Geboren in Nederlands Indië

Geboren in Nederlands Indië

Zelfs van mensen, die nog niet zo vreselijk lang geleden buiten Nederland zijn geboren, is het niet altijd eenvoudig uit te vinden waar dat gebeurd is. En dan ga ik er maar vanuit dat dat gegeven -dat ze in het buitenland geboren zijn- überhaupt bekend is. Toch is kennis van de plaats van geboorte van belang om te weten waar men verdere genealogische informatie moet zoeken, zeker in verderweg gelegen landen waar archieven minder of moeilijker toegangkelijk zijn.

In Nederland woont al decennia een grote groep Nederlanders, die voor een goed deel  buiten onze landsgrenzen geboren is. Dan heb ik het over Nederlandse echtparen die woonden en werkten in Nederlands (Oost) Indië (N.O.I.) en daar ook kinderen kregen. En evenzeer over Indische Nederlanders, kinderen van Nederlandse mannen en Indische vrouwen. Kinderen van beide groepen verbleven in Indonesië tot ruim na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1945, een status die pas in 1949 door Nederland werd erkend. Het massale einde kwam in 1958 toen zo’n 35.000-50.000 Nederlanders Indonesië en masse verlieten. Onder hen veel zogenoemde spijtoptanten, mensen die aanvankelijk (bij de onafhankelijkheid) voor de Indonesische nationaliteit hadden gekozen en daar nu, onder druk van de omstandigheden, op terug wilden komen.
De Indische Burgerlijke Stand (BS), voor zover die heeft bestaan, is ook na de onafhankelijkheid in Indonesië gebleven. De mogelijkheden om vanuit Nederland digitaal relevante bronnen te raadplegen, zijn beperkt maar wel aanwezig. Zie o.a. deze opsomming op het Stamboomforum – Indische Families.

Het is niet exact bekend hoeveel mensen, die tot bovengenoemde groepen gerekend mogen worden, in de 20e eeuw in Nederlands Indië geboren zijn. Wel is bekend dat – in toenemende mate – rouwadvertenties in Nederlandse kranten verschijnen waarin wordt aangegeven dat de overledene in de Indische Archipel geboren is. Een verzameling van deze advertenties vindt u o.a. op Peter’s Blog. U vindt hier een lijst die de familienaam weergeeft en het jaar van geboorte. De lijst is op eerste letter van de familienaam gesorteerd. Het betreft hier voornamelijk advertenties die in NRC Handelsblad hebben gestaan.

Daarnaast vindt men elders ook mensen tegen die ooit in Nederlandsch Indië geboren zijn, b.v. in oude kranten of in een archief van een Burgerlijke Stand. Ook deze zijn opgenomen op de lijst. Tot slot staan er grafstenen op van mensen die in Indië geboren zijn maar op Westduin in Den Haag of Eikelenburg in Rijswijk begraven/gecremeerd. Er is daar niet systematisch naar gezocht, het betreft “toevallige” vondsten. Op dit moment telt de lijst 2403 familienamen; de laatste update was op 10 september 2017.

Hierboven werden al de zogenoemde spijtoptanten genoemd. Dennis de Calonne heeft een site opgezet waarop o.a. een nog steeds groeiende database van tot Nederlander genaturaliseerde Indonesiërs. Kijkt u op zijn home page bij Bronbewerking: Naturalisaties. Voor zover in zijn database namen voorkomen uit de hieronder gepubliceerde lijst, dan vindt u de naturalisatiegegevens door op die naam te klikken. Een aantal namen komt meer dan eens voor. Een groeiend aantal is afkomstig van de grootste familieberichtensite van Nederland.

Het Streekarchief is in het bezit van een aantal bronverwerkingen uit Nederlands Indië, o.a. uitgaven van de Indische genalogische vereniging en alle jaargangen van de Almanak van Nederlands Indië. U kunt deze op onze studiezaal raadplegen.

Bron: http://patmcast.blogspot.nl/2012/12/born-in-nederlands-indiedutch-east.html (Peter’s Blog)

 

De namenlijst waar hierboven aan wordt gerefereerd is hieronder te vinden:

