 1-jun-1763 voor 1700 gulden een nieuwe poonschuit aan Wouter Boesen, schipper varende van Dirkslant , te betalen na de verkoop van de oude schuit met f 1500 en 1 jaarlijkse termijn van f 200 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%  070

Corstiaan Cornelis en Willem van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 27-aug-1763 voor 350 gulden een nieuwe damschuit aan Teunis Mosselman, schipper varende van Bommel , te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 50 tegen een rente 3%.  071

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 17-mrt-1764 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Phiip Kooijman, schipper varende van Burgsluijs uit lant van Schouwe, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 .  Indien de aflossing niet binnen twee maanden na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  072

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 4-apr-1764 voor 435 gulden een nieuwe baggerschuit aan Cornelis van Hoek, schipper te Rotterdam te betalen in 5 jaarlijkse termijnen van f 75 en een laatste van f 60. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  073

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 13-apr-1764 voor 922,50 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Blij, schipper varende van St Annalant te betalen met een eerste termijn van f 322,50 en de rest in 6 jaarlijkse termijnen van f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  074

Jacob en Arij van der Giessen, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 17-apr-1764 voor 2860 gulden een nieuw kopjagt aan Jan Suijdwegh, schipper varende van de stadt Ter Goes in Zuijd Beverlant , te betalen in 27 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 en een laatste van f 160 tegen een rente van 5%.  075

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 1-mei-1764 voor 995 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter Drogendijk, schipper varende van de oude tongh , te betalen in 9 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 en een laatste van f 95. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  076

Arij Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 2-jun-1764 voor 700 gulden een nieuwe damschuit aan Elias van Stee, schipper varende van Ooltiesplaat, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  077

Corstiaan Cornelis en Willem van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 2-jun-1764 voor 1294 gulden een nieuwe damschuit aan Denis de Ruijter, schipper varende van Middelharnas, te betalen in 2 jaarlijkse termijnen van f 140, 9 jaarlijkse termijnen van f 100  en een laatste van f 114 . Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 078

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 5-dec-1764 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob Bruijnseel, schipper varende van Scherpenisse in t lant van Tertolen, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  079

Corstiaan Cornelis en Willem van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 10-dec-1764 voor 1500 gulden een nieuwe damschuit aan Aarnoldus Maas, schipper varende van Delft, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van f 150 met een rente van 3%. 080

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 21-mrt-1765 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Barnardus van Iersen, schipper varende van Houtersgat, te betalen binnen een maand met f 300 van de oude poonschuit en voorts in 5 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  081

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 1-mei-1765 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Gerrit Sas, schipper varende van Oostburg in t lant van Casant , te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  082

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-mei-1765 voor 550 gulden een nieuwe damschuit aan Aagje Wouresdr van Gameren, weduwe vanJan Roos schipper van op Ridderkerk, te betalen met een termijn van f 150 en voorts in 4 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  083

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 21-mei-1765 voor 700 gulden een nieuwe damschuit aan Paulus de Groot, schipper varende van Stadt op t Haringvliet, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  084

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 9-nov-1765 voor 692 gulden een nieuwe damschuit aan Jacob Leendertsz Soeter, schipper varende van Bruijnisse, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 92.   Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 085

Bijlbrieven vanaf 1765:

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 5 december 1764 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob Bruijnseel, schipper varende van Scherpenisse in t lant van Tertolen, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  079

Corstiaan Cornelis en Willem van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 10 december 1764 voor 1500 gulden een nieuwe damschuit aan Aarnoldus Maas, schipper varende van Delft, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van f 150 met een rente van 3%. 080

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 21 maart 1765 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Barnardus van Iersen, schipper varende van Houtersgat, te betalen binnen een maand met f 300 van de oude poonschuit en voorts in 5 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  081

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 1 mei 1765 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Gerrit Sas, schipper varende van Oostburg in t lant van Casant , te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  082

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 16 mei 1765 voor 550 gulden een nieuwe damschuit aan Aagje Wouresdr van Gameren, weduwe van Jan Roos schipper van op Ridderkerk, te betalen met een termijn van f 150 en voorts in 4 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  083

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 21 mei 1765 voor 700 gulden een nieuwe damschuit aan Paulus de Groot, schipper varende van Stadt op t Haringvliet, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  084

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 9 november 1765 voor 692 gulden een nieuwe damschuit aan Jacob Leendertsz Soeter, schipper varende van Bruijnisse, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 92.   Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 085

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 27 november 1765 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Willem Troost schipper varende van den Hitsert, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  086

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 1 maart 1766 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Dingenis den Hollander, schipper varende van Ellewoutsdijke int lant van Tergoes , te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 087

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 25 maart 1766 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Seger den Haan, schipper varende van Slikkerveer, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  088

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 5 april 1766 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Glesuur, schipper varende van Poortugaal, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  089

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 22 april 1766 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Isabel de Swier weduwe van Jan Backer, wonende te Oudt Beijerlandt, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  090

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 14 mei 1766 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Hendrick van Santen, schipper varende van Brouwershaven, te betalen binnen 14 dagen met f 400, f 200 op 14 mei 1767 en nog f 200 op 14 mei 1768.  091

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 17 september 1766 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Arij Moerkerk, schipper varende van Dirkslandt, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  092

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 7 november 1766 voor 838 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan van  den Ende, schipper varende van de Kruijspolder int lant van Hulst , te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van f 168 en een laatste van f 166 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 093

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 13 november 1766 voor 750 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter Muijdam, schipper varende van Dirkslandt , te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 125. Indien de aflossing niet op de vervaldatum, 1 september 1767, wordt betaald bedraagt de rente 5%. 094

