De Nieuwsbrief Zomer 2023 is uit!

Het nieuwe Kwartaalbericht, de nieuwsbrief van het Streekarchief, is weer uit. In de editie Zomer 2023 staan wij hoofdzakelijk stil bij het 40 jarig jubileum van het Streekarchief en de Historische Fiets- en Wandelroute die op 14 juni jongsleden werd geopend door de locoburgemeester van Rotterdam, drs. ing. R.A.C.J.  (Robert) Simons. 

Arie van Munster, grondlegger en medeoprichter van het Streekarchief

Verder besteden we aandacht aan Arie van Munster, de grondlegger en één van de medeoprichters van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde en aan een mooie schenking van mevrouw Elsa van Gelderen, "Een ets die een boekje bleek te zijn", aan het Streekarchief.

Inhoudsopgave:

3           Van de bestuurstafel

4          40 jaar Streekarchief  door Marcel Verhoef

10         Het Streekarchief en Arie van Munster door Marcel Verhoef

12         Kwartierstaat van Arie van Munster 

14        De Historische Fiets- en Wandelroute IJsselmonde door de redactie

22        Aanwinsten collectie: “Een ets die een boekje bleek” door Marcel Verhoef

23         Aanwinsten bibliotheek

24         Colofon

Nieuws
Previous reading
Zomersluiting 2023
Next reading
Een drama op het dorp IJsselmonde