Malang – Abbink 1935.jpg
Soerabaja – van Aalderen 1909.jpg
Padang – Anema 1922.jpg
Bandoeng – Arndt 1932.jpg
Indramaju – Andela 1937.jpg
Meester Cornelis – van Arkel 1923.jpg
Buitenzorg – van Ahee 1916.jpg
Pekalongan – van Ardenne 1921.jpg
Soerabaja -van Alphen 1925.jpg
Batavia – van den Assem 1934
Soerabaja – d’Arnaud van Boeckholtz 1919
Bandjermasin – Asselbergs 1937
Bandoeng – Abels 1947
Langkat – Achwarizmi 1939
Kisaran – van Assen 1927
Batavia – Abram 1937
Bandoeng – van den Akker 1920
Malang – Ament 1926
Soerabaja – Anema 1934
Cepiring – Astiah 1919
Bandoeng – Amade 1934
Djokjakarta – Abels 1919
Batavia – André de la Porte 1951
Pematang Siantar – van Alphen 1928
Semarang – Adihardjo 1925
Malang – van Akkeren 1936
Benkoeloe – Avé Lallemant 1938
Bandoeng – Aalbers 1933
Buitenzorg – van der Aar 1921 [1]
Meester Cornelis – van Alphen 1894
Amboina – van Alphen 1901
Bandoeng – van den Akker 1938
Batavia – Arnold 1930
Malang – Asperslag 1940
Buitenzorg – Arriëns 1918
Temangoeng – Augustijn 1920
Soerabaja – Ankerman 1931
Batavia – Apontoweil 1941
Tjepoe – Andriessen 1921
Magelang – Antonisse 1917
Langsa – Albarda 1933
Makassar – Arnold 1939
Tasikmalaya – Asbeek Brusse 1916
Soerabaja – van Asperen 1923
Batavia – Ate 1926
Buitenzorg – Ahsmann 1917
Makassar – Altona 1931
Buitenzorg – van Asbeck 1920
Soerabaja – Adolfs 1947
Buitenzorg – van Asbeck 1924
Madioen – van Ass 1931
Bandoeng – Balner 1923
Bandoeng – Bavinck 1924
Batavia – van Beek 1921
Gorontalo – Bellingwout 1926
Bandoeng – van Benthem 1929
Sorong – van den Berg 1956
Meester Cornelis – Berg 1925
Garoet – Bonk 1922
Ngawi – Boot 1921
Soerabaja – Boreel 1927
Batavia – Bouquet 1940
Tebing Tinggi – van Bree 1927
Garoet – Buitenhuis 1941
Kediri – Bakker 1915
Soerabaja – Bakker 1925
Lawang – Baljon 1915
Tjimahi – Barto 1932
Blitar – Bekink 1919
Djokjakarta – van den Bergh 1930
Pekalongan – van Beusekom 1933
Batavia – Blom 1926
Batavia – Booij 1923
Padang Pandjang – Boomgaard 1929
Soerabaja – Bouhuys 1944
Kapan – Bouwmeester 1919
Paree – van Bremen 1927
Batavia – Broekhuizen 1924
Salatiga – Burger 1928
Batavia – Berkhemer 1921
Semarang – van Berkum 1918
Soerabaja – Bessem 1940
Semarang – Beukelmans 1924
Soerabaja – Blogg 1949
Buitenzorg – van Blommestein 1912
Magelang – Boekwijt 1923
Batavia – Boissevain 1922
Soerabaja – Bootsma 1942
Tobelo -Bot 1938
Batavia – Bote Geisler 1920
Soerabaja – Brouerius van Nidek 1914
Soerakarta – Brzesowsky 1927
Batavia – van der Burgh 1925
Medan – Baay 1926
Salatiga – Barbas 1922
Malang – von Bartheld 1922
Loemadjang – Beaujon 1918
Buitenzorg – van Benthem 1921
Soerabaja – Besançon 1917
Ambon – Betist 1916
Amboina – Beversluis 1928
Makassar – Beyaert 1930
Tandjong Pandan – Biegman 1919
Klaten – Bosch 1905
Tasikmalaja – Bouwens 1918
Tandjungbalai – van den Brink 1933
Blora – van den Brink 1940
Paree – Brinkhorst 1924
Oelee Lheue – Brouwer 1920
Medan – Brugsma 1918
Tjepoe – Bruijns 1913
Makassar – de Bruïne 1925
Soerabaja – Buissink 1921
Magelang – Burgel 1933
Batavia – Burghard 1934
Bandung – Bär 1934
Djember – Barzilay 1923
Semarang – Beukema toe Water 1913
Palembang – Blok 1926
Semarang – Bochove 1939
Malang – Boers 1915
Batavia – Bogaardt 1919
Meester Cornelis – Boreel 1919
Tanah Radja – Bosch 1925
Ambarawa – van den Brandhof 1944
Makassar – Brouwer 1916
Meester Cornelis – ter Burg 1918
Buitenzorg – Bagchus 1920
Palembang – Bakker 1939
Batavia – Bal 1913
Soerabaja – Bergsma 1906
Batavia – von Biela 1939
Soerabaja – Bomhof 1932
Kotaradja – Bon 1913
Batavia – Boomsma 1922
Tjimahi – van Broeckhuysen 1924
Batavia – Brouérius van Nidek 1912
Bandoeng – Bruyn 1920
Paree – Buitendijk 1923
Talang Akar – Beijer 1952
Tandjoeng Pandan – Booy 1938
Batavia – Barzuwa 1932
Sambodja – Boekenoogen 1931
Pelaboean Ratoe – Boode 1915
Semarang – van Bottenburg 1929
Djokjakarta – Braaksma 1940
Malang – Baden 1935
Soerabaja – Bakkerus 1927
Bodjonegoro – Beckers 1946
Padangsidempoean – van Belleghem 1938
Sawah Loento – Boomgaard 1928
Koeala Bhee – Bal 1923
Bandoeng – Bergman 1928
Makassar – de Beukelaar 1930
Djember – de Bruyn Kops 1922
Djokjakarta – Bergman 1934
Fort de Kock – Beversluis 1922
Semarang – Brakel 1923
Malang – van den Brink 1941
Semarang – Brouwer 1865
Tjimahi – Baar 1938
Soerabaja – Bake 1923
Tegal – Bik 1938
Bandoeng – Bruynius 1948
Malang – Berghs 1940
Poerworedjo – Bessem 1939
Batavia – Biet 1917
Soerabaja – Boediono 1953
Soerabaja – van Buuren 1924
Magelang – Bajetto 1919
Djombang – van den Berkhof 1931
Bandoeng – Bongers 1932
Blitar – de Braconier 1927
Tjimahi – Babtist 1924
Tjimahi – Bakker 1935
Batavia – Baud 1941
Magelang – van Beem 1939
Bandoeng – Bogaerts 1925
Kisaran – van den Briel 1950
Tarutung – Bennema 1932
Makassar – Bikker 1928
Soekaboemi – Boreel 1932
Fort de Kock – Bouhuys 1938
Bandoeng – Buis 1950
Balikpapan – Burgers 1929
Batavia – Baukema 1922
Probolingo – Berkhemer 1923
Soerabaja – Beugeling 1933
Magelang – Boelhouwer 1940
Magelang – Booij 1927
Balikpapan – Bunge 1925.jpg
Banda Neira – Belfroid 1909.jpg
Banda Neira – Bouwens 1926.jpg
Bandoeng – Beukers 1925.jpg
Bandoeng – Braun 1932.jpg
Batavia – Bieger 1938.jpg
Kartosono – van Beusekom 1928.jpg
Koepang – Beumer 1930.jpg
Medan – Broekema 1921.jpg
Medan – ter Bruggen Hugenholtz 1921.jpg
Tandjong Poera – Bergsma 1919.jpg
Malang – Bakker 1937.jpg
Sidoardjo – de Boer 1927.jpg
Peureula – de Bruijn 1919.jpg
Malang – Boelman 1934.jpg
Soerabaja – de Boer 1924.jpg
Batavia – van den Broeke 1919.jpg
Tomohon – Bloem 1942.jpg
Indramajoe – Berkhout 1925.jpg
Malang – Bakker 1941.jpg
Paree – Borleffs 1924.jpg
Soerabaja – de Bree 1940.jpg
Taroetoeng – Bos 1935.jpg
Kampong Minjak Moeara Enim – Bemelman 1927.jpg
Limah Pulu – Baak 1933 [1].jpg
Batavia – van Buuren 1949.jpg
Weltevreden – van Buttingha Wichers 1929.jpg
Soekaboemi – van den Bos 1921.jpg
Modjowarno – van den Berg 1933.jpg
Ajer Dingin – van Buuren 1917.jpg
Medan – Berghahn 1928.jpg
Djokjakarta – Bakker 1926.jpg
Makassar – Berkeljon 1916.jpg
Tandjung-Pandan – Bartels 1936 [1].jpg
Soerabaja – Bos 1948.jpg
Bondowoso – van den Berg 1930.jpg
Soerabaja – van der Beek 1924.jpg
Blitar – Buijze 1930.jpg
Semarang – de Boer 1924.jpg
Sanga Sanga Dalem – Bauduin 1924 [1]
Batavia – Blaauw 1923
Lamongan – Bos 1925
Ternate – Bouwes Bavinck 1927
Batavia – van Buttingha Wichers 1931
Bangil – Bastiaans 1923
Bodja – Bongers 1916
Balikpapan – de Boer 1939
Soerabaja – Bekkering 1918
Kota Radja – de Boer 1923
Soerabaja – Brantsma 1930 [Wd]
Bandoeng – van Baren [Pino] 1933
Bandoeng – de Bruijn 1940
Bandoeng – Binnendijk 1928
Malang – Brutel de la Riviere 1922
Batavia – Bos 1934
Paree – van Baak 1925
Waikaboebak – Berg 1936
Buitenzorg – Boedijn 1933
Paree – Boot 1928
Berastagi – van den Berge 1940
Makassar – Blom 1929
Bandoeng – Bouman 1923
Batavia – Bamberg 1929
Pangoenredjo – von Barnau Sijthoff 1918
Djokjakarta – van Beek 1930
Bandoeng – Beets 1924
Semarang – Broekhuys 1923
Padang – Bloem 1921
Boeli – van Bonzel 1924
Salatiga – Breukers 1925
Batavia – Broekhuizen 1935
Meester Cornelis – Brouwer 1925
Paree – Buitendijk 1936
Soerabaja – van Beusekom 1923
Semarang – Belloni 1950
Tjimahi – Bleijerveen 1935
Biak – Boeckholtz 1961
Batavia – Botellho 1947
Magelang – Bout 1940
Paree – Brinkhorst 1927
Buitenzorg – ten Brugge Cate 1923
Bandoeng – Bunder 1933
Padang – Botellho 1932
Soerabaja – Bussemaker 1935
Garoet – ter Braake 1933
Parce – Broekhuijsen 1930
Buitenzorg – Brookman 1932
Batavia – Bruineman 1919
Cheribon – Buth 1921
Semarang – van Barthold 1926
Tjimahi – Beverloo 1930
Paree – Blans 1923
Keboemen – Bergema 1934
Tjepoe – Boogaard 1939
Batavia – de Back 1934
Medan – Bertelsmann 1941
Karanganjar – Bolk 1924
Slawi – Baars 1940
Tjimahi – Barske 1949
Pasoeroean – Berenschot 1925
Waikaboebak – Berg 1927
Soerabaja – Beukers 1914
Sambodja – Beunder 1921
Buitenzorg – de Boer 1920
Bandoeng – Boerstra 1924
Tandjoeng Pandan – Boom 1919
Semarang – Boot 1936 [1]
Semarang – Borlée 1923
Solo – van den Bosch 1918
Weltevreden – Botman 1920 (1)
Buitenzorg – Bottema 1937
Makassar – Bruinier 1915
Pangkalpinang – Brunot 1931
Bandoeng – Berrevoets 1920
Batavia – Balm 1927
Pemalang – Bastiaans 1909
Sintang – Bessem 1932
Batavia – Blankert 1899
Soerabaja – Block 1905
Madioen – Bloem 1919
Soerabaja – Bloemkolk 1941
Batavia – van Boetzelaer ca 1913
Probolingo – Bolduan 1926
Medan – Booy 1925
Sibolga – Bucker 1926
Malang – Barzilay 1928
Tegal – van Beverwijk 1927
Medan – de Bie 1923
Serang – Buijse 1931
Malang – Cordier de Croust 1948
Batavia – Campioni 1899.jpg
Sungei-Gerong – Campioni 1937.jpg
Bandoeng – van der Capellen 1919.jpg
Klaten – Colson 1923.jpg
Soerabaja – Cohen 1928.jpg
Soerabaja – Cramer 1950.jpg
Soerabaja – Croïn Michielsen 1925.jpg
Bindjei – van Campens Nieuwland 1935
Batavia – de Clercq Zubli 1932
Semarang – Cosse 1929
Djokja – Carli 1914 [Wd]
Pekalongan – Cremer 1923
Soerabaja – Coert 1922
Bindjei [prob. Binjai] – Cramer 1930
Klaten – le Comte 1937
Batavia – Conté 1949
Tarakan – Cock 1930
Soerabaja – Croin 1948
Ned. Indië – Camphuisen 1921 [1]
Garoet – Clark 1926
Padang – Coene 1935
Modjokerto – Cosijn 1931