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 2 december 1766 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Sijmen de Hollander, schipper varende van Wolfersdijk in Zeelandt, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  095

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 11 december 1766 voor 976 gulden een nieuwe damschuit aan Jogchem Stoute, schipper varende van de oude tong, te betalen in 9 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 en een laatste van f 76. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  096

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 23 april 1767 voor 840 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelis Kroon, schipper varende van de Oude tong, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 5%. De eerste vervaldatum is 1 mei 1768.  097

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 23 april 1767 voor 2150 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Kroon, schipper varende van de Oude tong, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 200 tegen een rente van 5%. 098

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 25 april 1767 voor 1700 gulden een nieuw schip met een welling aan Jan Visser, schipper varende van Ter Goes, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 125 tegen een rente van 3%. 099

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5 mei 1767 voor 1078 gulden een nieuwe poonschuit aan Tobias Brugge, schipper varende van Brestes int lant van Casant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 5%. 100

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 5 mei 1767 voor 1400 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelis Visser, schipper varende van de Leur, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 200 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  101

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 9 mei 1767 voor 950 gulden een nieuwe damschuit aan Hendrik Viskil, schipper varende van Middelharnas, te betalen met 2 jaarlijkse termijnen van f 175 en 6 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  102

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 9 mei 1767 voor 1300 gulden een nieuw schip met een welling aan Huijbregt Dubbeldam, schipper varende van Sluijs in Vlaanderen, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 en een laatste van f 100 tegen een rente van 3%. 103

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 26 mei 1767 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Adrianus Spek, schipper varende van Sommelsdijk, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  104

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 6 juli 1767 voor 800 gulden een nieuw schip met een welling aan Jan Geenisz, schipper varende van Ter Goes in Zeelant, te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 en een laatste van f 200 tegen een rente van 3%. 105

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 1 december 1767 voor 995 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Mosselman, schipper varende van Bommel int lant van Flakkee, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 en een laatste van f 95. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  106

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 17 december 1767 voor 600 gulden een nieuwe koffschuit aan Huijbregt Bossertsz, schipper varende van Oosterhout, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 . Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  107

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 30 januari 1768 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Johannes Hulst, schipper varende van Welsoorden int lant van Hulst, te betalen in 9 jaarlijkse termijnen van f 100 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  108

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 4 maart 1768 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis de Jongh, schipper varende van de nieuwe tong, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  109

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 17 maart 1768 voor 1300 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Claasz Rijken, schipper varende van de oude tong, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 5%. 110

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 9 april 1768 voor 950 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelis Boers en Lambert de Swart, schippers varende van Delfshaven, te betalen met f 100 voor 25 december 1768 en vervolgens in 5 jaarlijkse termijnen van f 120 en twee laatste van f 125 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 111

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 30 april 1768 voor 325 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter Plom, schipper varende van Charlois, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van ieder een derde deel van de koopsom.  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 112

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 2 juni 1768 voor 1000 gulden een nieuwe damschuit aan Hendrik van der Ent, schipper varende van Roon, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 ingaande 1 oktober 1768 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 113

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 9 juni 1768 voor 675 gulden een nieuwe poonschuit aan Cent Dronkert, schipper varende van Lillo, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen van f 135 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 114

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 2 juli 1768 voor 2000 gulden een nieuw smalschip aan Magchiel Fonteijn, schipper varende van Aardenburg in  staats Vlaanderen, te betalen met f 400 op 2 augustus 1768 en voorts in 16 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 5%. 115

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 9 november 1768 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Leendert Vreeswijk, schipper varende van Prinslant, te betalen in 12 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 116

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 19 november 1768 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Christiaan Koolen, schipper varende van Valkenisse int lant van Tertgoes, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 100 en een laatste van f 150 .  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  117

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 14 december 1768 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan van Driele, schipper varende van Kooltiesplaat, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  118

Arij Weeda en Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmerlieden in Oost-IJsselmonde, leveren op 14 januari 1769 voor 1400 gulden een nieuwe damschuit aan Lucas Kiers, schipper varende van Amersfoort, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van f 200.  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  119

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 6 april 1769 voor 990 gulden een nieuwe poonschuit aan Adriaan van Mouwerik, schipper varende van Steenbergen, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 en een laatste van f 90. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  120

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 6 mei 1769 voor 950 gulden een nieuw kopjagt aan Cornelis van der Keest junior, schipper varende van Terveer, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 125. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  121

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 23 juni 1769 voor 1600 gulden een nieuw smalschip met welling aan Hendrik Wagenmaker, schipper varende van Sluijs in Vlaanderen , te betalen in 10  jaarlijkse termijnen van tenminste f 105 en een laatste van f 100 tegen een rente 3%.  122

Zandschuit, door Anton Mauve, 1848 - 1888 (Collectie Rijksmuseum)

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 15 september 1769 voor 317 gulden en 15 stuivers een nieuwe zandschuit aan Rut van Vliet, wonende in Albrantswaart, te betalen in 4 jaarlijkse termijnen van f 79 en 10 stuivers. De eerste vervaldatum is 18 maart 1770. Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 123

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 8 november 1769 voor 1000 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Vermeulen, schipper varende van Oosterhout, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100.  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  124

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 17 november 1769 voor 1100 gulden een nieuwe damschuit aan Louwerens Visser, schipper varende van Rotterdam , te betalen in 11  jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente 3%.  125

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 8 december 1769 voor 1300 gulden een nieuwe damschuit aan Dingeman Ooms, schipper varende van Oosterhout, te betalen in 13 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van  3%.  126

