De Nieuwsbrief voorjaar 2022 is uit!

Deze week valt onze nieuwsbrief bij de donateurs van het Streekarchief weer op de mat, het Kwartaalbericht voorjaar 2022.

De aanstaande verkiezingen deden ons denken dat het dit jaar al weer 20 jaar geleden is dat politicus Pim Fortuyn om het leven werd gebracht. Hoewel niet geboren in IJsselmonde of zelfs in Rotterdam, heeft hij wel een rol van betekenis gespeeld in deze stad. Hij heeft zelfs nog een aantal jaren aan de Randweg in Rotterdam-Zuid gewoond, voordat hij neerstreek in zijn “Palazzo di Pietro" aan het G.W. Burgerplein in Rotterdam-West. Een reden voor de redactie om deze keer Pim Fortuyn te kiezen als bekend gezicht.

Een ander belangrijk punt! Met de aanstaande verkiezingen komt er ook een einde aan de gebiedscommissie IJsselmonde en zal IJsselmonde worden opgedeeld in drie wijkraden:   Lombardijen, Oud- en Groot -IJsselmonde en Beverwaard. In deze Nieuwsbrief vindt u een artikel over de wijkraad, die er ook van 1948 tot 1978 al was in IJsselmonde.

Verder wordt in het tweede deel van oorlogsherdenkingsmonumenten in IJsselmonde dit keer stil gestaan bij het herdenkingsmonument in Oud-IJsselmonde. Dit monument heeft achtereenvolgens aan de Bovenstraat en de Cranendonckweg gestaan, voordat het terecht kwam op de huidige locatie:  op het Plein bij de Adriaen Janskerk aan de Kasteelweg.

Op 27 februari jongstleden is het 80 jaar geleden dat de Slag in de Javazee plaatsvond. Daarom besteden we ook graag aandacht aan Jaap van Huuksloot, een opvarende van de in die slag verloren gegane kruiser Hr.Ms. Java. Een verhaal met een IJsselmonds tintje.

Het onderzoek naar de ouderdom van café de Gouden Leeuw bleek een succesvol initiatief. Naast veel complimenten kreeg het artikel ook veel aandacht in de pers. De Havenloods en het Algemeen Dagblad schreven erover, en ook RTV Rijnmond en Open Rotterdam berichtten erover. Het Streekarchief is blij dat we ons hiermee weer op de kaart hebben kunnen zetten. In deze editie vindt u ook een kleine aanvulling op het artikel.

Inhoudsopgave:

3           Van de bestuurstafel

4           Oorlogsherdenkingsmonumenten in IJsselmonde, deel 2

7           Slag in de Javazee met een IJsselmonds tintje

10         Pim Fortuyn, 20 jaar na dato

18         De Geschiedenis van de Gouden Leeuw, een aanvulling!

19         De Wijkraad, een oud idee nieuw leven ingeblazen?

23         Aanwinsten collectie en bibliotheek

24         Colofon

 

 

Nieuws
Previous reading
De Nieuwsbrief Zomer 2022 is uit!
Next reading
Verloren gewaande inventaris teruggevonden en gepubliceerd