Weltevreden – Carbaat 1922
Majene – de Cates 1924
Ned. Indië – Clydesdale 1929
Koepang – du Croo 1915
Batavia – Cremer 1926
Soerabaja – Castens 1921
Semarang – Coldenhoff 1934
Ambarawa – Cleij 1932
Soerakarta – Creutzberg 1927
Selat Pandjang – Creutzburg 1926
Bandoeng – Cosijn 1929
Soerabaja – van Citters 1928
Soerabaja – Carelsz 1947
Soerabaja – Citroen 1917
Buitenzorg – Cohen Stuart 1912
Balikpapan – Cosse 1919
Soerabaja – Cohen 1942
Semarang – Constandse 1922
Padang Sidempuan – Courtois 1934
Bandoeng – Cox 1920
Bandoeng – Chrisstoffels 1939
Pematang Siantar -Colijn 1929
Salatiga – Colthoff 1928
Batavia – Cordia 1923
Batavia – Cox 1915
Wonosobo – Cramm 1948
Batavia – Croin 1932
Batavia – Crevels 1948
Batavia – Crul 1925
Sitoebondo – Clason 1932
Batavia – de Clercq Zubli 1937
Bandoeng – Coppens 1940
Tegal – Carpentier Alting 1923
Bondowoso – de la Chambre 1913
Djokjakarta – Christiaanse 1922
Koba – Cornelissen 1920
Magelang – van Dalen 1929
Soerabaja – Damsteek 1933
Semarang – Dinger 1925
Batavia – Djajadiningrat 1925
Bandoeng – Djojosoedarmo 1924
Djokjakarta – Duinker 1924
Semarang – Deinum 1918
Soerabaja – Dijkstra 1931
Kaban Djahe – van Dorp 1954
Seloredjo – Douwes Dekker 1920
Soerabaja – van Driest 1907
Paree – Drost 1921
Modjokerto – Dapper 1922
Semarang – van Dijk 1923
Medan – Dijksterhuis 1919
Malang – Duyverman 1933
Sinkawang – van Dalen 1921
Tandjong Karan – Dalmeijer 1922
Batavia – van Dedum 1934
Soerabaja – van Delden 1920
Soerabaja – Dikkers 1917
Kediri – Dirksen 1931
Soerabaja – Dommering 1914
Ngawi – van Doorn 1919
Sumatra – van Doornum 1912
Medan – van den Dorpe 1922
Moeara Enim – van den Dungen 1930
Batavia – Duyster 1931
Bandoeng – Damsté 1922
Karoeni – van Dijk 1924
Soerabaja – Dingemans 1913
Palembang – Dokter 1934
Pasurua – Douwes Dekker 1928
Modjokerto – Douwes Dekker 1924
Poeroektjahoe – Drejer 1938
Tjimahi – Duyndam 1929
Pematang Siantar – Delgorge 1919
Makassar – Deteren 1917
Tegal – van Deventer 1913
Soerabaja – Dirickx 1905
Semarang – Dirkzwager 1922
Semarang – Docters van Leeuwen 1911
Batavia – Dahler 1941
Biak – Denissen 1946
Soerakarta – Dommerholt 1928
Selat Pandjang – Dondorff 1934
Batavia – Dunlop 1928
Batavia – Diks 1931
Banda Neira – Duin 1918
Bandoeng – van Duren 1940
Malang – Drijber 1924
Bandoeng – Dwarshuis 1947
Semarang – Dorst 1940
Magelang – Draaisma 1903
Palembang – Duyndam 1933.jpg
Soerabaja – Dinger 1897.jpg
Banda Neira – Deenstra 1919.jpg
Malang – van Dijk 1939.jpg
Medan – Dijksterhuis 1917.jpg
Paree – Drost 1922.jpg
Soerabaja – Damsteek 1933.jpg
Soerabaja – Diepersloot 1925.jpg
Weltevreden – van Daalen 1918.jpg
Laras – Dicke 1934.jpg
Batavia – Duinker 1924.jpg
Medan – van den Dorpe 1925.jpg
Buitenzorg – Desertine 1928.jpg
Batavia – van Dongen 1934 [1].jpg
Cheribon – Dalenoord 1918.jpg
Bandoeng – Dorsman 1925.jpg
Maron – Drijver 1921.jpg
Paree – van Dijk 1940.jpg
Soekaboemi – van Dusseldorp 1934.jpg
Loemadjang – Doeve 1930.jpg
Bandoeng – van der Dussen 1917.jpg
Semarang – Dirkzwager 1924
Djokjakarta – Doelman 1922
Bandoeng – Dessauvagie 1932
Tandjoen Slamat – van Dusseldorp 1930
Malang – van Dam 1928 [Wd]
Malang – van Dam 1898 [Wd]
Medan – Delachaux 1920
Sekajoe – Dumoulin 1937
Medan – van Dorssen 1939
Soerabaja – Dijkman 1942
Batavia – van Driem 1935
Bandjermasin – Defares 1927
Tjimahi – Druppers 1931
Tjepoe – van Damme 1928
Java – Dake 1924
Slawi – Dalitz 1921
Kaliwates – ten Doesschate 1929
Batavia – Donse 1926
Karoeni – van Dijk 1928
Batavia – Dirksen 1939
Tarakan – van Dijk 1936
Tandjong Karang – Dalmeijer 1922
Soerabaja – Denijs 1925
Medan – Dirkzwager 1928
Batavia – van den Dool 1948 [1]
Pekalongan – van Doorne 1929
Batavia – Deinum 1936
Makassar – le Doux 1929
Batavia – van Driest 1916
Tebing Tinggi – Dormaar 1922
Bandoeng – Damsté 1925
Batavia – Duncker 1925
Oelee Lheue – Derks 1934
Kraksaan – Dhont 1921
Batavia – van Dijk 1914
Malang – Djokomarsandi 1932
Laras – Dicke 1937
Semarang – Dinger 1928
Batavia – Delsman 1925
Soerakarta – Diebels 1933
Medan – Domstorff 1923
Benkoelen – Eerkens 1932
Semarang – van Enk 1925
Batavia – Erber 1924
Poerwokerto – Engelberts 1942
Semarang – Erenstein 1939
Batavia – van Eupen 1922
Petoemboekan – Enthoven 1925
Bandoeng – Eeckhout 1936
Padang Boelan – van Erpers Roijaards 1923
Soerabaja – Elderhorst 1924
Batavia – Elias 1920
Semarang – Elink Schuurman 1916.jpg
Pematang Siantar – Ebbink 1938.jpg
Semarang – Emmen 1926.jpg
Soerabaja – van den Eeckhout 1951.jpg
Soerabaja – Elias ca 1874.jpg
Batavia – van Eek ca1894.jpg (see also Haak)
Tjepoe – Engelberts 1937.jpg
Tegal – Eikelenboom 1936 [1]
Bondowoso – Etty 1928
Soerabaja – van Epenhuysen 1932
Medan – Elbers 1918 [Wd]
Soerabaja – Ellemers 1930
Batavia – Evers 1950
Semarang – van Eldijk 1950
Laboeha – van Emster 1924
Batavia – Emmink 1910
Mamoedjoe – Erber 1927
Soerabaja – van Erkel 1933
Tegal – Engel 1924
Bandjermasin – Eglmaier 1930
Soerabaja – d’Engelbronner 1933
Soerabaja – Eekhof 1911
Batavia – van Eldik 1923
Kotaradja – Engelhard 1937
Semarang – van Enk 1924
Semarang – Elink Schuurman 1921
Soerabaja – Erentreich 1945
Bandoeng – van Elk 1923
Bandoeng – van der Eb 1938
Soekaboemi – Eijkman 1918
Padang Boelan – van Erpers Roijaards 1919
Soerabaja – van Egeraat 1927
Djokjakarta – Entzinger 1920
Medan – van Eelen 1920
Bandoeng – Elenbaas 1926
Blinjoe – van Elk 1927
Amplas – van Erpers Roijaards 1915
Soerabaja – van Essen 1939
Palembang – van Essen 1917
Kediri – Eerland 1936
Batavia – van Effen 1916
Paree – Elias 1915
Medan – van Embden 1915
Malang – van Es 1921
Djombang – Everaarts 1917
Semarang – Evers 1941
Endeh Flores – Engel 1926
Madioen – Everwijn 1916
Kaloewatoe – Ferguson 1920
Amboina – Fleerkamp 1933
Soerabaja – Frijling 1922
Batavia – Feith 1929
Medan – Ferguson 1932
Djokjakarta – Frankema 1926
Soerabaja – von Freyburg 1929
Soerabaja – Faure 1918
Malang – van der Felz 1929
Magelang – Fermin 1906 qmk
Palu – Fermin 1918
Poerwokerto – Fernandes 1921
Buitenzorg – Fleischer 1942
Batavia – Feekes 1936
Malang – von Freyburg 1924
Makassar – Frissart 1928
Tondano – Ferguson 1913
Bandoeng – Fransz 1931
Soekaboemi – Franssen 1928
Bandoeng – Fokker 1942.jpg
Tjepoe – Fernandes 1929.jpg
Soerabaja – von Freitag Drabbe 1937.jpg
Bandoeng – Forbes 1924.jpg
Soerabaja – Fock 1939.jpg
Batavia – Feith 1923 [1]
Padang – Franken 1929
Tomohon – Frieling 1933
Tasikmalaja – Frölich 1914
Batoedjadjar – Fetter 1920
Semarang – van der Fange 1927
Bandoeng – Frohn 1922
Soerakarta – Fauser 1922
Manado – Falkenburg 1935
Palembang – Fleischeuer 1922
Bandoeng – Floris 1917
Menado – Frieling 1931
Tjikini – de Ferrante 1922
Batavia – Feenstra 1952
Soerabaja – Ferrée 1942
Balikpapan – Fasseur 1938
Banjoewangi – Frijling 19..
Makassar – Frijling 1917
Palembang – Feenstra 1926
Ned. Indië [Borneo] – Felix 1921
Batavia – Fuchter 1913
Tanah Grogot – Fernandes 1921
Djember – Ferwerda 1934
Soerabaja – Fredriksz 1942
Klaten – Friederich 1934
Palembang – Folmer 1929
Djokjakarta – Friederich 1941
Mamoedjoe – Frijlink 1922
Batavia – Geerlings 1939
Malang – Gerrits 1940
Bandoeng – Groeneveld Meijer 1933
Bandoeng – van der Gugten 1933
Pankalan Brandan – Gheyselinck 1940
Soerabaja – Gogelein 1928
Batavia – de Gee 1942
Semarang – van Gemund 1932
Soerabaja – Gijsberts 1925
Batavia – Gie 1928
Djombang – van Ginkel 1928
Geser – van der Goot 1936
Ngandjoek – Götz van der Vet 1914
Balikpapan – Gerritsen 1953.jpg
Bandoeng – Gelpke 1916.jpg
Makassar – Goedbloed 1927.jpg
Semarang – van Garderen 1934.jpg
Bandjermasin – van Geuns 1932.jpg
Soerabaja – Goudswaard 1921.jpg
Medan – Gooszen 1925.jpg
Batavia – Greve 1928.jpg
Slawi – Grützmacher 1920.jpg
Kota Radja – van der Gugten 1916.jpg
Bandoeng – Graaff 1936.jpg
Soerabaja – Grijm 1927.jpg
Semarang – van de Graaf 1925
Blitar – Geul 1916 [Wd]
Batavia – van Geuns 1949
Tanah Radja – van Genderen 1924
Soerabaja – Gerlings 1930
Soerabaja – de Graaf 1932
Bandjermasin – Gaemers 1926
Bandoeng – Grijpma 1932
Soekaboemi – Gimberg 1921
Medan – Gransberg 1922
Moeara Anam – Godefroy 1917
Palembang – de Graaff 1948
Batavia – de Groot 1949
Tarakan – Gal 1939
Makassar – Gihaux 1947
Ungaran – la Gordt Dillië 1931
Batavia – de Graaff 1922
Buitenzorg – Gevers van Endegeest 1904 [1]
Semarang – de Groot 1927
Medan – Grobbee 1936
Bandoeng – Grondijs 1928
Batavia – Guljé 1948
Lahat – Gerssen 1923
Pladjoe – de Graaf 1952
Batavia – Glastra van Loon 1926
Bandoeng – van Galen Last 1938
Bandoeng – de Goederen 1927
Purwodadi – de Graaf 1929
Soerabaja – Groenewoud 1947
Magelang – de Groot 1935
Kudus – Guttenberg 1929
Gombong – Garnier 1940
Soerabaja – Groffen 1938
Soerabaja – Gabeler 1949
Batavia – Goossens 1928
Bandoeng – Gutter 1932
Soerabaja – Gantvoort 1916
Klaten – Geldermans 1923
Balikpapan – Gerritsma 1931
Soekaboemi – Gissot 1928
Batavia – Glaudemans 1929
Soerabaja – Gons 1928
Makassar – de Groot 1914
Bandoeng – Gerritsen 1921
Malang – Go 1908
Simeulue – van Gogh 1919
Batavia – Goossens 1932
Probolinggo de Graaf 1939
Modjokerto – de Graaf 1919
Baoe Gingging – von Griesheim 1910
Soerabaja – van der Gugten 1920
Cirebon – Gan 1941
Batavia – Garrer 1924