Harmen en Johannis de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 20 december 1769 voor 990 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter van den Burgh, schipper varende van Prinslant, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 en een laatste van f 90. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  127

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 30 december 1769 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Benjamin Hartoog, schipper varende van Scherpenisse int lant van Tertoolen, te betalen in 9 jaarlijkse termijnen van minstens f 100. Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 128

Johannis de Koningh en Annetie Joppe, de wed Harmen de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 28 april 1770 voor 1050 gulden een nieuw kopjagt aan Willem Waalen, schipper varende van Tertoolen, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 125. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  129

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 2 juni 1770 voor 1950 gulden een nieuwe poonschuit aan Hendrik Wegstraten, schipper varende van Waarden int lant van Tergoes, te betalen binnen 3 weken met f 1000, vervolgens in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 en een laatste van f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  130

Teunis Weeda, meester scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 27 juni 1770 voor 1400 gulden een nieuwe damschuit aan Barend van den Broek, schipper varende van de hooge Zwaalwe, te betalen in 14 jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 2%.  131

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 15 oktober 1770 voor 1680 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelis Kroon, schipper varende van de oude Tong int lant van Flaque, te betalen in 16 jaarlijkse termijnen van minstens f 100 en een laatste van f 80 tegen een rente van 5%. 132

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 31 oktober 1770 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Adriaansz, schipper varende van Stoppeldijk int lant van Hulst, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100.  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  133

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 22 december 1770 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Aart Neeff, schipper varende van Vlaardingen, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 tegen een rente van 3%.  134

Johannis de Koningh en Annetie Joppe, de wed Harmen de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 12 januari 1771 voor 1200 gulden een nieuw gaffelschip aan Johannes de Heer, schipper varende van Alblasserdam, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 150. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  135

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 22 maart 1771 voor 1200 gulden een nieuwe poonschuit aan Illis Kroon, schipper varende van de ouwetong, te betalen in juni 1771 met f 200 en voorts in 10 jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 3%. 136

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 26 maart 1771 voor 1200 gulden een nieuw kopjagt aan Imandt Moeliker, schipper varende van de stadt Tertoolen, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van minstens f 150. Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 137

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 27 maart 1771 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Sijmen Stierman, schipper varende van de stadt Tertoolen, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. De schuit is verkocht aan Gerrit Vaartmans en voldaan op 27 februari 1781. De akte is doorgehaald.138

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 28 maart 1771 voor 500 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter van Dieken, schipper varende van Borstele int lant van Tergoes, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%.  139

Teunis Weeda, meester scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 8 juli 1771 voor 700 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Peereboom, schipper varende van Hellevoetsluijs, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 2%.  140

Johannis de Koningh en Annetie Joppe, de wed Harmen de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 28 november 1771 voor 750 gulden een nieuwe poonschuit aan Dingeman van der Made, schipper varende van de Fijndert, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  141

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 18 december 1771 voor 1000 gulden een nieuwe damschuit aan Stoffel Vermeulen, schipper varende van Oosterhout, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100.  Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  142

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 25 januari 1772 voor 1475 gulden een nieuwe damschuit aan Dirk Okker, schipper varende van Dirkslant int lant van Flakké, te betalen binnen 6 weken met f 300 en de rest in jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 tegen een rente van 2%.  143

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 21 maart 1772 voor 1400 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Keijn, schipper varende van de Klundert, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 85 tegen een rente van 3%.  144

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5 mei 1772 voor 1450 gulden een nieuw kopjagt aan Pieter Stierman, schipper varende Tertoolen, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 150. Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 145

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 14 juli 1772 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Teunis van Driel, schipper varende van Dirkslant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%.  146

Jacob  van der Giessen, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5 oktober 1772 voor 1300 gulden een nieuwe damschuit aan Imand Mosselman, schipper varende van Bommel, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100. Indien de aflossing niet op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 147

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 4 november 1772 voor 1300 gulden een nieuw smalschip aan Jan Bos, beurtschipper varende van Sluijs in Vlaanderen op Middelburgh in Zeelant, te betalen binnen 3 maanden met f 100 en de rest in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 125 tegen een rente van 3,5%.  148

Johannis de Koningh en Annetie Joppe, de wed Harmen de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 23 december 1772 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Adrianus Dronkert, schipper varende van Stoppeldijk, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  149

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 28 december 1772 voor 1300 gulden een nieuwe damschuit aan Hendrik Oomens, schipper varende van Oosterhout, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 150.

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 18 maart 1773 voor 1000 gulden een nieuw kopjagt aan Adrianus Lonke, schipper varende Tertoolen, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 3%. 151

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 18 maart 1773 voor 1100 gulden een nieuwe damschuit aan Jan van den Maten, schipper varende van Zirkzee, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3,5%.  Op 8 maart 1777 heeft Jacob van der Es f 800 en rente ontvangen van M. de Ruder. De brief is doorgehaald. 152

Johannis de Koningh en Annetie Joppe, de wed Harmen de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 18 mei 1773 voor 1100 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan van Gilst, schipper varende van Colijnsplaat, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  153

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 18 juni 1773 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Matthijs Clavers, schipper varende van Oosterhout, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 154.

