Folder Streekarchief Eiland IJsselmonde (2017)

Over het Streekarchief

Het Streekarchief is al meer dan 30 jaar een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt de geschiedenis van het eiland IJsselmonde in kaart te brengen. Eerst was het meer een historische databank dan een echt archief. Werkelijk belangrijke en grote archiefstukken waren bij ons niet te vinden, daarvoor moest u bij het Stadsarchief Rotterdam zijn. De laatste jaren is dit, mede door verdergaande digitalisering, veranderd. Van alle relevante stukken over IJsselmonde zijn foto’s, kopieën of transcripties te vinden en de verzameling groeit nog met de dag. Inmiddels worden ook gebruiksvoorwerpen verzameld en is er een grote fotocollectie over het eiland aanwezig.

Initiator en 1e voorzitter Arie van Munster (1930-1989)

Het Streekarchief beoogt om zoveel mogelijk gegevens bijeen te brengen van personen die op het eiland hebben geleefd. Zij doet dat door het verzamelen en bewaren van gegevens op het gebied van genealogie (voorouderonderzoek), archeologie (bodemopgravingen), topografie en fotografie (studie van de streek), monumenten en sociografie (sociaaleconomische beschrijving).

De oorsprong van het Streekarchief lag in de Werkgroep Genealogie IJsselmonde. Een twintigtal enthousiaste hobbyisten, die zich in het begin van de jaren tachtig in een benedenzaaltje van het wijkgebouw De Klimmende Bever bezighielden met voorouderonderzoek. Uit hun midden werd op 25 augustus 1983 het Streekarchief Eiland IJsselmonde opgericht.

Genealogie is nog steeds een belangrijke activiteit van de bezoekers van ons Streekarchief, maar we zien ook een toename van de interesse in het boerenleven van vroegere tijden in de polders op het eiland en er is veel vraag naar de historie van beeldbepalende gebouwen en historische monumentale panden.

Vrijwilligers

Veel vrijwilligers van het Streekarchief zijn dagelijks in de weer om de verschillende collecties uit te breiden en completer te maken. Zij doen dit door bij het Stadsarchief Rotterdam en andere archiefdiensten, oud-rechterlijke en notariële registers op te sporen. Door die te transcriberen of te fotograferen, rubriceren en bewerken, worden deze akten voor een brede groep bezoekers toegankelijk. Een interessant maar tijdrovend werk dat door veel trouwe vrijwilligers uit liefhebberij en zonder vergoeding voor het Streekarchief wordt gedaan.

Het Streekarchief vult hiermee haar genealogische database. Stamboomonder-zoekers kunnen dan in één oogopslag zien of hun voorouders in het archief voorkomen.

Is dit werk wat voor u? Specifieke deskundigheid is daarbij niet primair noodzakelijk, wel veel enthousiasme. U kunt zich als vrijwilliger opgeven door een email naar ons te sturen. Uiteraard kunt u zich ook telefonisch aanmelden of persoonlijk hiervoor langskomen op het Streekarchief.

Donateurs

Het werk van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde kost, ondanks de inzet van de vele vrijwilligers, toch veel geld. Van overheidswege is er nog beperkte financiële ondersteuning voor het onderhoud van de collectie. Uiteraard zijn wij dankbaar voor de steun van met name de gemeente Rotterdam. Hiernaast zijn er gelukkig ook nog incidentele inkomsten uit subsidies, giften en legaten.

Verder is het Streekarchief volledig afhankelijk van eigen inkomsten. Deze komen uit verkoop van 2e handsboeken, eigen publicaties en DVD’s.

Maar dat alles zou nog niet voldoende zijn zonder de inkomsten van onze donateurs. Sterker nog, zonder donateurs zou het Streekarchief niet kunnen bestaan. Donateurs die € 20 of meer per jaar betalen, krijgen 10% korting op alle artikelen in onze webshop, behalve op artikelen die wij in consignatie voor derden verkopen. Alle donateurs vanaf € 15 per jaar ontvangen elk kwartaal gratis onze Nieuwsbrief, waarin specifieke lezenswaardige artikelen staan en waarin alle belangrijke ontwikkelingen bij het Streekarchief worden vermeld.

Wanneer u ook vindt dat de kennis over de geschiedenis van het leven en de cultuur op het eiland IJsselmonde behouden moet blijven, geef u dan op door ons een email te sturen. Ook kunt u uiteraard bellen of persoonlijk langskomen. Bij uw bezoek aan het archief kunt u tegen een vriendelijk prijsje, genieten van een kopje koffie of thee.

Naast een uitgebreide bibliotheek met boeken over de (voormalige) gemeenten en dorpen op het eiland IJsselmonde, hebben wij ook een verzameling genealogische naslagwerken, een uitgebreide collectie van notariële en rechterlijke archieven en een grote verzameling foto’s uit zowel huidige als voormalige tijden op (het Eiland) IJsselmonde.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is door de belastingdienst aangemerkt als een (Culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat het Streekarchief geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die het Streekarchief een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Social Media

Het Streekarchief vindt u ook op Twitter en Facebook,

Twitter:               @StichtingSAIJ

Facebook:          Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Bezoekadres:  Postadres:
Herenwaard 23
3078 AK Rotterdam

Brittenoord 32
3079 KB Rotterdam

Openingstijden:     Ma t/m Vr  10:00 uur - 14:00 uur

Telefoon:                (010) 479 82 80  (alleen tijdens openingstijden!)

Website:         www.streekarchiefijsselmonde.nl
e-mail:            info@streekarchiefijsselmonde.nl

Formulieren
Previous reading
Aanvraagformulier Persoonskaarten en persoonslijsten
Next reading
Tips voor beginnende stamboomonderzoekers