Pematang Siantar – van Grafhorst 1933
Rantau Prapat – Greven 1937
Batavia – Grijpma 1929
Tjepoe – Groenewoud 1918
Semarang – Gülcher 1921
Singaradja – Gunning 1926
Batavia – Geeve 1934
Pematang Siantar – Gooren 1930 [1]
Batavia – de Haas 1935
Djokjakarta – van Haeften 1930
Djokjakarta – van Hall 1928
Magelang – van der Harst 1927
Batavia – van Hengst 1938
Buitenzorg – van Heurn 1926
Kediri – Hildering 1928
Malang – Hissink 1923
Bandoeng – Hofman 1925
Soekaboemi – Hoorweg 1936
Malang – Hout 1929
Poerwokerto – Houtman 1918
Medan – Halewijn 1922
Madioen – Haring 1925
Keboemen – den Hartog 1938
Madioen – Hazeu 1930
Salatiga – Hekker 1916
Padang – Heshusius 1912
Soerabaja – von Hinke Kessler 1948
Blitar – Holterman 1941
Djokjakarta – Holtrust 1930
Medan – Huitema 1941
Soerakarta – Happé 1915
Soerabaja – Hart 1927
Semarang – Hartog 1921
Batavia – de Haze Winkelman 1924
Malang – Hazemeijer 1941
Djokjakarta – de Heer 1928
Soerabaja – Heida 1924
Weltevreden – den Heijer 1923
Palembang – Hennephof 1924
Semarang – Henseler 1930
Pare – van ’t Hert 1927
Bandoeng – de Hes 1930
Magelang – Hieronymus 1922
Soerabaja – Hissink 1917
Probolinggo – Holthuis 1921
Poerworedjo – ’t Hooft 1925
Sawah Loento – Haring 1923
Klaten – Harting 1916
Batavia – van Helsdingen 1918
Pematang Siantar – Henning 1921
Batavia – Hennink 1925
Batavia – Hens 1926
Sungei Gerong – Hesseling 1929
Buitenzorg – van Heurn 1924
Soerabaja – van Hien 1918
Poerworedjo – Hissink 1923
Djokjakarta – Hoorweg 1940
Semarang – Hötte 1922
Tondano – Huisman 1924
Buitenzorg – Huisman 1919
Soerabaja – Hageman 1918
Gombong – Hamer 1920
Bandoeng – Hardeman 1935
Pasuruan – Havermans 1921
Soerakarta – Hazewinkel 1930
Batavia – van Hecking Colenbrander 1918
Soerabaja – Hellingman 1924
Padang – Hendriks 1929
Soerabaja – Herfkens 1923
Malang – van den Heuvel 1917
Batavia – Heyer 1952
Batavia – Hoekwater 1936
Malang – Hojel 1910
Bandoeng – Hollander 1924
Palembang – Holle 1939
Semarang – Hombrink 1916
Malang – Huidekoper 1924
Medan – Haag 1911
Medan – de Haas 1930
Soerabaja – Hagemeijer 1913
Soerabaja – Han 1931
Semarang – Han 1932
Buitenzorg – van Hasselt 1912
Ambarawa – Haver Droeze 1911
Batavia – van Heusden 1920
Batavia – van der Hoeven 1916
Padang – Hofstede 1915
Medan – Holm 1916
Madioen – Holtrust 1939
Semarang – Houtzager 1940
Klaten – Haenszgen 1939
Malang – de Hoog 1935
Soerakarta – Haye 1942
Batavia – Hermsen 1938
Poerworedjo – Hoed 1926
Batavia – Huisman 1937
Kisaran – Huvers 1941
Soerakarta – Hardjodipoero 1929
Malang – Hartsteen 1941
Bandoeng – Hekstra 1942
Bandoeng – ’t Hoen 1940
Soerabaja – van der Hout 1940
Soerabaja – Han 1936
Soerabaja – de Heer 1942
Babo – Huliselan 1927
Medan – Haag 1942
Malang – van Heijningen 1938
Malang – van ’t Hooft 1919
Djokjakarta – Hardjono 1924
Djokjakarta – Hein 1928
Blitar – Huizenga 1932
Batavia – Hall 1922
Magelang – Heineman 1934
Djokjakarta – Hendriksz 1919
Tarutung – Huta Galung 1917
Soekaboemi – Harders 1931
Soerabaja – Hartogh Heijs van de Lier 1927
Batavia – Heijenbrok 1930
Batavia – Haasse 1918.jpg
Bekioen – Huizinga 1911.jpg
Fort De Cock – Holthuis 1915.jpg
Kisaran – Hazewindus 1941 [1].jpg
Madioen – Hofman 1931.jpg
Malang – Houtsmuller 1923.jpg
Padang – van Horn 1941.jpg
Toeren – Homans 1911.jpg
Semarang – Hartog 1930.jpg
Pematang Siantar – Hilvering 1930.jpg
Batavia – Horst 1930.jpg
Batavia – Hoencamp 1938.jpg
Soerabaja – Hellendoorn 1922.jpg
Soerabaja – van Holthe 1925.jpg
Waikaboebak – van Hasselt 1942.jpg
Batavia – Haga 1927.jpg
Tarakan – Henniger 1935.jpg
Ambon – Hoffmann 1931.jpg
Soerabaja – Han 1929.jpg
Medan – Huber 1921.jpg
Tjimahi – van der Hoop 1930.jpg
Keboemen – Heckman 1922.jpg
Malang – Horrocks 1940.jpg
Tjimahi – Hiskemuller 1930
Passoeroean – van den Honert 1929 [1]
Batavia – Hulshoff 1923
Meester Cornelis – Hes 1919.jpg
Soerabaja – Huijser 1931.jpg
Semarang – Haak ca1892.jpg (see also van Eek)
Batavia – Hooij 1867 .jpg
Batavia – Halbertsma 1930.jpg
Solo – Hok 1945.jpg
Soerabaja – ten Hove 1929.jpg
Batavia – Huidekoper 1941.jpg
Pangkalan Brandan – van der Heiden 1923.jpg
Malang – Hillen 1934.jpg
Tegal – Hamar de la Brethonière 1922.jpg
Tarakan – Huffstadt 1922.jpg
Padang – Heins 1932
Banjoewangi – Holstege 1921
Doekoehwringin (Dukuh Waringin) – Haensel 1933
Tebing Tinggi – Hanekamp van Harinxma 1927
Menado – van Hamel 1918
Bandoeng – Habraken 1926
Soerabaja – Hilling 1939
Bandoeng – Hoeke 1929
Batavia – Hinze 1907 [Wd]
Bandoeng – Hinze 1875 [Wd]
Bandoeng – Ham Hiang Ing 1951
Buitenzorg – Hilarides 1933
Bandoeng – Holtzapffel 1919
Malang – Houtsmuller 1924
Batavia – Hidding 1932
Buitenzorg – Heilbron 1934
Salatiga – Heringa 1922
Lawang – Hermans 1932
Soerabaja – Harten 1926
Batavia – Heijning 1932
Muara Aman – van Hoeve 1930
Meester Cornelis – Heineman 1936
Kasrie Bangil – Hagenstein 1933
Djokjakarta – Hoorn 1932
Buitenzorg – van Hall 1920
Makassar – Helder 1931
Magelang – Helfferich 1929
Padang – Hogenhuis 1927
Medan – Heshuysen 1924
Buitenzorg – Hoffman 1935
Palembang – Holboom 1929
Batavia – van Hasselt 1927
Batavia – ten Hoff 1942
Batavia – van Hout 1939
Sidoarjo – Hagenstein 1927
Bandoeng – Hamelink 1931
Loeboek Pakam – Heerma van Voss 1928
Bandoeng – Hofland 1923
Batavia – Hageman 1933
Tjimahi – Hagg 1931
Soerabaja – Hartelust 1917
Malang – Heijne 1909 [1]
Buitenzorg – Hillinga 1927
Batavia – Hoeben 1941
Poerworejo – Hooijsma 1932
Batavia – Hoppenbrouwer 1947
Passoeroean – Houtman 1910
Djember – Huijser 1915
Magelang – van ’t Hul 1938
Batavia – ter Haar 1917
Sorong – Hasselman 1961
Soerabaja – Hess 1926
Soerabaja – Hoorn 1930
Koetoardjo – Hartman 1934
Padang – Holtzapffel 1924
Malang – Huisman 1929
Djokjakarta – de Heer 1932
Bandoeng – Holst 1936
Soerabaja – Holst 1928
Weltevreden – Hulshoff 1924
Tegal – Haak 1927
Batavia – van Hasselt 1950
Batavia – Heikens 1956
Semarang – Hennephof 1932
Meester Cornelis – Hille Ris Lambers 1934
Garoet – ’t Hart 1941
Soerabaja – Hazelhoff Roelfzema 1917
Sanggau – IJsselstijn 1931
Buitenzorg – Idenburg 1934
Pajakumbuh – Israël 1928
Djokjakarta – van Iersel 1922
Wonosobo – Janssens 1910
Djember – de Jong 1916
Bangil – Jansen 1932
Tjepoe – Jenezon 1940
Tretes – Jansen 1942.jpg
Semarang – Jonkman 1923.jpg
Semarang – Jonkman 1925.jpg
Soerabaja – Jacobs 1910.jpg
Buitenzorg – van Joost 1929.jpg
Krawang – Jena 1916.jpg
Batavia – van Joost 1934.jpg
Batavia – Jansen 1929.jpg
Telokbetong – de Jager 1932.jpg
Medan – Jongeneel 1919.jpg
Batavia – Jacobs 1921.jpg
Malang – Japikse 1926
Pangkal Pinang – Jansen 1919
Malang – Jahn 1904 [Wd]
Batavia – Jonkman 1928
Medan – s’Jacob 1934
Bandoeng – Jansen Schipper 1928
Soerabaja – Jaarsma 1929
Medan – Jongeneel 1913
Lima Puluh – Jonkers [1] 1935
Pasoeroean – Jeswiet 1920
Cheribon – Jacot 1924
Cheribon – Jantzen 1914
Soerabaja – Jasper 1905
Tjimahi – Java 1939
Meester Cornelis – Jacobs 1929
Batavia – Jekel 1933
Tjepoe – Jeronimus 1918
Tandjoeng Seilor – Jongejans 1918
Malang – Jahn 1941
Kediri – Jamin 1942
Malang – de Jong 1935
Solo – Jacobs 1938
Batavia – Jap 1933
Soerabaja – Jeanty van der Spek 1904
Moeara Laboe – Jentink 1926
Batavia – Jonkman 1942
Bandoeng – Joustra 1930
Bandoeng – Jacobs 1942
Tandjoengsari – de Jager 1928
Soerabaja – Jacobsz 1940
Soerabaja – Jansen 1925
Soerabaja – Janssen 1938
Salatiga – de Jong 1939
Semarang – Janssen 1929
Soerabaja – Jorritsma 1934
Buitenzorg – Julsing 1924
Semarang – Jäger 1909
Batavia – Janssen 1909
Batavia – Jasper 1942
Buitenzorg – Jacometti 1914
Bandoeng – Jansen 1935
Banjermassin – Jolles 1910
Soerabaja – Jacobs 1920
Malang – Jansen 1932
Belinjoe – Janssen van Raay 1934
Soerabaja – Jochems 1924
Weltevreden – Jonker 1919
Bandoeng – van der Jagt 1939
Cheribon – James 1917
Batavia – Jansz 1929
Batavia – Jonckheer 1937
Malang – Jansen 1939
Paree – Kets 1918
Tangerang – Khouw 1931
Bandoeng – Kingma 1928
Soerabaja – Kist 1929
Bandoeng – Kist 1930
Batavia – Klasing 1950
Batavia – Kolster 1938
Soerabaja – Kouwenaar 1949
Makassar – Krak 1937
Batavia – Krips 1939
Bandoeng – van Kroon 1939
Medan – Kuipers 1929
Tanah Besi – Kamminga 1916
Menado – van der Kamp 1947
Bandoeng – van Katwijk 1926
Manado – Klasen 1921
Palembang – Kleijn 1917
Bandoeng – Klein 1939
Babo – Klimmert 1940
Soerabaja – Klok 1925
Pandeglan – Klumperbeek 1932
Batavia – de Kock 1921
Soerabaja – Kofman 1926
Soerabaja – von Königslöw 1923
Bah Djambi – Kortleve 1935
Batavia – Koutstaal 1939
Medan – Kruisinga 1941
Soerabaja – van der Kaaden 1929
Poerbalingga – Kal 1937
Menado – van de Kasteele 1914
Jatinegara – Keasberry 1921
Magelang – Kemmerling 1913
Bandoeng – Kerbosch 1916
Batavia – van den Kerkhoff 1951
Poeroek Tjahoe – Kijne 1925
Bandoeng – van der Kloes 1918
Bandoeng – Knolle 1925
Fort de Kock – Knottenbelt 1940
Batavia – Kockelkoren 1927
Batavia – Koumans 1929
Koepang – Krol 1947
Garoet – Kuipers 1939
Kediri – Kakebeeke 1916
Soerabaja – Kool 1919
Batavia – Koppejan 1906
Batavia – Koppen 1915
Soerabaja – Kreek 1927
Soerabaja – Kuiper 1922
Batavia – Kusin 1935
Pengalengan – Klein Willink 1942
Batavia – de Klerk 1947
Pangkalpinang – Kobold 1940
Batavia – van Klaveren 1927
Mowewe – van der Klift 1921