Smalschip op de Nederlandse kust, door Ludolf Backhuysen 1670 - 1690

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 17 juli 1773 voor 825 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Andriesse, schipper varende Nieuwvliet int lant van Casant, te betalen met 1 termijn van f 125 en voorts in 7 jaarlijkse termijnen van minstens f 100.  Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  155

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 26 juli 1773 voor 500 gulden een nieuw kopjagt aan Jan Elgen, schipper varende Ossendregt, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  156

Teunis Weeda, meester scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 11 september 1773 voor 900 gulden een nieuwe ligterschuit aan Jacob van der Hage, wonende in de oude Tong, te betalen in 9 jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 2%.  157

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 22 oktober 1773 voor 725 gulden een nieuwe damschuit aan Abraham Beijens, schipper varende van Stadt op t’ Haringvliet, te betalen met één termijn van f 125 en voorts in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 2%.  158

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 30 oktober 1773 voor 1100 gulden een nieuwe damschuit aan Willem van Hees, schipper varende van Middelharnas, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 159

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 24 december 1773 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Arij den Ruijter, schipper varende van Dirkslant, te betalen met twee termijnen van f 200 en voorts in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%.  160

Johannis de Koningh en Annetie Joppe, de wed Harmen de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 9 juli 1774 voor 2050 gulden een nieuwe poonschuit aan Adrianus Ruijtenburg(h), beurtschipper van Tertolen, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 200.Over f 1000 wordt 4% rente berekend en over de rest 2,6%. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  161

Pieter Jansz Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5 december 1774 voor 600 gulden een nieuwe visschuit aan Joost en Jan de Mul, wonende int Ellegat aant Veen int lant van Hulst in opdracht van hun moeder, Pieternella van Capelle weduwe van Jan de Mul, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van minstens f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  162

Johannis en Job de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 5 april 1775 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacobus Vendevijle, schipper varende van Colijnsplaat, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  163

Teunis Weeda, meester scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 2 mei 1775 voor 300 gulden een nieuw kopjagt aan Marinus Bouwman, schipper varende van Cortaine, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 4%.  164

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 12 mei 1775 voor 1050 gulden een nieuwe damschuit aan Abel Koning, schipper varende van Middelharnas int lant van Flacké, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 en een laatste van f 50 tegen een rente van 3%. 165

Johannis en Job de Koningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 10 juni 1775 voor 1850 gulden een nieuwe poonschuit aan Bastiaan Huijs, schipper varende van de Coorndijk, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 en de rest in jaarlijkse termijnen van f 200 tegen een rente van 3%. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  166

 Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 12 augustus 1775 voor 700 gulden een nieuwe damschuit aan Hermanus Verhoeff, schipper wonende in Swartewaal, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. Indien de aflossing niet binnen 6 weken na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  167

Bijlbrieven vanaf 1775:

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 24-dec-1773 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Arij den Ruijter, schipper varende van Dirkslant, te betalen met twee termijnen van f 200 en voorts in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%.  160

Johannis de Koningh en Annetie Joppe, de weduwe Harmen de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 9-jul-1774 voor 2050 gulden een nieuwe poonschuit aan Adrianus Ruijtenburg(h), beurtschipper van Tertolen, te betalen in  jaarlijkse termijnen van tenminste f 200.Over f 1000 wordt 4% rente berekend en over de rest 2,6%. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  161

Pieter Jansz Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5-dec-1774 voor 600 gulden een nieuwe visschuit aan Joost en Jan de Mul, wonende int Ellegat aant Veen int lant van Hulst in opdracht van hun moeder, Pieternella van Capelle weduwe van Jan de Mul, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van minstens f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  162

Johannis en Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 5-apr-1775 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacobus Vendevijle, schipper varende van Colijnsplaat, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  163

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 2-mei-1775 voor 300 gulden een nieuw kopjagt aan Marinus Bouwman, schipper varende van Cortaine, te betalen in 3 jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 4%.  164

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 12-mei-1775 voor 1050 gulden een nieuwe damschuit aan Abel Koning, schipper varende van Middelharnas int lant van Flacké, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 en een laatste van f 50 tegen een rente van 3%. 165

Johannis en Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 10-jun-1775 voor 1850 gulden een nieuwe poonschuit aan Bastiaan Huijs, schipper varende van de Coorndijk, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 en de rest in jaarlijkse termijnen van f 200 tegen een rente van 3%. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  166

 Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 12-aug-1775 voor 700 gulden een nieuwe damschuit aan Hermanus Verhoeff, schipper wonende in Swartewaal, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. Indien de aflossing niet binnen 6 weken na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  167

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 23-okt-1775 voor 950 gulden een nieuwe poonschuit aan Symen Gerardsz Kats en Jacobus Kats zonen van Maria Baars eerst weduwe van Dirk Gerritsz Kats en laatst weduwe van Pieter Staal, schippers varende van Welsoorden in het lant van Hulst, te betalen met twee termijnen van f 125 en voorts in 7 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  168

Jacob van der Giessen, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 6-nov-1775 voor 1850 gulden een nieuwe damschuit aan Barend van Etten, schipper varende van Oosterhout, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 5%. De eerste vervaldatum is 5-jun-1776. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald is Jacob van der Giessen gerechtigd de schuit te verkopen.  169

Johannis en Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 6-apr-1776 voor 750 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter Dirksz Drogendijk, schipper varende van de Oude tong, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  170

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 24-apr-1776 voor 700 gulden een nieuwe poonschuit aan Abraham van Beeck, schipper varende van Spijkenisse, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  171

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 5-jun-1776 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Kooijman, schipper varende van Oudt Beijerlant, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 172

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 12-jun-1776 voor 700 gulden een nieuwe damschuit aan Jacob Kramers, schipper varende van steede Haringvliet, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 3%.  173

