Gezinskaarten en bevolkingsregisters binnenkort offline

De archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de uit de periode 1920-1940 daterende gezinskaarten/bevolkingsregisters. Het online publiceren van deze archiefbron is helaas niet goed verenigbaar met de actuele privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

In mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hieronder vallen onderwerpen als religie en politieke overtuiging. Juist deze ‘bijzondere’ gegevens zijn in het geding bij de gezinskaarten/bevolkingsregisters. Daarin staan namelijk ook gegevens over de godsdienstige gezindheid van inwoners.

BRAIN en KVAN, de beide overkoepelende organisaties op het gebied van archieven, hebben op 8 februari 2018 op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de archiefdiensten opgeroepen om de gezinskaarten niet langer online aan te bieden.

Nieuws
Previous reading
De families van IJsselmonde online
Next reading
Feestdagen en sluitingen 2018