Banjumas – Koster 1930
Semarang – Karsen 1916
Koepang (Timor) – Koopmans 1919
Batavia – Kuyck 1927
Biak – Kho 1938
Tebing Tinggi – Kraft van Ermel 1930
Malang – Kessing 1923
Makassar – de Kleijn 1928
Djokjakarta – Koijmans 1939
Lebong Tandai – Kolster 1923
Poerwokerto – Kraaij 1933
Kotaradja – van Kraaijenoord 1928
Batavia – Kuisch 1930
Bandoeng – Kanis 1934
Djember – Kempees 1926
Poerwakarta – Kleyn 1930
Weltevreden – Koomans 1920
Soerakarta – Koppeschaar 1914
Kota Radja – Kieft 1921.jpg
Limah Pulu – Kop 1936.jpg
Tandjung-Pandan – Koopmans 1931.jpg
Tindojowan – de Kroes 1930.jpg
Tjepoe – Koster 1927.jpg
Weltevreden – Klein 1916.jpg
Makassar – Kijne 1931.jpg
Malang – Kelder 1925.jpg
Semarang – Kerlen 1915.jpg
Semarang – Kerlen 1917.jpg
Semarang – Kerlen 1919.jpg
Djombang – Koppen 1915.jpg
Batavia – Keukenmeester 1916.jpg
Poerbolingo – Kolkman 1918.jpg
Bandoeng – Kusters 1929.jpg
Semarang – Kouwenaar 1929.jpg
Soerabaja – Kimmijser 1923.jpg
Keboemen – Kamerling 1924.jpg
Loemadjang – Kunst 1930.jpg
Semarang – Kollmann 1854.jpg
Semarang – Koster 1949.jpg
Batavia – Knol 1926.jpg
Negaga – Ketelaar 1931
Poerwokerto – de Kock van Leeuwen 1919
Semarang – Kerlen 1921
Loeboek Dalam – Kouwenaar 1919
Semarang – Klerks ? 1891 [Wd]
Soerabaja – Keizer 1942
Batavia – Kersten 1925
Bandoeng – Klei 1924
Bandoeng – Koezen 1929 [Wd]
Pematang Siantar – van Kwawegen 1929
Bandoeng – Kernkamp 1926
Djember – Kuikenga 1928
Soerabaja – Koens 1929
Selatpandjang – Kepel 1937
Malang – Kwee Swan Hwa 1931
Pekalongan – Kamphuis 1917
Malang – Kervezee 1941
Semarang – Kloppenburg 1917
Patjitan – Knippels 1933
Semarang – Köehl 1923
Batavia – Koek 1922
Magelang – van der Kam 1917
Batavia – Kist 1933
Bandoeng – Koch 1934
Soerabaja – Kranendonk 1918
Pekalongan – Kroesen 1931
Semarang – Kahle 1932
Bandoeng – Kailola Progas van Geuricke 1918
Cheribon – Kakebeeke 1914
Garoet – Kakisina 1915
Batavia – Kal 1909
Lahat – de Kat 1897
Medan – ten Kate 1933
Gorontalo – Kawilarang 1909
Batavia – van Keeken 1917
Batavia – Keller 1918
Soerabaja – Klatt 1920
Semarang – van der Knoop 1917
Modjokerto – Knops 1912
Bandoeng – Knottenbelt 1934
Lho Seumaweh – Knottenbelt 1910
Pematangsiantar – Kobes 1926
Soerabaja – Kreijzer 1938
Bandoeng – Kagie 1940
Batavia – van Kessel 1932
Bandoeng – de Kler 1942
Soerabaja – Krauss 1940
Salatiga – Klem 1941
Tandjong Poera – Kruijff 1917
Purwakarta – Kleyn 1931
Batavia – Knegtmans 1915
Sorong – Knol 1961
Balikpapan – Kalff 1937
Soerabaja – Kroese 1935
Kediri – Kivit 1923
Djombang – Knippels 1941
Djember – Kolle 1948
Madioen – Kapteijn 1931
Semarang – Kessing 1941
Bandoeng – van Kooy 1929
Djokja – von Kriegenbergh 1920
Batavia – Kroonenberg 1923
Kediri – Krastel 1935
Soerabaja – Kühler 1932
Ambarawa – Kramer 1920
Taroetoeng – Koole 1932
Batavia – Korver 1922
Malang – Kernkamp 1944
Bandoeng – Klavert 1937
Tjepoe – Kwantes 1933
Bangil – Kievit 1935
Malang – Kilian 1925
Rantau Pandjang – Kooijmans 1923
Batavia – Kortz 1907 [Eb]
Soerabaja – Kan 1918
Batavia – Klatte 1932
Krampon – Knödler 1916
Batavia – Kortleven 1939
Batavia – Kraag 1939
Soerakarta – Kraemer 1932
Salatiga – Krull 1936
Batavia – Landsmeer 1934
Bangkalan – Lapré 1909
Soerabaja – Ledeboer 1922
Batavia – Levert 1933
Fort de Kock – Liem 1916
Ned. Indië – Loggers 1927
Palembang – Lammers 1925
Ambon – Looman 1929
Banda – Looman 1925
Batavia – Levert 1928
Soekaboemi – van Lierop 1924
Padang Pandjang – van Leeuwen 1926
Soerabaja – Lewakabessy 1938
Soerabaja – Lijn 1930
Buitenzorg – Lammers van Toorenburg 1922
Bangil – Lammers van Toorenburg 1930
Poerworedjo – Levert 1931
Batavia – van Lennep 1926
Batavia – Lytsman Piernbaum 1956
Medan – Luyt 1922
Medan – Leclercq 1925
Bandoeng – van der Lee 1933.jpg
Semarang – Lincklaen Arriëns 1941.jpg
Semarang – Lind 1924.jpg
Semarang – van Lookeren Campagne 1929.jpg
Soerabaja – Leemans 1933.jpg
Soerabaja – Lambrechtsen 1939.jpg
Bandoeng – van der Laan 1933.jpg
Modjokerto – Loos 1919.jpg
Singaradja – Luuring 1941.jpg
Bandoeng – van Leeuwen 1923.jpg
Benkoelen – Lameris 1939.jpg
Batavia – van Lindonk 1934.jpg
Bandoeng – Lindeijer 1936.jpg
Makassar – de Lussanet de la Sabloniere 1923.jpg
Bireuen – Ligtenstein 1925.jpg
Medan – van Lith 1929
Padang Sidempoean – Lankamp 1913.jpg
Paree – Liscaljet 1921.jpg
Soerabaja – van Leeuwen 1925.jpg
Modjokerto – de Lange 1921.jpg
Semarang – Lie 1926.jpg
Tjepoe – Liedmeier 1940.jpg
Batavia – Luyt 1922.jpg
Batavia – Lentze 1934
Soekaboemi – Leyh 1939
Semarang – van Lookeren Campagne 1931
Salatiga – van Lennep 1914
Poerworedjo – van Lier 1923
Bandoeng – van Lent 1937
Tandjong Morawa – de Lange 1922
Wonopringgo – Liklikuwata 1930
Soerabaja – Londonck 1932
Klaten – de Lang 1932
Paree – van Leeuwen 1936
Singaraja – Lo 1955
Kediri-Paree – van Loosbroek 1939
Palembang – Laurman 1938
Batavia – Levelt 1934
Soerakarta – Liem 1936
Djember – Lindeman 1920
Ullath – Litaay 1924
Tandjoeng Enim – Lanzing 1934
Batavia – van der Lee 1929
Soerabaja – van Lawick 1937
Buitenzorg – Luytjes 1929
Kertosono – Lammerts van Bueren 1914
Pematang Siantar – van der Linden 1932
Bandoeng – Lapré 1925
Pematang Siantar – van Lelyveld 1936
Malang – Luth 1941
Fort de Kock – von Liebenstein 1931
Batavia – van Linkhuyzen 1920
Paree – Liscaljet 1919
Djokjakarta – van Lith de Jeude 1928
Weltevreden – Lensvelt 1929
Bandoeng – Lewerissa 1930
Temanggoeng – Labrie 1921
Djokjakarta – Lammers 1937
Soerabaja – Lans 1933
Kraksaän – van Ligten 1921
Soerabaja – Lim 1921
Buitenzorg – van de Leemkolk 1915
Salatiga – Lekkerkerker 1924
Medan – van Laer 1934
Haroekoe – Lappia 1927
Semarang – Lechner 1927
Batavia – Leufkens 1933
Batavia – Leenart 1928
Soerabaja – Lugard 1928
Batavia – Lamme 1951
Semarang – Liem 1920
Ambon – de Lima 1919
Bandoeng – van Logchem 1926
Batavia – Lubbers 1929
Probolinggo – Leuring
Batavia – Lie 1925
Semarang – Lieder 1926
Solo – van der Linden 1940
Batavia – van Lingen 1916
Soerabaja – van der Laan 1922
Tebing Tinggi – Langeveld 1917
Tjimahi – Lanzing 1905
Salatiga – Lekkerkerker 1920
Buitenzorg – Leniger 1938
Batavia – van der Linde 1939
Makassar – van Lingen 1919
Bandoeng – van Lith 1921
Tjoeroep Benkoelen – Loggers 1923
Soerabaja – Loopuyt 1931
Amboima – Lootsma 1928
Batavia – Loupias 1918
Magelang – Loze 1909
Soerabaja – Leemans 1926
Batavia – Leeuwenberg 1928
Soerabaja – Leeuwenberg 1923
Makassar – Lemmens 1919
Batavia – Leroi 1922
Tanah Radja Kisaran – Leverstein 1937
Semarang – Liem 1922
Bandoeng – Linn 1930
Bandoeng – Lonnée 1928
Soerabaja – Lagaay 1926
Medan – Lamberts 1932
Soerabaja – Lameijer 1931
Batavia – Langeler 1922
Kota Radja – Lindner 1928
Cheribon – Lorch 1926
Soerabaja – Maas 1922
Pampanoea – Maier 1920
Buitenzorg – Mars 1917
Bandoeng – Mataheru 1924
Pamatang Siantar – Meijering 1923
Bandoeng – Meijerink 1948
Malang – Minnema 19..
Soerabaja – Molenaar 1932
Balikpapan – Mulder 1924
Batavia – Maatman 1925
Keboemen – Mardjaman 1918
Tandjong Morawa – van der Molen 1938
Malang – Moormann 1908
Semarang – Moorrees 1925
Malang – Moraal 1922
Paree – Munter 1931
Bandoeng – Munzebrock 1931
Bandoeng – van Meeteren 1921
Soerakarta – Meinardi 1930
Batavia – Mesman Schultz 1937
Soerabaja – Meyer 1947
Cheribon – Middelburg 1925
Semarang – van der Minne 1923
Soerabaja – Moed Helmig 1923
Bandoeng – Moeliono 1930
Bandoeng – de Mol van Otterloo 1926
Weltevreden – Mooij 1912
Laboean Roekoe – Mulder 1923
Bandoeng – Maassen 1921
Soerabaja – Mahieu 1933
Semarang – Maingay 1934
Soerabaja – Marks 1922
Semarang – Maseland 1931
Tebingtinggi – van der Moer 1916
Poeroek Tjahoe – Mulder 1914
Batavia – van der Maesen 1929
Premboen – Marrenga 1920
Cheribon – Meijer 1915
Pagottan – Messing 1922
Djokjakarta – van der Mijll Dekker 1908 [1]
Kisaran – Modderman 1919
Bandoeng – Mulder 1920
Djokjakarta – Mulder 1916
Semarang – Muller 1935
Tegal – Muller 1915
Soerabaja – Martin 1928
Batavia – Mijnhardt 1942
Batavia – Mulder 1936
Semarang – van Marken 1929
Semarang – Mijnlieff 1954
Batavia – Meerkamp van Embden 1923
Malang – Moormann 1934
Batavia – Mulder 1929
Semarang – Maingay 1933
Atamboea – Melger 1934
Buitenzorg – Meyer 1925
Djombang – Moens 1928
Batavia – Madsen 1928
Batavia – Martèl 1924
Pankalan Brandan – Mouthaan 1930
Madioen – Mannot 1915
Wlingi – Manopo 1918
Medan – Meiss 1915
Bandoeng – van Menxel 1943
Makassar – Meijer 1926.jpg
Semarang – van Marken 1926.jpg
Kediri – Meijer 1920.jpg
Palopo – Müller 1919.jpg
Soerabaja – de Maar 1954.jpg
Padang – Mühlstaff 1927.jpg
Soerabaja – Maters 1915.jpg
Bandoeng – van Marwijk Kooy 1919.jpg
Batavia – Mesman Schultz 1941.jpg
Paree -van Maren 1930.jpg
Batavia – Maingay 1939.jpg
Weltevreden – Maas 1912.jpg
Weltevreden – Maas 1920.jpg
Weltevreden – Maas 1918.jpg
Singkep – Moolhuyzen 1928.jpg
Batavia – Meijer 1939 [1].jpg
Makassar – Meihuizen 1914.jpg
Bilalang – Mokoginta 1926.jpg
Padang – Meijer 1932.jpg
Malang – Mojet 1923.jpg
Medan – Meijerink 1937.jpg
Semarang – Mac Gillavry 1931
Blitar – Moolenaar 1931
Bandoeng – Milius 1922
Soerabaja – Mout 1930
Ambon [Piru] – Manuhutu 1928 connex link uncertain
Tandjong Morawa – zur Mühlen 1938 [1]
Semarang – Mulder 1919