Pieter Jansz Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 15-jun-1776 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Adrianus Versluijs, schipper varende van Zuijdsande int lant van Casanst, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van minstens f 100. Indien de aflossing niet op of voor  de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  174

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 5-nov-1776 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Hulst den Ouden, schipper varende van Welsoorden int lant van Hulst, te betalen met één maal f 300 en de rest in jaarlijkse termijnen van minstens f 150 tegen een rente van 3%.  175

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 6-nov-1776 voor 650 gulden een nieuw kopjagt aan Adrianus den Besten, schipper varende van Tergoes, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 tegen een rente van 3%. 176

Johannis en Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 14-dec-1776 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Gerrit Kouwenhoven, schipper varende van Buijte Koedood onder Carnisse, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. Indien de aflossing niet binnen 6 weken na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  177

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 31-dec-1776 voor 920 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter Lambertusz de Visser, schipper varende van de Hooge Swaluwe, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 en een laatste van f 120 tegen een rente van 3%. 178

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 6-mrt-1776 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Roskam, schipper varende van Sliedregt, te betalen voor 1-apr-1777 met f 400 en de rest in 2 jaarlijkse termijnen van minstens f 150 en 5 termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%.  179

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 24-mrt-1777 voor 600 gulden een nieuw kopjagt aan Davit van der Maaden, schipper varende van de Klundert, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van minstens f 100. Indien de aflossing niet voor of op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  180

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 5-mei-1777 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Gijsbert Oomens, schipper varende van Waspik, te betalen in 8 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 181

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 6-mei-1777 voor 500 gulden een nieuwe Hagenaar aan Adrianus de Bruijn, schipper varende van Geertruijdenbergh, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 tegen een rente van 3%. 182

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 3-jun-1777 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Poulus van Straten, schipper varende van Stavenisse int lant van Tertolen, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 183

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-jun-1777 voor 1100 gulden een nieuwe poonschuit aan Dingenis de Jong, schipper varende van t’ Retranchement int lant van Cadsande, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet voor of op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  184

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 13-nov-1777 voor 1300 gulden een nieuwe poonschuit aan Jasper Romeijn, schipper varende van Strijen, te betalen in 13 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 2%. 185

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 18-dec-1777 voor 850 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelis Tak, schipper varende van Oosterhout, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet voor of op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  186

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 4-apr-1778 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Roosen, schipper varende van Oostburgh int lant van Casant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100. Indien de aflossing niet voor of op de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  187

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 15-apr-1778 voor 570 gulden en 10 stuivers een nieuwe damschuit aan Huijg(h) Reijnen, schipper varende van Strijen, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 188

Visschuit (een Gaffelaar) (maker onbekend)

Pieter Jansz Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 6-mei-1778 voor 1300 gulden een nieuwe damschuit aan Jan van Gorkom, schipper varende van Piershil, te betalen in 2 jaarlijkse termijnen van minstens f 150 en 10 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%.  189

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 4-jun-1778 voor 1075 gulden een nieuwe damschuit aan Claas Bek, schipper varende van Oudt Beijerlant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 190

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 12-jun-1778 voor 600 gulden een nieuwe damschuit aan Abraham Beijers, schipper varende van Stat op t’ Haringvliet, te betalen in 6 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100  tegen een rente van 2%. 191

Jacob van der Giessen, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 19-mrt-1779 voor 1287 gulden een nieuwe damschuit aan Jan de Graaff, schipper wonende in Rosendaal, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 5%. 192

Johannis en Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 22-mei-1779 voor 1700 gulden een nieuwe poonschuit aan Teunis Plomp, schipper varende van St Annalant int lant van Tertolen, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 tegen een rente van 3%. Indien de aflossing niet binnen 6 weken na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  193

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 18-okt-1779 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan Roosendaal, schipper varende van Bostel int lant van Tergoes, te betalen in 10 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100  tegen een rente van 3%. 194

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 16-dec-1779 voor 650 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Reijnhout Cornelisz, schipper varende van Zirkzee, te betalen geheel binnen 3 maanden.  195

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-mrt-1780 voor 850 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter Muselaar, schipper varende van Goudswaert anders geseijt de Koorndijk, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 196

Pieter Jansz Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 1-apr-1780 voor 1050 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Kooij, schipper varende van de Kortenoort onder Nieuwerkerk, te betalen in 7 jaarlijkse termijnen van minstens f 150. Indien de aflossing niet op of na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  197

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 17-apr-1780 voor 1700 gulden een nieuw schip met paviljoen aan Jan van der Vooren, schipper varende van Sas van Gent, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 200  tegen een rente van 3%. Johannes Decker en Pieter van de Rotte uit Rotterdam ontvangen op 15-apr-1790 van Jan van de Vooren f 700 zijnde het saldo van de bijlbrief. De brief is doorgehaald. 198

Johannis en Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 10-mei-1780 voor 1550 gulden een nieuwe damschuit aan Jacob van Rijn, schipper varende van de Koorndijk, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 tegen een rente van 3,5%. 199

Pieter Jansz Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 14-dec-1780 voor 650 gulden een nieuwe damschuit aan Batie Groenewegen, weduwe van Claas van den Burgh, en Aart Noteman wonende te Delft, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 3%.  200

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 5-feb-1781 voor 750 gulden een nieuwe pontschuit aan Cornelis Groenendijk, veerman op het Nieuwe Veer van Rhoon op Go(e)dschalxoort, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. Op 7-sep-1789 wordt het saldo van de brief volledig voldaan door Johannes Bogert, schout van Godschalxoort.  De brief is doorgehaald. 201

