Erkenning doodgeboren kindjes

Er is al vaker over gesproken in de genealogie maar vorige maand was het dan eindelijk zo ver. Voor het eerst konden ouders hun doodgeboren kindje(s) laten registeren en kan men levenloos ter wereld gekomen kinderen aangeven bij de burgerlijke stand.

In ons land worden jaarlijks 500 kinderen van 24 weken of ouder doodgeboren en krijgen 30 duizend vrouwen een miskraam (20 weken of minder).

Als genealoog kent u natuurlijk het probleem. Nemen we een doodgeboren kindje nu wel of niet op in onze stamboom? Moeders van doodgeboren kindjes betogen van wel, want daar mee wordt het kindje toch erkend en dat vinden zij uitermate belangrijk. Doodgeboren kinderen werden bij vele genealogen al in de stamboom opgenomen.

Eerste Kamer stemt in met erkenning doodgeboren kindjes in persoonsregister

De Eerste Kamer stemde op 18 december 2018 in met de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP). Hierdoor werd het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen en op die manier bestaansrecht te geven.

Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. Het kabinet verwacht dat jaarlijks meer dan vijfhonderdvijftig ouders hun doodgeboren kind zullen opgeven.

De wetswijziging is het gevolg van jarenlange strijd van een grote groep ouders van wie het kindje levenloos ter wereld kwam. Die ouders komen niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering en veel van hen ervaren het als een groot emotioneel gemis dat ze hun baby niet kunnen laten registreren.

,,Komt een kind dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan”, schreef columniste Roos Schlikker in 2015, die zelf haar dochter verloor. ,,De wet bepaalt dat mijn dochter niet bestaat.” Schlikker was een van de ruim 80.000 mensen die een petitie tekenden om registratie mogelijk te maken. ,,Sinds vanmiddag is de wetswijziging er echt, echt door. En dat heel erg mooi", laat ze vandaag weten via Instagram.

Officiële documenten

In 2017 besloot het kabinet dat ouders die dat willen, de naam van hun overleden kindje kunnen laten bijschrijven in het personenregister. Zodoende blijft het kind altijd zichtbaar bij de gezinssamenstelling in officiële documenten. Het was eerder niet mogelijk om doodgeboren kinderen bij te laten schrijven in de BRP.

Volgens het CBS worden in Nederland jaarlijks ongeveer vijfhonderd kinderen doodgeboren na een zwangerschap van 24 weken of meer. Het kabinet verwacht dat de helft van die groep ouders hun kind wil laten registreren in de BRP. Van de 30.000 miskramen (tot 20 weken) schat het kabinet dat ongeveer 300 keer een verzoek tot inschrijving zal worden gedaan.

De inwerkingtreding stond gepland voor zondag 3 februari 2019.

Eerste ouders melden doodgeboren kindjes

De eerste ouders hebben maandag 4 februari 2019 hun doodgeboren kindjes laten registreren. Het was sinds de voorafgaande zondag mogelijk om kinderen die levenloos ter wereld zijn gekomen aan te geven bij de burgerlijke stand.

Bij de gemeente Amsterdam stonden gelijk al vijf afspraken gepland, evenals in Rotterdam. Ook in Utrecht werd de eerste registratie gedaan. De dagen daaropvolgend stonden er nog meer in de planning.

Roos Schlikker, die met een veelbesproken column in 2015 aandacht vroeg voor de registratie van doodgeborenen aan de hand van haar eigen ervaring, is ook van plan met haar man aangifte te doen van hun in 2008 doodgeboren dochter Liv. Hoewel ze niet veel heeft met „ambtelijke kwesties” vindt de columniste het fijn dat het gebeurt. „Het is een deel van de geschiedenis die niet verzwegen hoeft te worden.”

Nieuws
Previous reading
Scans zoeken in archieven nu ook per persoon
Next reading
‘Nieuwe aanwinsten’: archieven van migranten