Krikilan – Mulder 1939
Tandjong Karang – van der Most 1937
Buitenzorg – Mounier 1897 [Wd]
Batavia – Mutter 1940
Tjimahi – van Marle 1937
Weltevreden – de Meester 1927
Soerakarta – van der Molen 1937
Batavia – Maas Geesteranus 1940
Medan – Maas 1919
Saparua – Manusama
Malang – Mahler 1921
Semarang – von Meyenfeldt 1917
Solo – Mijnssen 1920
Batavia – Marmelstein 1946
Kisaran – van Meurs 1927
Djember – Meijer 1937
Batavia – Muller 1936
Medan – de Maaré 1924
Temanggoeng – Mensingh 1931
Bandoeng – van Messel 1933
Semarang – Middeldorp 1928
Semarang – Mual 1930
Soerabaja – Mulder 1931
Laras – Marcus 1934
Semarang – Mac Gillavry 1916
Waingapoe – van der Meer 1939
Djatiroto – Melchior 1928
Medan – van Meurs 1922
Semarang – zur Muhlen 1933
Medan – van der Meulen 1924
Batavia – Moorrees 1938
Djatirotto – Mooijaart 1915
Bandoeng – Mutters 1941
Blitar – Mahler 1925
Batavia – Menke 1922
Batavia – Mac Gillavry 1930
Soerabaja – Mac Gillavry 1920
Jogjakarta – Mac Gillavry 1933
Semarang – Mac Gillavry 1934
Batavia – Mac Gillavry 1938
Soerabaja – Mac Gillavry 1947
Cheribon – Middelburg 1928
Klaten – Middelburg 1938
Solo – Monfils 1936
Medan – de Maaré 1922
Batavia – van der Meyden 1922
Tjimahi – van Maanen 1928
Semarang – Maingay 1929
Pamekasan – Marchelinus 1923
Thiawigebang – Marchelinus 1925
Batavia – Marteau 1932
Tjimahi – Marija 1920
Batavia – Merkestein 1930 [1]
Makassar – Mugie 1935
Soerabaja – Marten 1937
Makassar – van der Meer 1926
Sinkil Baru – Maassen 1934
Banjoewangi – Meijer 1916 [Eb]
Batavia – Merens 1929 [Wd-c]
Bandoeng – van Muijen 1929
Bandoeng – Muller 1934
Kisaran – Muntjewerf 1935
Buitenzorg – Maas 1920
Tandjong Poera – Meijering 1917
Ternate – Meliëzer 1930
Poerworedjo – Mennes 1924
Batavia – Michielsen 1925
Poerworedjo – Niks 1941
Batavia – Nix 1934
Madioen – Njoo 1923
Djokjakarta – Numans 1933
Batavia – Neeb 1941
Modjokerto – Neyman 1933
Medan – Nelk 1931
Soember Ajoe – Nicolaï 1921
Wonosari – Nieuwdorp 1913
Modjokerto – Niemöller 1931
Soerabaja – Nijssen 1931
Djokjakarta – Noya 1933
Makassar – Nagel 1923
Fort de Kock – van Nierop 1919
Batavia – Nooteboom 1934
Bandoeng – van Naerssen 1941
Batoedjadjar – Nanning 1932
Batavia – Naumann 1924
Blitar – Nederveen Pieterse 1931
Batavia – Neumann 1919
Soerabaja – Nieuwmeijer 1920
Soerabaja – de Neve 1923.jpg
Bandoeng – Nikkels 1920.jpg
Soerabaja – Neervoort 1935 [1].jpg
Semarang – Nazloomian 1926.jpg
Soerabaja – van Nieuwkuyk 1936 [1].jpg
Modjowarno – Nortier 1920.jpg
Bandoeng – de Noronha 1947
Bandoeng – Nooy 1947
Malang – Noll 1938
Balikpapan – Noya 1946
Semarang – Nota 1926
Bandoeng – Notosoetarso 1924
Djokjakarta – van Nouhuys 1918
Soerabaja – Neijndorff 1929
Soerabaja – Neijndorff 1954
Batavia – Nettekoven 1957
Soerabaja – van den Nieuwenhof 1943
Omben – Notoadikusumo 1923
Makassar – Nio 1950
Batavia – de Nijs Bik 1930
Malang – Nagel 1931
Bandoeng – Neervoort 1918
Modjowarno – Nortier 1916
Ambarawa – Nanning 1909
Manokwari – de Neef 1924
Magelang – van Nes 1931
Tjimahi – van Nieuwpoort 1938
Soerabaja – Nijhof 1921
Soerabaja – Nio 1925
Malang – Nio 1917
Soerabaja – Noordhoek Hegt 1917
Palembang – Nota 1915
Soerabaja – Nunes 1924
Batavia – Namink 1934
Medan – Neven 1927
Sawah Loento – Nijdam 1922
Parakan – Nio 1928
Buitenzorg – Nolst Trenité 1919
Kediri – Nuis 1912
Makassar – van Nes 1924
Makassar – Nittel 1949
Semarang – van Os 1920
Cheribon – van Os 1930
Soerabaja – Otto 1939
Bindjei – Oudemans 1941
Medan – von Oven 1931
Soerabaja – Oldeman 1939
Keboemen – Oosterhuis 1918
Batavia – Ong 1942
Bandoeng – Oortman Gerlings 1927
Pare – van Overbeek de Meyer 1929
Batavia – van Overeem 1913
Semarang – Oetomo 1925
Kudus – Oey 1918
Weltevreden – Oudenhoven 1919
Tjepoe – Oxener 1930
Soerabaja – Ockeloen 1929
Batavia – Oranje 1940
Buitenzorg – Oosterman 1930
Medan – Oberman 1940.jpg
Pangkalan Brandan – Overtoom 1930.jpg
Pati – Oei 1929.jpg
Semarang – Oei 1938
Buitenzorg – van Overeem 1925.jpg
Medan – Ouwehand 1924 [1].jpg
Soerabaja – Oranje 1932.jpg
Bandoeng – Orrt 1928.jpg
Blitar – Ogilvie 1924.jpg
Salatiga – Oei 1921
Padang – Ohlenroth 1879 [Wd]
Lawang – Ohlenroth 1912 [Wd]
Lawang – Ohlenroth 1908 [Wd]
Palembang – van der Oord 1923
Banjoebiroe – Osak 1921
Malang – Oudkerk Pool 1935
Semarang – Oosterling 1934
Paree – van Overbeek de Meyer 1929
Batavia – Oostrom 1947
Bandoeng – ten Oever 1923
Bandoeng – Ortt 1924
Soerabaja – van Oosterum 1938
Djember – Oostergetel 1935
Bandoeng – Oldeman 1942
Soerabaja – van Olm 1938
Semarang – Pels Rijcken 1933
Madang – Penn 1918
Tandjong Slamat – Potter van Loon 1930
Semarang – Pels Rijcken 1921
Taroetoeng – Pesman 1914
Kota Baroe – Ploem 1915
Soerabaja – Poll 1933
Salatiga – van Prehn 1913
Tarutung – Posthuma 1930
Bandoeng – Posthumus 1939
Poerworedjo – Pitlo 1931
Tjimahi – Pol 1921
Tandjong Poera – Persijn 1928
Batavia – van Poelgeest 1931
Tandjong Karang – Poth 1925
Tjepoe – Pars 1938
Solo – Pen 1924
Soerakarta – Polet 1930
Batavia – Prins 1918
Semarang – Provoost 1939
Tobelo – Ploeger 1939
Bandoeng – van Pesch 1942.jpg
Bandoeng – van Praag 1948.jpg
Pekalongan – Pechler 1915.jpg
Poerwokerto – Persenaire 1922 [1].jpg
Semarang – van Pernis 1929.jpg
Medan – Paris 1930.jpg
Tjimahi – Pijl ca 1923.jpg
Tjimahi – Pijl ca 1922.jpg
Batavia – Patoir 1947
Tegal – Pondman 1920
Djember – van Praag 1928
Soerabaja – Pinke 1926
Malang – Parengkuan 1930
Rangkasbetung – Pelupessy 1940
Salatiga – Parmentier 1916
Batavia – Paulus 1949
Soerabaja – Pieterse 1938
Baturadja – Prins 1929
Medan – Pattiselanno 1931
Palembang – Post 1930
Indramajoe – Pereira 1917
Malang – Persijn 1939
Tjepoe – Pars 1936
Soerabaja – Portengen 1925
Magelang – Pauw 1935
Denpasar – Poetoehena 1946
Bandoeng – Potman 1940
Semarang – van Putt 1923
Kota Bau-Bau – Pietersz 1917 [1]
Batavia – Pennock 1923
Soerabaja – Perié 1939
Pajakoemboeh – van der Plas 1928
Batavia – Philips 1926
Kediri – van de Poel 1924
Palembang – Postma 1921
Soerabaja – Pattie 1925
Bandoeng – Pausma 1930
Magelang – Pesurnay 1927
Batavia – Plaschek 1920
Mataram – Pietersz 1955
Makassar – Paerels 1922
Batavia – van der Palm 1914
Djokjakarta – Penrhyn Lowe 1915
Pankal Pinang – Pomes 1934
Rembang – Paris 1927
Soerabaja – Parlevliet 1936
Djokjakarta – Pelt 1929
Semarang – van Pernis 1922
Kediri – Pfeiffer 1921
Medan – Philippona 1940
Batavia – van der Pijl 1916
Mamassa – Pilon 1947
Batavia – van der Ploeg 1931
Cheribon – Prins 1919
Batavia – Proper 1922
Bandoeng – Pelser 1916
Batavia – Pennink 1924
Batavia – Pennink 1922
Perbawati – du Perron 1919
Poerwokerto – Persenaire 1923
Batavia – Pino 1917
Bandoeng – van den Puttelaar 1951
Pasoeroean – Quast 1923
Pontianak – Quanjer 1936
Mamoedjoe – Quak 1934
Batavia – Quelle 1942
Soerabaja – van Ree 1921
Pekalongan – van Rheenen 1914
Batavia – Roth 1912
Batavia – de Ruyter de Wildt 1935.jpg
Batavia – Richel 1938.jpg
Salatiga – de la Rive Box 1912.jpg
Djember – Reydon 1928.jpg
Takengon – Rappard 1939 [1].jpg
Bandoeng – Roelants 1939
Petumbukan – Rompa 1951.jpg
Soekaboemi – Rietema 1931.jpg
Malang – Ruijs 1931.jpg
Buitenzorg – de Rozario 1932.jpg
Soerabaja – Raven 1923.jpg
Soerabaja – Roessel 1929.jpg
Weltevreden – Roozen 1920.jpg
Semarang – van Rossum 1933
Batavia – Roumimper 1930
Muntok – de Roock 1926
Batavia – Roso 1934 (1932)
Madioen – de Rochemont 1920
Kediri – Rebel 1926
Bandoeng – Razoux Schultz 1926
Batavia – Rissik 1927
Probolinggo – van Riemsdijk 1948
Kota Radja – van Rooij 1932
Pladjoe – van Ree 1920
Soerabaja – Regensburg 1950
Cheribon – Rijken 1940
Malang – Rosenquist 1940
Binjai – Ráthonyi Reusz 1938
Bandoeng – Reichardt 1918
Batavia – van Reijsen 1938
Magelang – Risakotta 1928
Soerabaja – Reichenfeld 1930
Bandjermasin – van Rijn 1941
Padang – van Reenen 1940
Soerabaja – Ringe 1929
Binjai – Romkes 1934
Batavia – Razoux Schultz 1930
Batavia – Roovers 1939
Semarang – de Ridder 1948
Batavia – Ruchtie 1937
Semarang – van Rooyen 1951
Djatinegara – van der Rest 1933
Batavia – van Rijn 1927
Bandoeng – Ridder 1947
Soerabaja – Riemens 1923
Batavia – Roquas 1934
Batavia – Rhemrev 1929
Soerabaja – Rusche 1933
Soerabaja – de Ruiter 1930
Semarang – van Reijen 1938
Batavia – Reuter 1939
Padang Pandjang – Reerink 1920
Salatiga – van Roest 1931
Benkoelen – Rootliep 1933
Weltevreden – Ruebsamen 1934
Bandoeng – Raue 1942
Soerabaja – Roodenburg 1936
Buitenzorg – Ramaer 1923
Bandoeng – Rerimassi 1957
Bandoeng – Rerimassi 1928
Menado – Robot 1921
Djokjakarta – Rijpkema 1930
Bandoeng – Reemer 1950
Manokwari – Rijken 1962
Malang – von Ronnen 1940
Magelang – Rhijnvis Feith 1919
Batoe Djajar – Rinkel 1915
Semarang – Roegholt 1925
Soerabaja – Roelofsen 1929
Soerabaja – Rouffaer 1932
Langsa – Roelen 1920
Batavia – Rueb 1914
Djambi – van Raam 1924
Soerabaja – Reeser 1913
Batavia – Reinecke 1916
Semarang – Rempt 1924
Loeboekpakam – Richter 1920
Batavia – Rikin 1928
Soerabaja – Ritter 1922
Pekalongan – Rombouts 1907
Medan -Roos 1922
Cheribon – van Rossum 1938
Medan – Rutgers 1916
Cheribon – van Rijn 1925
Soerabaja – Ritter 1924
Makassar – Roosenburg 1918
Batavia – Rueb 1909
Kisaran – Reintjes van Veersen 1929
Batavia – Remmert 1916
Semarang – Rens 1932