Johannis en Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 24-apr-1781 voor 1600 gulden een nieuw paviljoenschip aan Marijnus de Munk, schipper varende van Hulst, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 200 tegen een rente van 3%. 202

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 2-mei-1781 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Roeloff, schipper varende van Drimmelen, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 100 tegen een rente van 3%. 203

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 16-mei-1781 voor 650 gulden een nieuwe damschuit aan Abraham Beijen, schipper varende van het Eijlant Blankenburgh, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100  tegen een rente van 3%. 204

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 28-mei-1781 voor 1975 gulden een nieuwe damschuit aan Mattheus Besselaar, beurtschipper van Delfshaven op Rotterdam, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 205

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-jun-1781 voor 700 gulden een nieuwe damschuit aan Roeland Ko(o)ning, schipper varende van Middelharnas, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 206

Pieter Jansz Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 21-jul-1781 voor 1500 gulden een nieuw kopjagt aan Cornelis Adriaanse, schipper varende van Sas van Gent, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 3%.  207

Johannis en Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 26-nov-1781 voor 1600 gulden een nieuw paviljoenschip aan Jan Labbé, beurtschipper van Hulst op Rotterdam, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 200 tegen een rente van 3%. 208

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 15-apr-1782 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Adrianus Hulst, schipper varende van de Kruijspolder int lant van Hulst, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 200  tegen een rente van 3%. 209

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 20-jul-1782 voor 1100 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan de Koningh, schipper varende van Oost Duijvelant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 210

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 25-okt-1782 voor 1450 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Cente Vervoren, schipper varende van de Buijtesluijs, te betalen over 3 weken met f 450 en de rest in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. De eerste vervaldag is 23-okt-1783. 211

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 4-jan-1783 voor 1750 gulden een nieuw schip aan Jacob van den Boogert, schipper varende van Aerdenburg, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 200  tegen een rente van 3%. 212

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 23-apr-1783 voor 1600 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Visser, schipper varende van de Kinderdijk, te betalen met 2 termijnen van f 100 en de rest in jaarlijkse termijnen van f 150 tegen een rente van 4%. 213

 Jan Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 16-jun-1783 voor 1000 gulden een nieuw kopjagt aan Pieter Versluijs, schipper varende van Axel int lant van Hulst, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 3%.  214

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 17-apr-1784 voor 2000 gulden een nieuwe damloper aan Gerardus van der Meulen, schipper varende van de Graafstroom, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%.  215

Johannes en Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 22-mei-1784 voor 1300 gulden een nieuwe poonschuit aan Gillis Terwaart, schipper varende van de oude tonge  te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 tegen een rente van 3%. 216

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 22-mei-1784 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Hendrik Goevaarts, schipper wonende te Vlaardingen, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 217

Arij Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 13-nov-1784 voor 750 gulden een nieuwe damschuit aan Jacob van der Wall, schipper varende van Oudt Beijerlant, te betalen in 2,5 jaar met 2 jaarlijkse termijnen van minstens f 300 en een laatste van f 150 tegen een rente van 3%.  218

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 1-apr-1785 voor 900 gulden een nieuwe poonschuit aan Corstiaan Munters, beurtman varende van Cortiaine in Zeelant, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 100. Indien de aflossing niet op of na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%.  219

Johannes en de erven van Job de Koningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 21-mei-1785 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Schop, schipper varende van Nieuw Beijerlant,  te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 220

Arij Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 8-jun-1785 voor 600 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij van de Polder, schipper varende van den Bommel, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 80 tegen een rente van 3,5%.  221

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 6-jul-1785 voor 575 gulden een nieuwe damschuit aan Willem Mastenbroek, schipper varende van de ouden tol onder Sijmonshaven, te betalen in 5  jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 en een laatste van f 75 tegen een rente van 3%.  222

Jan Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 6-feb-1786 voor 1200 gulden een nieuwe poonschuit aan Maarten van Karsel, schipper varende van de Nieuwe tong, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 3%.  223

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 26-mei-1786 voor 3000 gulden een nieuw  schip met een welling aan Nicolaas van Hijselendoorn, beurtschipper van Nimwegen op Rotterdam, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 224

Arij Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 3-jun-1786 voor 950 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter de Vries, schipper varende van Middelharnas, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 3%.  225

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 6-jun-1786 voor 2200 gulden een nieuw  schip met een welling aan Gijsbert van Weelde, schipper varende van Haften in Gelderlant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 226

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 31-jul-1786 voor 1400 gulden een nieuwe damschuit aan Jacob Visser, schipper varende van Puttershoek, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. 227

Jacob van der Giessen, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 31-aug-1786 voor 550 gulden een nieuwe damschuit aan Teunis Mutter, schipper varende van de groote Lint, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 5%. 228

Teunis Weeda, meester  scheepsmaker Oost-IJsselmonde, levert op 20-feb-1787 voor 1250 gulden een nieuwe poonschuit aan Dirk van der Maade, beurtschipper van Dirkslant op Rotterdam, te betalen in jaarlijkse termijnen van f 150 tegen een rente van 4%. 229

Willem Corstiaan en Cornelis van Adrichem, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 22-feb-1787 voor 1100 gulden een nieuwe damschuit aan Willem Vermeulen, schipper varende van Oosterhout, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%.  229+230

Johannis en Cornelis de Konningh, meester  scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 1-mrt-1787 voor 1400 gulden een nieuwe damschuit aan Joost van Rijp, schipper varende van Prinslant,  te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3%. Indien de aflossing niet op of na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 5%. 230+231

