DVD De Tienden van ’t Oost Ambacht van IJsselmonde

In het Stadsarchief Rotterdam bevindt zich onder inventarisnummers 1711-1713 een verzameling kohieren van de jaarlijkse verpachting der tienden in het Oostambacht van IJsselmonde. Het materiaal bestrijkt het tijdvak 1578-1778, verdeeld in drie perioden.

Op verzoek van het Streekarchief Eiland IJsselmonde heeft de heer P. Grandia in 1990 op zich genomen de transcripties van de kohieren te verzorgen en aansluitend de bijbehorende naamlijsten samen te stellen.

Deze naamlijsten zijn opgenomen in een viertal boekjes “De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde”, en uitgegeven door het Streekarchief. Het gaat over de boekjes:

  • De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde naamlijsten 1578-1699
  • De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde naamlijsten 1700-1739
  • De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde naamlijsten 1740-1778
  • De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde Spellingsvarianten

De door de heer P. Grandia samengestelde boekjes zijn ook op deze DVD opgenomen.

Uit historisch en genealogisch oogpunt zijn de gegevens van uitzonderlijk belang. Bij de brand in de Adriaen Janskerk in 1678 ging nagenoeg het gehele kerkarchief in vlammen op. Daarmee gingen de gegevens over de oudste bewoners van het dorp verloren. De Tienden geven inzicht in de bezittingen van deze bewoners.

In 2014 vatten Kees Grandia (voor zover bekend geen familie van P. Grandia) en Peter den Hartog het plan op (in het verlengde van de succesvolle DVD “ONA IJsselmonde 1661-1811”) om foto’s te nemen van de oorspronkelijke documenten die zich in het Stadsarchief Rotterdam bevinden en deze, vergezeld van de transcripties en een index, uit te brengen op een DVD. Voor de index werd dankbaar gebruik gemaakt van de door de heer P. Grandia samengestelde namenlijsten uit de jaren 90.

Op deze DVD treft u dus niet alleen de namen van de personen aan die in de Tienden staan vermeld (zoals in de boekjes), maar ook de koppelingen naar transcripties en originele documenten.

Het uitbrengen van deze DVD kent meerdere redenen. In deze tijd van verregaande automatisering kent het lezen van een boek(je) nog steeds zijn charme, maar het zoeken en verbanden leggen geeft door gebruikmaking van digitale middelen een veel directer zoekresultaat. En, niet onbelangrijk, er kunnen nu en mogelijk ook in de toekomst steeds meer gegevens toegevoegd worden of er kan gebruik gemaakt worden van deze gegevens ten behoeve van andere bestanden c.q. verbanden.

Als laatste en niet meest onbelangrijke reden, waarom zou je in deze tijd interessante wetenswaardigheden niet delen met derden? Willen we de interesse voor de genealogie (ook bij de jeugd) in stand houden of stimuleren dan is digitaliseren een “must”.

In totaal staan er op de DVD 1117 personen en worden er 483 (plaats)namen vermeld.

De DVD is te koop via de webshop en op de studiezaal van het Streekarchief. De prijs bedraagt € 17,50 exclusief verzendkosten.

Nieuws
Previous reading
De Paardenmarkt van IJsselmonde
Next reading
Nieuwsbrief Zomer 2017 is uit!