Semarang – Roelofsen 1936
Poerwokerto – van Rooijen 1930
Batavia – Rose 1932
Buitenzorg – Roselje 1930
Bandoeng – Le Roy 1922
Makassar – Rutgers 1919
Semarang – Ruys 1912
Moeara Enim – Raadsen 1931 [1]
Buitenzorg – Rombach 1922
Tjimahi – Rous 1939
Soerabaja – Sassoon Kahabza 1926
Bandoeng – Schoemaker 1913
Batavia – Schoonheyt 1938
Bandoeng – Schrader 1933
Batavia – Siegers 1916
Buitenzorg – Slot 1933
Kediri – Suermondt 1920
Medan – van der Swan 1923
Brastagi – Saeys 1937
Soerabaja – van Santen 1920
Pangkalpinang – Sauerbier 1922
Buitenzorg – Schenk 1929
Fort de Kock – Schenkkan 1940
Petoemboekan – Schieke 1920
Tomohon – Schoch 1911
Soerabaja – Schuitenmaker 1934
Pati – Sie 1926
Buitenzorg – Sie 1918
Padang – van Slingerlandt 1927
Klakah – Smit 1920
Paree – Snoep 1923
Soerabaja – Solkesz 1937
Djokjakarta – Sparenberg 1920
Kalidjati – Staleman 1927
Buitenzorg – Steensma 1925
Sungailiat – Stibbe 1929
Soerabaja – Stijn 1920
Sitoebondo – Stol 1917
Batavia – Strick 1928
Soengeikrio – van Styrum 1923
Buitenzorg – van der Scheer 1933
Tjoeroep Waringin Tiga – Schipper 1931
Buitenzorg – Schoonenberg Kegel 1948
Soerabaja – Sinnighe Damsté 1931
Medan – Sinnighe Damsté 1931
Pematang Siantar – Six 1927
Makassar – Snoeck 1953
Bandoeng – Spiering 1927
Soerabaja – Stibbe 1922
Batavia – Stomp 1931
Fort de Kock – Suringar 1923
Soerabaja – Sutorius 1936
Pematang Siantar – Sanders 1928
Soerabaja – Sanders 1922
Balikpapan – Sandkuyl 1918
Batavia – Sandkuyl 1985
Soebang – Sauselé 1934
Ambon – Schwantje 1923
Malang – Sieburgh 1922
Madioen – Sohns 1921
Garoet – Spiering 1920
Tjimahi – Spoelstra 1936
Batavia – Spoon 1915
Poerwokerto – Statius Goemans 1937
Batavia – Steinmetz 1914
Bandoeng – Stom 1926
Djombang -Straub 1931
Balige – Scheffer 1917
Buitenzorg – Schrader 1946
Makassar – Slot 1931
Tegal – Smit 1922
Batavia – Smits 1926
Tjimahi – Snell 1922
Dampit – Soesman 1934
Medan – Sormani 1916
Martabing-Tebing Tinggi – Stiggelbout 1926
Sorogedoog – Struben 1910
Batavia – Suermondt 1935
Malang – Suringar 1916
Ampenam – Swaab 1921
Poerwakarta – Swaan 1925
Sitobondo – Savalle 1914
Batavia – Schreiner 1913
Soerabaja – Schwencke 1919
Gorontalo – Sizoo 1923
Batavia – van der Staay 1921
Kuala Simpang – Stheeman 1933
Banjuwangi – de Stoppelaar 1922
Batavia – Schreuder 1930
Bandoeng – Schreuders 1935 [Eb]
Semarang – Schmutzer 1884
Klaten – van Stralendorff 1934
Padang – van Schravendijk 1929
Krkilan – Stadt 1927
Malang – Staleman 1925
Palalangon – Sakinem 1938
Batavia – Santing 1927
Loemadjang Djatiroto – Sleebos 1927
Djokjakarta – Szász 1932 [1]
Buitenzorg – van Schravendijk 1941
Ambarawa – Schuwer 1916
Djokjakarta – Snel 1914
Batavia – van Straten 1928
Sanga-Sanga Dalam – Saeijs 1935
Medan – Scheidegger 1942
Semarang – Schenk 1929
Medan – Seeger 1925
Kudus – Satyanagara 1946
Soekaboemi – Sittrop 1923
Soerabaja – Spier van Zwicht 1926
Batavia – van der Steenstraten 1925
Pangkal Pinang – Smith 1921
Batavia – Smith 1922
Soekaboemi – Smith 1926
Soerabaja – Smith 1960
Bandoeng – Schwab 1940
Soerabaja – Schaap 1931
Semarang – Schneider 1930
Probolinggo – Sigmund 1914
Bandoeng – Sloot 1935
Bandoeng – Sluis 1937
Jogjakarta – Sparenberg 1922
Batavia – Sparenberg 1952
Buitenzorg – Spier 1920
Bandoeng – Spiering 1917
Batavia – Spiering 1934
Balikpapan – Spoel 1927
Mowewe – Storm 1923
Soerabaja – Smelt 1919
Djatiroto – Schuijtvlot 1927
Soerabaja – Schaap 1934
Pengalengan – Schattenkerk 1927
Semarang – Soffner 1929
Gombong – Sopacua 1926
Soerabaja – Sopacua 1925
Djombang – Stam 1931
Batavia – Steevensz 1917
Cheribon – Sitsen 1912
Tapa Toean – Slagmolen 1934
Batavia – Slagter 1916
Sawaloentoh – Snijders 1924
Batavia – Snijders 1920 [1]
Ambarawa – Soetbrood Piccardt 1905
Fort de Cock – Spits 1917
Magelang – Sportel 1928
Lho-nga – Stammeshaus 1924
Batavia – van Santen 1937
Pangururan – Scheurkogel 1953
Batavia – Schippers 1930
Bandoeng – Schulte 1940
Bangil – Simon 1922
Soerabaja – Simonsz 1931
Ujung Pandang – Sinaij 1932
Medan – Spangenberg 1921
Kotaradja – Stapel 1907
Bandoeng – Stapels 1942
Pasoeroean – Steenbeek 1930
Djokjakarta – Stoelman Leysner 1943
Balimbingan – Streefland 1928
Probolinggo – Stuij 1929
Soerabaja – van Schieveen 1930
Malang – Schoonhoven 1932
Sumpal – Smiet 1931
Malang – Smit 1933
Semarang – Soutendam 1923
Djokjakarta – Spoelstra 1933
Martabing – Stiggelbout 1930
Batavia – Salm 1922.jpg
Batavia – Schneider 1932.jpg
Dago Sangir – Smit 1924.jpg
Larantoeka – Sijbesma 1937.jpg
Medan – Schoorel 1912.jpg
Semarang – Sillevis Smitt 1929.jpg
Soekaboemi – Sijnja 1924.jpg
Soerabaja – Schor 1916.jpg
Tandjong Poera – van Santen 1915.jpg
Tjepoe – Sperling 1929.jpg
Tjimahi – Smit 1927.jpg
Madioen – Singelenberg 1937.jpg
Poerwokerto – Sanders 1934.jpg
Sibolangit – Smalbraak 1941 [1].jpg
Bandoeng – Sorgdrager 1923.jpg
Bandoeng – Schaeffer 1936.jpg
Meester Cornelis – Schey 1918.jpg
Batavia – Soesman 1940.jpg
Medan – Sickens de Wal 1924.jpg
Bandjei – Starink 1920.jpg
Batavia – de Seriére 1938.jpg
Batavia – Schmutzer 1921.jpg
Djokjakarta – Stikker 1931.jpg
Djokjakarta – Schouten 1932.jpg
Soerabaja – Sluijter 1931.jpg
Bandoeng – Schoenzetter 1921.jpg
Raba – de Scheemaker 1925.jpg
Soerabaja – van der Sande Lacoste 1931.jpg
Soerabaja – Schreuder 1937.jpg
Malang – Schuurmans 1928.jpg
Kaliwoengoe – Khing Hwie So 1933.jpg
Djokjakarta – Stern 1928.jpg
Soerabaja – Stijn 1919.jpg
Cheribon – Salm 1931.jpg
Bandoeng – Soetens 1921.jpg
Buitenzorg – de Savornin Lohman 1928.jpg
Semarang – Schilling 1926.jpg
Batavia – Sänger 1924
Medan – Schas 1926.jpg
Batavia – Slors 1937
Medan – Staartjes 1929
Cheribon – Servaas 1925
Soerabaja – van den Steenhoven 1921
Semarang – Soeters 1926
Batavia – Stoltenborgh 1921
Djokjakarta – Sesink Clee 1926
Batavia – Spronk 1923
Djombang – Stucky 1895 [Wd]
Ambarawa – Sangster 1925
Soerabaja – Schalkwijk 1921
Batavia – Schröder 1933
Bandoeng – Sijatauw 1923
Kotaradja – Schmidt 1920
Probolinggo – Schreuder 1941
Soerabaja – Schulhof 1924
Malang – Schulz 1934
Bogor – Satoer 1955
Kota Radja – Smit 1927
Magelang – Salverda 1921
Djember – Sittrop 1954
Batavia – Schrijn 1950
Batavia – Simons 1924
Kediri – Swart 1923
Bandoeng – Schenk 1931
Batavia – de Schrijver 1932
Semarang – Schuit 1932
Semarang – Smit 1922
Malang – Stöcker 1936
Tjimahi – Strik 1928
Batavia – Sanggelorang 1973
Batavia – Stokvis 1947
Tjimahi – Salomon 1933
Batavia – van Santen 1926
Batavia – Schot 1930
Soerabaja – Schouten 1922
Soerabaja – Schweizer 1926
Batavia – Seerden 1938
Tjimahi – Serné 1925
Soerabaja – Sluijter 1937
Weltevreden – Smit 1922
Soerabaja – Solleveld 1938
Batavia – Soute 1948
Soerabaja – Stephan 1925
Malang – Schokking 1942
Ned. Indië – van Someren 1914
Ngawi – van Someren Brand 1938
Bandoeng – van Spall 1940
Soerabaja – Saripin 1928
Buitenzorg – Schneider 1928
Batavia – Stolz 1934
Medan – Schas 1932
Padang – Sanders 1921
Bandoeng – van Staalen 1930
Semarang – Steffin 1941
Soerabaja – Soeting 1931
Medan – Sachse 1925
Kediri – Soemoatmodjo 1922
Medan – Spandaw 1917
Magelang – Schuit 1912
Batavia – Simon 1925
Tjimahi – Smolenaars 1915
Tjibadak – Soute 1922
Weltevreden – Spaan 1915
Tegal – van Spanje 1925
Medan – van Styrum 1921
Semarang – Smilde 1927
Buitenzorg – Scheltema 1931
Bandoeng – Schermerhorn 1925
Bandoeng – Scholtz 1939
Soerabaja – Siemons 1935
Bandoeng – van der Snoek 1933
Magelang – Spangenberg 1940
Soerabaja – Stelter 1941
Djokjakarta – Salden 1926
Tjisaät – Tan 1925
Petoemboekan – Tempelman 1919
Medan – Terpstra 1935
Paree – Tersteeg 1931
Batavia – Tio 1919
Soerabaja – Tjia 1940
Soerabaja – Tonnon 1923
Malang – Tideman 1940
Sitoebondo – Timmers Verhoeven 1919
Semarang – Tjeenk Willink 1924
Batavia – Tjeenk Willink 1920
Bandoeng – Tydeman 1926
Semarang – Telussa 1925
Pontianak – Tamaila 1924
Ambon – Telussa 1948
Pekalon – Tinkelenberg 1926
Malang – Tideman 1942
Magelang – Titalepta 1945
Bandoeng – Tjia 1925
Batu – Tan 1919
Malang – Toers Bijns 1941
Bandoeng – Tyahatu 1927
Pekalongan – The 1923.jpg
Tahuna – Tjan 1933.jpg
Tjimahi – Tielman 1939.jpg
Soerabaja – Tuijn 1934.jpg
Semarang – Tholen 1928.jpg
Batavia – Tan 1926.jpg
Semarang – Tan 1929.jpg
Bandoeng – Tulleken van Rijswijk 1923.jpg
Padang Boelan – Tydeman 1930.jpg
Padangan – Tan 1918.jpg
Buitenzorg – Tulner 1929.jpg
Malang – Tan 1925.jpg
Ambon – The 1927.jpg
Salatiga – Tan 1913
Makassar – van Tongeren 1949 [1]
Batavia – Taen 1927
Batavia – Taen 1924
Batavia – Twiss 1919
Kota Radja – Trebels 1930
Makassar – Tissing 1907 [Wd]
Padang – van der Torren 1916 [Wd]
Seroei – Tan 1937
Kotaradja – Terwee 1935
Medan – Thissen 1923
Tjimahi – van Tubergen Lotgering 1947
Manado – Tammes 1931
Soerabaja – Tellegen 1920
Soerabaja – Tomasouw 1937
Bindjei – Tempelman 1931
Tegal – Tielman 1931
Balikpapan – Timmerman 1930
Tegal – Turpijn 1935
Malang – Tick 1931
Batavia – Tan 1938
Pladjoe – Thomeer 1931
Pontianak – Teterissa 1940
Tjibadak – The 1924
Tandjung Karang – Tönjes 1951
Bandoeng – Tan 1932
Padangan – Tan 1930
Tangerang – Tan 1920
Soerabaja – Teitler 1918
Keboemen – Teijn 1933
Koepang – Treffers 1936
Bandoeng – Tergau 1950
Pematang Siantar – Teitsma 1931
Djokjakarta – Toe Water 1933