Arij Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 26-mrt-1787 voor 550 gulden een nieuwe damschuit aan Leendert Wafelbakker, schipper varende van Middelharnas, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 110 tegen een rente van 3%.  231

Jacob van der Es, meester  scheepstimmerman in Oost-IJsselmonde, levert op 17-mei-1787 voor 750 gulden een nieuwe damschuit aan Jan van den Andel, schipper varende van Woudrichem, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 tegen een rente van 3,5%. 232

Pietertie Jansdr Kleijne, de weduwe Cornelis van der Es, scheepstimmeresse in Oost-IJsselmonde, levert op 4-okt-1787 voor 300 gulden een nieuwe damschuit aan Thomas Kik, schipper varende van Oost Duijvelant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100  tegen een rente van 3%. 232+233

Arij Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 17-okt-1787 voor 1100 gulden een nieuwe damschuit aan Jacob van Driel, schipper varende van Middelharnas, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 250 tegen een rente van 3,5%.  233+234

Jan Wor, meester  scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 27-nov-1787 voor 1350 gulden een nieuwe poonschuit aan Jan van Ooste, schipper varende van Kaperon int lant van Hulst, te betalen in jaarlijkse termijnen van minstens f 100 tegen een rente van 3%.  235

Bijlbrieven vanaf 1788:

Jan Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 19-mei-1794 voor 750 gulden een nieuwe damschuit aan Johannis Markus Raammaaker, schipper varende op Geertruidenberg, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  041

Teunis Weda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 6-nov-1793 voor 600 gulden een nieuwe damschuit aan Meijnderd Rodekerke, schipper varende van Maasland Sluis, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 4%.  040

Teunis Weda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 11-okt-1793 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Gerrit Stam, schipper wonende te Loenen op Zand, varende van Capelle uit de Langstraat, te betalen met f 200 bij oplevering en vervolgens in jaarlijkse termijnen van tenminste  f 100 met een rente van 3%.  039

Jan Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5-okt-1793 voor 1000 gulden een nieuw kopjagt aan Adriaan Bom, schipper varende van de Hoogplaat in het land van Cadsant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  038

037 is identiek met 038

Ary Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 4-mei-1793 voor 600 gulden een nieuwe damschuit aan Corstiaan Wafelbacker, schipper varende van het Zuijdland, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 4%.  036

Cornelis en Fop de Koning, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 18-mrt-1793 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Leendert de Jong, schipper varende van Middelharnas, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 4%.  Indien de aflossing en interest  binnen acht weken na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 3%. 035

Hendrik Boon, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 26-feb-1793 voor 1149 gulden een nieuwe damschuit aan Jacobus Vermeerlen, schipper varende van Roosendaal, te betalen het eerste jaar f 400 en vervolgens in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 4%.  034

Jan Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 23-okt-1792 voor 1150 gulden een nieuwe damschuit aan Leendert van Gorkum, schipper varende van Piershil uijt het Spuije, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  033

Willem Cornelis en Corstiaan van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 2--jun-1792 voor 1800 gulden een nieuwe damschuit aan Fransiscus Legrand, schipper varende van Druten in Gelderland. Zulks als last en speciale ordere hebbende van zijne moeder Dirkie Jansie weduwe van Claas Legrand. De aflossing bedraagt tenminste f 200 in jaarlijkse termijnen  met een rente van 4%.  032

Jan Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 22-jun-1792 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Daniel Brugge, schipper varende van Breskens in het land van Kadsant, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  N.B. In de akte is ook sprake van een damschuit. 031

Jan Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 29-mei-1792 voor 800 gulden een nieuwe damschuit aan Dirk van der Hoeven, schipper varende van Amsterdam, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%. 030

Teunis Weda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 8-mei-1792 voor 1150 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Kooijman, schipper varende van den Heijnnoord, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  029

Cornelis en Fop de Koning, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 15-feb-1792 voor 1000 gulden een nieuwe damschuit aan Hendrik Blom, schipper varende van Charlois, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 4%. Indien de aflossing en interest binnen zes weken na de vervaldatum wordt betaald bedraagt de rente 3%. 028

Pietertie Jansdr Kleijne weduwe van Cornelis van der Es, scheepmaakster in Oost-IJsselmonde, levert op 2-jan-1792 voor 1000 gulden een nieuwe poonschuit aan Johannes Bousert, schipper van Dirksland. Zulks als last en speciale ordere hebbende van zijne moeder Elizabeth van den Broek, weduwe van Wouter Boesert. De aflossing bedraagt tenminste f 100 in jaarlijkse termijnen  met een rente van 4%.  027

Teunis Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 14-mei-1791 voor 1800 gulden een nieuwe poonschuit aan Leendert Vermeulen, schipper varende van Hellevoetsluis, te betalen in twee termijnen van resp f 700 (vervaldatum 1-aug-1791 en f 1100 (vervaldatum 19-mei-1793) met een rente van 4%.  026

Cornelis en Fop de Koning, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 14-mei-1791 voor 1200 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Leunis, schipper varende van Huiskenspolder op Middelburg, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  025

Willem Cornelis en Corstiaan van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 7-mei-1791 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Abram Luijemburg, schipper varende van Rotterdam te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  024

Kopjagt, door Johan Conrad Greive, ca. 1860 (Collectie Rijksmuseum)

Teunis Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 6-mei-1791 voor 1600 gulden een nieuwe poonschuit aan Pieter Lonke, schipper varende van Tertoole in Zeeland, volledig te betalen op 16-mei-1791. In het contract wordt een boeteclausule opgenomen van f 25 voor iedere week die de comparant in gebreke blijft. 023

Teunis Weda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 5-mei-1791 voor 540 gulden een nieuwe Kaagijker aan Aldert van Zijl, schipper varende van Hoogmade bij Leijden, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 met een rente van 4%.  022

Cornelis en Fop de Koning, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 4-apr-1791 voor 1300 gulden een nieuwe poonschuit aan Arij Ekeman, schipper varende van Apel op Rotterdam, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  021

Teunis Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 10-jul-1790 voor 600 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Cornelisz Visser, particulier schipper varende van de Kinderdijk, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  020

Willem Cornelis en Corstiaan van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 19-jun-1790 voor 1000 gulden een nieuwe damschuit aan Pieter Baas, schipper varende van Dussen te betalen als volgt : 3 jaarlijkse termijnen van f 200 en vervolgens 4 jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 alle met een rente van 3,5%.  019

Willem Cornelis en Corstiaan van Adrichem, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-jun-1790 voor 1200 gulden een nieuwe damschuit aan Corstiaan Landheer, schipper varende van Middelharnas te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  018

 Jan Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 8-mei-1790 voor 800 gulden een nieuwe poonschuit aan Francois Wadde van Rhoon, schipper varende van Biervliet, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%. 017

Pietertie Jansdr Kleijne weduwe van Cornelis van der Es, scheepmaakster in Oost-IJsselmonde, levert op 8-mrt-1790 voor 1750 gulden een nieuwe damschuit aan Cornelis van der Sloot, schipper varende van Dirksland te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 250  met een rente van 3%.  016

Jan Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 19-dec-1789 voor 650 gulden een nieuw sprietschip aan Jan van Iersch, varende van den Oudenbosch, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%. 015

Teunis Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 27-okt-1789 voor 400 gulden een nieuwe poonschuit aan Cornelis Ossenaarde, schipper varende van de Zuijdkooij in ’t land van Ter Goes, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 4%.  014

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 4-aug-1789 voor 1600 gulden een nieuw schip met een welling en paveljoen aan Jan van Gelderen, varende van Sluijs in Vlaanderen, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 met een rente van 3%. De eerste vervaldatum is 6-mei-1790. 013

Arij Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 29-jun-1789 voor 650 gulden een nieuwe damschuit aan Adrianus Kaslander, schipper varende van Herkinge in ’t land van Flakke, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 110 met een rente van 4%.  012

Teunis Weeda, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 29-mei-1789 voor 700 gulden een nieuw kopjagt aan Pieter van der Meulen, beurtschipper van Brouwershaven, geheel te betalen op 29 augustus 1789 zonder interest en anders in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 5%.  011

Johannis en Cornelis de Kooning, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 29-mei-1789 voor 550 gulden een nieuwe zandschuit aan Johannis Plomp, schipper varende van Charlois, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 4%. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan wordt de rente 3%.  010

Johannis en Cornelis de Kooning, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 16-mei-1789 voor 900 gulden een nieuwe damschuit aan Jeroen Dedovaard, schipper varende van Middelharnas, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van vijf gulden %. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum betaald dan wordt de rente 3%.  009

Akte van Jan Stolk tbv Johannis en Cornelis de Koning. Op 19-mrt-1789 verklaart Cornelis de Koning, erfgenaam van zijn vader Johannis dat de schuld is voldaan en de akte kan worden doorgehaald.

In de marge:

 Den 19-mrt-1789  /  is aan mij ondergete[kende]  /  secretaris van oost  /  ijsselmonde ge… /  de orgineele hier nee  /  vens geregestereerde  /  Bijlbrief waarop  /  onder anderen in  /  stond de volgende  /  quitantie  /  de ondergetekende  /  Corn[elis] de Koning zoo  /  in               als in  / hoedanigheid  /  van meede erffge  /  naam van dess[elves]  /  vader Johannis  /  de Koning van  /  den inhoud desen  /  brief voldaan zijn  /  de consenseert in  /  de royeering van  /  deselve drie jaren  /  ijsselmonde den  /  24 de      was ge  /  tekend Corn[elis] de  /  Koning

008

Jan Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 31-okt-1788 voor 1300 gulden een nieuwe poonschuit aan Jacob van Karsel, schipper varende van Dirksland, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  007

Jacob van der Es, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 19-jun-1788 voor 3000 gulden een nieuw sprietschip aan Wilem Kodde, wonende en varende van de stad Tergoes in Zeeland  te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 150 met een rente van 3%.  006

Jan Wor, meester scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 28-mei-1788 voor 660 gulden een nieuwe poonschuit aan Johannis Andriesse, schipper varende van Biervliet in de provincie Zeelandt, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%.  005

Johannis en Cornelis de Kooningh, meester scheepmakers in Oost-IJsselmonde, leveren op 28-feb-1788 voor 1200 gulden een nieuwe poonschuit aan Louwrens Terwoert, schipper varende van de Oude Tonge, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 3%. Wordt binnen 6 weken na de vervaldatum niet betaald dan wordt de rente 5%  004

Jacob van der Giessen, scheepmaker in Oost-IJsselmonde, levert op 29-jan-1788 voor 1050 gulden een nieuwe damschuit aan Jan Hooijdonk, schipper varende van de Oude Tonge, te betalen in jaarlijkse termijnen van tenminste f 100 met een rente van 5%.  003

BRON:

Stadsarchief Rotterdam, toegang 8, Archieven van de ambachten Oost- en West-IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde, en de ambachtsheerlijkheden, inventarisnummer 195 t/m 197.

Geschiedenis
Previous reading
Dwars door Rijnmond in IJsselmonde
Next reading
We mogen weer!