Soerabaja – Tjia 1940 [Eb]
Djati – Tönjes 1907 [Eb]
Buitenzorg – Tan 1916
Djokjakarta – The 1927
Bandoeng – Thio 1927
Malang – Tjan 1931
Cirebon – Tjin 1923
Tegal – Tummers 1916
Batavia – Tours 1913
Tjepoe – Tellegen 1915
Buitenzorg – Tengbergen 1950
Batavia – Tielens 1917
Bandoeng – de Tyssonsk 1934
Salatiga – Taat 1942
Kediri – Tan 1922
Semarang – Tan 1927
Tjirebon – Tan 1933
Kudus – Tan 1922
Soerabaja – Teng 1936
Batavia – Thijs 1938
Medan – Thissen 1920
Soerabaja – Tideman 1917
Ambarawa – Tissot van Patot 1916
Meester Cornelis – Tjeenk Willink 1919
Meulaboh – Traas 1925
Tarakan – Trouwborst 1928
Tandjoeng Pandan – Unger 1934
Soerabaja – Ukkerman 1912
Malang – Ulfers 1929
Batavia – Ubels 1929
Weltevreden – Ukkerman 1916
Batavia -Ukkerman 1913.jpg
Djember – van Unen 1938.jpg
Batavia – Utrecht 1940
Petumbukan – Vergeer 1923 (2)
Slawi – de Vletter 1916
Atjeh – Vogelzang 1934
Tapa Toean – van Vreeswijk 1929
Djokjakarta – de Vries 1922
Paree – de Vries 1922
Bandoeng – Verloop 1930.jpg
Manado – Valkenburg 1924.jpg
Medan – in ’t Veld 1916.jpg
Meester Cornelis – de Vries 1925.jpg
Padang Pandjang – Veenendaal 1923.jpg
Pematang Siantar – Volbeda 1930.jpg
Bandoeng – Valkenet 1934.jpg
Petoemboekan – Vergeer 1923.jpg
Pladjoe – de Vos 1933.jpg
Salatiga – Visscher 1921.jpg
Batavia – van Velthuijsen 1936.jpg
Batavia – Voorbeijtel Cannenburg 1919.jpg
Tindjowan – Voorhagen 1931.jpg
Soekaboemi – Venema 1924.jpg
Batavia – Visser 1920.jpg
Batavia – Vreede 1924.jpg
Batavia – de Vries 1939 [1].jpg
Soerabaja – Varkevisser 1942.jpg
Kedin – van der Veer 1928
Malang – Vis 1940
Djokjakarta – Visser 1925
Bandoeng – Vierling 1927
Pangkalan Brandan – Verhaak 1922
Bandoeng – Vink 1932
Padang Brahrang – de Veer 1923
Tandjong Karang – de Vogel 1888 [Wd]
Batavia – de Vogel 1921 [Wd]
Probolinggo – de Vries 1933
Batavia – de Vries 1940 [1]
Langsa – Verduyn 1938
Bandoeng – de Vries 1915 [Wd]
Djambi – van der Vinne 1924
Tebingtinggi – Voets 1929
Batavia – Vis 1937
Pangkalan Brandan – van Vliet 1933
Soerabaja – Voets 1922
Soerakarta – Vermeulen 1923
Bandjermasin – Vroom 1919
Paree – Verhagen 1929
Menado – Verhoef 1935
Cheribon – Venema 1923
Semarang – van Vliet 1931
Batavia – Verdooren 1942
Malang – Versteegh 1921
Tandjong Pinang – Vanier 1927
Batavia – Vermeule 1939
Kediri – Versteegh 1938
Soerabaja – Visscher 1933
Makassar – Visser 1939
Sawah Loento – Vis 1932
Palembang – de Voogd 1928
Semarang – Vunderink 1938
Dobo – Vandeberg 1930
Makassar – van der Veen 1930
Bandoeng – van der Veen 1915
Batavia – Vogel 1937
Magelang – Vonk 1901
Djokjakarta – Verstraaten 1921 [1]
Klaten – Verveen 1930
Soerakarta – Vonk 1929
Modjokerto – Vreede 1930
Lawang – Vreeswijk 1937
Batavia – Veenstra 1931
Semarang – de Vries 1935
Medan – Vrins 1933
Batavia – Verspoor 1922
Pladjoe – Volkers 1928
Koepang – te Velde 1935
Madioen – de Vries 1942
Semarang – Vergroesen 1930
Makassar – Verheijen 1927
Bandoeng – Versloot 1932
Tjandi – de Villeneuve 1921
Batavia – de Vries 1940
Baligé – te Velde 1931
Bandoeng – van der Vlies 1929
Bandjermasin – de Vries 1919
Makassar – van den Vrijhoef 1866
Medan – van Veen 1940
Medan – Vos 1917
Medan – Valkenburg 1925
Tjirebon – Verstraaten 1924
Batavia – de Vos 1934
Padang – de Vaynes van Brakell Buijs 1911
Soerabaja – Veelbehr 1916
Malang – Vermeulen 1928
Soerabaja – Vernède 1914
Bandoeng – Verschuur 1919
Magelang – Visser 1920
Membang Moeda – Visser 1936
Bandoeng – Vitringa 1921
Salatiga – de Vlieger 1923
Bandoeng – Vogelesang 1925
Bandoeng – de Voogt 1916
Tandjoeng Penang – Vanier 1926
Magelang – van der Vecht 1911
Djokjakarta – Veldstra 1927
Tebingtinggi – Verduijn Lunel 1914
Djokjakarta – Verduyn Lunel 1924
Banjarmasin – Vergouwen 1917
Batavia – Vermeij 1917
Soerabaja – Vermeulen 1918
Amboina – Viëtor 1924
Pontianak – Vixseboxse 1917
Balimbingan – van Vliet 1936
Magelang – van Vliet 1928
Klaten – Vonck 1928
Tebing Tinggi 1937 – Voorhoeve 1937
Semarang – Vosmaer 19..
Dokjakarta – de Vries 1923
Batavia – van Vrijenhoeven 1901
Malang – Vrolijk 1913
Tahuna – Valderpoort 1921
Batavia – ten Veen 1923
Tjerebon – van der Veen 1925
Pematang Siantar – de Veer 1928
Batavia – Velthuijsen 1924
Soerakarta – Vierhout 1914
Batavia – van Vloten 1928
Padang – van Vloten 1923
Soerabaja – Vogelzang 1928
Batavia – de Vos 1939
Padang – Voskuil 19..
Meulaboh – van der Valk 1919
Batavia – Verheij 1930
Tanah Radja – Voorthuizen 1920
Poerwakarta – Wassing 1927
Semarang – Werker 1916
Semarang – Westerink 1922
Meester Cornelis – Wisse 1914
Makassar – Wortel 1930
Madioen – van der Waals 1923
Soerakarta – Was 1913
Salatiga – Weiffenbach 1918
Djember – van der Werff 1933
Semarang – Westra 1921
Batavia – van Westreenen 1939
Fort de Kock – Wienecke 1910
Magelang – Wilkens 1920
Batavia – Wille 1929
Medan – Wolfson 1926
Batavia – Woudstra 1927
Tegal – Warmenhoven 1950
Weltevreden – van Weel 1914
Japara – Weijgers 1932
Medan – van Wely 1924
Soerabaja – Westerhoff 1918
Bandoeng – Westpalm van Hoorn van Burgh 1921
Batavia – Wijers 1918
Magelang – Wijnne 1925
Soerabaja – de Wit 1939
Buitenzorg – Wunderlich 1914
Soerabaja – Westerveld 1928
Batavia – van Wijngaarden 1926
Soerabaja – Wijnveldt 1915
Balikpapan – Wijzenbeek 1925
Madioen – Wind 1921
Soekaboemi – de Wit 1928
Bandoeng – Walraven 1926
Semarang – Warlich 1931
Magelang – de Weerd ca 1882
Amboina – van Welsum 1947
Magelang – van Waardenburg 1931
Tandjoeng Pandan – Würdemann 1927
Suli – Waisapy 1918
Soengei Penoeh – Wempe 1932
Batavia – Westerkamp 1936
Poso – Woensdregt 1925
Balikpapan – van Wort 1926
Madioen – Weber 1927
Soerabaja – Westerhoff 1926
Semarang – van der Waaij 1931
Batavia – de Waard 1926
Buitenzorg – Wegner 1938
Pankalan Brandan – Wilting 1932
Kaliwungu – Weber 1932
Probolinggo – Weijhenke 1938
Soerabaja – Westerhoff 1924
Semarang – Westra 1932
Bandoeng – Wedding 1941
Batavia – Wieringa 1925
Balikpapan – Woordes 1940
Soerabaja – Wamelink 1928
Soerabaja – Wijnand 1930
Madioen – Weiss 1935
Kediri – Wijngaard 1916
Poerwokarta – Wilten 1933
Tindjowan – van der Werff 1928
Batavia – Wallbrink 1926.jpg
Malang – Walthuis 1934.jpg
Soerabaja – Wevers 1922.jpg
Semarang – Wesly 1935.jpg
Sragen – Wagner 1929.jpg
Rengat – de Wit 1941.jpg
Semarang – van der Werf 1937.jpg
Malang – Wind 1919.jpg
Pankalan Batu – van Wachem 1936.jpg
Batoekras – Wille 1922.jpg
Batavia – Warnaar 1931.jpg
Djokjakarta – van Wel 1936.jpg
Djokjakarta – Westerhof 1922.jpg
Weltevreden – Wijnberg 1928.jpg
Bandoeng – Waasdorp 1929.jpg
Bandoeng – Wolff Schoemaker 1935.jpg
Batavia – Woutman 1918.jpg
Bandoeng – Woutman 1921.jpg
Madioen – Westerbeek 1920.jpg
Soerabaja – van ’t Wout 1934.jpg
Semarang – Westbroek 1943.jpg
Mentok – Winckel 1912.jpg
Tjepoe – Wiegers 1916.jpg
Semarang – Woerdeman 1952.jpg
Soerabaja – Wesselo 1926.jpg
Kediri – Werdmüller von Elgg 1910.jpg
Bandoeng – Wijnand 1932.jpg
Batavia – Wijlacker 1927.jpg
Batavia – Wolf 1921
Poerwokerto – Wesdijk 1928
Bandoeng – Westbroek 1928
Garoet – Wiltens 1924
Semarang – Worst 1940
Batavia – Wasch 1922
Semarang – Westphal 1938
Soegei Bengang – Wierstra 1925
Gombong – Wunnink 1930
Medan – Wurfbain 1932
Soerabaja – Wijburg 1930
Bandjermasin – van Wijk 1917
Tjandjoer – Winkler 1918
Soerabaja – de Witt 1929
Soerabaja – de Wolff 1928
Tegal – Warnaars 1933
Purwokerto – Wirjasentana 1924
Batavia – de Wit 1912
Pekalongang – Wouters 1926
Medan – Wijsman 1934
Tjiandjur – Weise 1928
Malang – Westerbeek 1950
Cilacap [Tjilatjap] – Woldering 1919
Bandoeng – Wijnhamer 1917
Batavia – Wijnstok 1925
Ambarawa – van Waard 1923
Tebingtinggi – Wertheim Salomonson 1929
Bandoeng – Wiessing 1930
Solo – van Well Groeneveld 1939
Semarang – van Wachem 1929
Semarang – Went 1931
Pladjoe – de Wolf 1918
Tjimahi – Wolters 1924
Kediri – Woudstra 1917
Tjimahi – Ypma 1942.jpg
Sekatoe – Younge 1941
Bandoeng – Yap 1958
Soekaboemi – Zaaijer 1933
Medan – Zijdenbos 1922
Semarang – de Zeeuw 1913
Soerabaja – Zoethout 1938
Soerabaja – Zoethout 1940
Fort de Kock – Zweens 1929
Fort De Cock – Zweens 1931 [1].jpg
Malang – Zeven 1930.jpg
Soekaboemi – Zandstra 1929.jpg
Makassar – Zeijger 1924.jpg
Soerabaja – Zuidhof 1924
Semarang – Zeelig 1950
Djatiroto – Zelis 1933
Meester Cornelis – van Zegen 1899
Semarang – Zecha 1929
Langsa – Zantman 1925
Goranggareng – Zitter 1927
Soerabaja – Zurhake 1909
Batavia – Zuur 1940
Probolingo – van der Zant 1927
Malang – Zeven 1932
Soerabaja – Zeverijn 1928
Soerabaja – Zuurdeeg 1911
Soerabaja – van Zuylen 1915
Bandoeng – van Zuylen 1910
Djokjakarta – van Zuylen 1898
Weltevreden – van Zuylen 1928
Cheribon – Zwemstra 1927
Djokjakarta – van Zal 1941
Djokjakarta – Zuidema 1939
Djatiroto – Zwanikken 1928
Mataram – Zaremba 1936

De top-6 plaatsen in bovenstaande lijst liggen, op één na, allemaal op Java. Niet zo verwonderlijk omdat zowel de bestuurlijke als de voornaamste economische activiteiten daar geconcentreerd waren.

Batavia 364
Soerabaja 286
Bandoeng 203
Semarang 153
Medan 88
Malang 94

 

 

 

 

 

 

 

Ontworpen door Henk Kuiper Webs

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk te maken. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten