Het Geslacht Speelman

van Pernis en 's Gravenambacht tot IJsselmonde

Het Wapen van Pernis

De familie Speelman vindt haar oorsprong in het dorp van Pernis. Zo her en der weet de familie zich via verschillende huwelijken te verbinden aan enkele notabele families in het dorp en de regio er omheen. De familie Speelman zelf is ook niet geheel onbemiddeld, gezien de bedragen die men moest betalen bij huwelijken en begravenissen, zoals uit blijkt uit verschillende vermeldingen in de Gaarderregisters van de Hervormde Kerk van Pernis. Uiteindelijk komt Johannes Jacobus Speelman (1823-1874) via zijn huwelijk met Maria Johanna Molenaar (1827-1878) terecht in de IJsselmondse steenbakkers en burgemeestersfamilie Molenaar en weet hij zelf ook nog burgemeester te worden van IJsselmonde (1850-1870).

Het Wapen van
's Gravenambacht

De Genalogie van de familie Speelman

I.

Elias Cornelisse.,  jongeman van Pernis, zoon van Cornelis Leendertsz. “de jonge” en Maertgen Leendertsdr. Biersteker, tr. Pernis 26-5-1669 (ondertr. Bergschenhoek 4-5-1669) met Maertje Rijmense., jongedochter van Den Bergschenhoeck.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Cornelis Eliasse., ged. Pernis 13-4-1670, begr. Pernis 13-5-1743 (aangegeven door Elias Arijensz. Speelman, neef, onder de classis van ƒ 3,-,-), tr. Pernis 12-12-1704 met Leentje Cornelisdr. Soeteman, geb. Pernis ca. 1660, begr. Pernis 28-2-1721 (aangegeven door Cornelis Ariensz. Voogt, zwager, onder de classis van ƒ 3,-,-) dochter van Cornelis Cornelisz. Soeteman en Ariaentje G., weduwe van Johannes Ariënse. Voogt (1664-vóór 1704).

b.

Arij Eliasse. (Speelman), volg II.

c.

Neeltje Eliasse., ged. Pernis 19-11-1673.

d.

Claes Eliasse., ged. Pernis 29-12-1675, tr. Pernis 30-10-1711 met Niesje Matthijse de Jong, dochter van Matthijs Huigsz. de Jong en Racheltje Hendrikse.

e.

Elia(s) Eliasse., ged. Pernis 19-2-1679.

II.

Arij Eliasse. (Speelman),  ged. Pernis 1-1-1672, begr. Pernis 7-3-1717 (onder de classis van ƒ 3,-,-), tr. 1e Pernis 13-4-1703 met Maartje Jansdr. Burger, ged. Pernis 11-2-1685, ovl. Pernis 21-7-1704, dochter van Jan Barendse. (Burger) en Willemtje Aartsdr. Arij tr. 2e Pernis 1712 (aangifte 1-1-1712 onder de classis van ƒ 3,-,-) met Neeltje Bastiaanse. den Ruijter, ged. Pernis 19-12-1688, begr. Pernis 3-12-1744 (onder de classis van ƒ 3,-,-), dochter van Bastiaan Cornelisz. den Ruijter en Aafje Claasdr. Slager. Neeltje hertr. Pernis 4-12-1718 (ondertr. ald. 11-11-1718) met Jan Cornelisz. Roobol, geb. Rhoon ca. 1680, begr. Pernis 20-5-1755 (onder de classis van ƒ 3,-,-) , zoon van Cornelis Cornelisz. Roobol en Maartje Sijmonsdr. Hoogerwerf.

Kinderen uit het 1e huwelijk:

a.

Elias Ariënsz. Speelman, volg III.

b.

Maertje Speelman, begr. Pernis 1712 (aangifte door vader op 15-10-1712, onder de classis van ƒ 3,-,-).

Kind uit het 2e huwelijk:

c.

Aafje Speelman, ged. Pernis 15-4-1714, begr. Pernis 1-7-1715 (onder de classis van ƒ 3,-,-).

III.

Elias Ariënsz. Speelman,  ged. Pernis 20-4-1704, begr. Pernis 4-1-1762 (aangegeven door Pieter Speelman, zoon, onder de classis van ƒ 3,-,-), tr. Pernis 13-5-1725 (ondertr. ald. 20-4-1725) met Marijtie Pieterse. van Dijk, ged. , begr. Pernis 4-5-1762 (aangegeven door Pieter Speelman, zoon, onder de classis van ƒ 3,-,-).

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Arij Speelman, ged. Pernis 24-3-1726 (getuige: Niesie Aelberts de Jong), begr. Hoogvliet 13-3-1807 (buiten de kerk), tr. (ondertr. Hoogvliet 10-3-1752) met Jaepje Reijersdr. van Kralingen, ged. Hoogvliet 5-10-1727 (getuige: Annetje Pieters Vrijland), ovl. Pernis 24-3-1814, dochter van Reijer Dammesse van Kralingen en Ingetje Jacobs den Ouden.

b.

Pieter Speelman, volg IV.

c.

Jan Speelman, ged. Pernis 10-10-1728  (getuige: Maertie Henderiks Kock), begr. Pernis 20-7-1782, tr. 1766 (ondertr. Pernis 23-3-1766, onder de classis van ƒ 3,-,- en Rhoon 29-3-1766) met Ariaantje Jansdr. Pons, ged. Rhoon 11-1-1733 (getuige: Marijtje Jansdr. ’t Hooft), ovl. Pernis 16-12-1816, dochter van Jan Jacobsz. Pons en Grietje Jansdr. ’t Hooft.

d.

Bastiaan Speelman, ged. Pernis 27-11-1729 (getuige: Trijntie Bastiaense van der Laen), ovl. Pernis 5-10-1764, begr. ald. 6-10-1764 (aangegeven door zijn zwager Dirck van den Bergh, onder de classis van ƒ 3,-,-. "en dewijl denselve goederen nalaat het regt van de Collaterale Successie subject: dubbel regt, dus nog gelijke ƒ 3,-,-).

e.

Maertie Speelman, ged. Pernis 9-12-1731 (getuige: Leentie Pieters Visser), ovl. Pernis 21-5-1790, begr. ald. 22-5-1790 (in de kerk, aangegeven door Arij Robol, haar man, onder de classis van ƒ 3,-,-), tr. Pernis februari 1759 (ondertr. ald. 26-1-1759) met Arij Jansz. Roobol, ged. Pernis 13-2-1725 (getuige: Maartie Cornelisse Robol), ovl. Pernis 11-4-1803, begr. ald. 15-4-1803 (aangegeven door Andries Mijnkind, schoonzoon, onder de classis van ƒ 6,-,-), zoon van Jan Cornelisz. Roobol en Neeltje Bastiaansdr. de Ruijter.

f.

Leentie Speelman, ged. Pernis 8-8-1734 (getuige: Annetie Pieters van Dijk), ovl. Pernis 29-11-1780, begr. ald. 2-12-1780 (begraven in de kerk, in de kerk, rij 1, graf 5), tr. Pernis 1763 ( Pernis en Hoogvliet 15-4-1763, Hoogvliet onder de classis van ƒ 6,-,-) met Dirck Huijbregtsz. van den Berg, ged. Hoogvliet 23-3-1732 (getuige: Teuntie Pieters Vermaat), ovl. Pernis 3-7-1812, zoon van Hubregt Jansz. van den Berg en Baaltie Dirks de Vet.

g.

Annetje Speelman, ged. Pernis 3-4-1746 (getuige: de vader), ovl. Pernis 19-8-1809, begr. ald. 21-8-1809 (begraven in de kerk, rij 1, graf 5, met kleed, twee uren geluid), tr. 1e Pernis 19-8-1770 (ondertr. ald. 27-7-1770 onder de classis van ƒ 3,-,-) met Cornelis Burritsz. de Jong(h), geb. Pernis ca. 1723 (mennoniet, doopsgezind), ovl. Pernis 24-9-1778, begr. ald. 3-10-1778 (aangegeven door Jan Speelman, zwager, onder de classis van ƒ 30,-,-), zoon van Burrit Cornelisz. de Jongh en Ariaentje Jansdr., weduwnaar van Neeltje Jansdr. de Jong.

Annetje tr. 2e Pernis 11-7-1779 (ondertr. Pernis en Hoogvliet 18-6-1779, in Hoogvliet onder de classis van ƒ 30,-,-) met Leendert Thijsz Pons, schepen van Pernis, ged. Hoogvliet 8-4-1736 (getuige: Aalbertie Alberts), ovl. Pernis 20-5-1791, begr. ald. 23-5-1791 (aangegeven door Cornelis van den Berg, schepen van Hoogvliet, zwager, “in leven schepen van Pernis, begraven in de kerk, rij 10, graf 2, anderhalf uur geluid, met kleed”), zoon van Thijs Jacobsz. Pons en Annetie Japhetsdr. Couwenhoven.

Annetje tr. 3e Pernis 1793 (ondertr. Pernis en Hoogvliet 13-9-1793, “Ieder in de klasse van ƒ 15,-,- , dus voor beide ƒ 30,-,-; deze aangifte is in het Register doorgehaald met de aantekening, dat het is geplaats in het 11 aanbrengboek van Pernis”) met Willem Jansz. de Jong, geb. Nieuw Engeland onder Pernis ca. 1742, ovl. Pernis 15-2-1815.

IV.

Pieter Eliasz. Speelman, ged Pernis 11-5-1727 (getuige: Annetie Pieters van Dijk), ovl. Pernis 15-4-1790, begr. ald. 19-4-1790 (begraven in de kerk, rij 1, graf 6), tr. Poortugaal 27-5-1759 (ondertr. ald. 4-5-1759) met Elijsabet Johannesdr. Vermaet, ged. Poortugaal 3-2-1732 (getuige: Lijsbeth Bouwensdr. van Driel), ovl. Pernis 28-6-1790, begr. ald. 30-6-1790 (begraven in de kerk, rij 1, graf 6, Peter Speelman is dood), dochter van Johannes Cornelisz. Vermaat en Neeltje Hendriksdr. Coman.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Elias Speelman, ged. Pernis 30-3-1760 (getuige: Marietje Pieters van Dijk), geen verdere gegevens van bekend.

b.

Johannis Speelman, volg V.

c.

Marietje Speelman, ged. Pernis 23-10-1768, ovl. Hoogvliet 12-4-1845, tr. Pernis 1796 ( Poortugaal en Pernis 14-10-1796, beiden onder de classis van ƒ 6,-,-) met Cornelis Gerritsz. Mijnlieff (Melieff), ged. Pernis 24-7-1756 (getuige: Pietertje NN), ovl. Poortugaal 23-11-1840, weduwnaar van Maria Boles (1762-1795), zoon van Gerrit Japhetsz. Mijnlieff en Hilletje Jacobsdr. van der Laan.

V.

Johannis Pietersz. Speelman, ged. Pernis 26-12-1761, ovl. Pernis 23-2-1826, tr. Pernis 3-6-1785 met Jaepje Machielsdr. Tempelaer, ged. Poortugaal 22-1-1764, ovl. Pernis 23-2-1839, dochter van Machiel Gerritsz. Tempelaar en Maartje Arijsdr. Knegt.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Elizabeth Speelman, ged. Pernis 16-7-1786, ovl. Pernis 13-2-1861, tr. Pernis 9-4-1808 (ondertr. ald. 18-3-1808) met Jacob Cornelisz. Jongejan, ged. Pernis 17-4-1785 (getuige: Trijntje Sloof), ovl. Pernis 9-6-1855, zoon van Cornelis Cornelisz. Jongejan en Neeltie Bastiaansdr. Slooff.

b.

Machiel Speelman, ged. Pernis 24-6-1787, begr. ald. 3-9-1787 (begraven in de kerk , rij 1, graf 6).

c.

Maartje Speelman, ged. Pernis 4-1-1789, ovl. ald. 6-4-1789, begr. ald. 9-4-1789 (begraven in de kerk , rij 1, graf 6).

d.

Doodgeboren kind, geb. Pernis 2-4-1790, begr. (ongedoopt) ald. 6-4-1790 (begraven in de kerk , rij 1, graf 6).

e.

Pieter Speelman, geb. Pernis 23-6-1791, ged. ald. 26-6-1791, ovl. Pernis 05-1-1795 (oud 3½ jaar, overleden aan kinderziekte), begr. ald. 7-1-1795 (begraven in de kerk, rij 1, graf 6, een uur geluid).

f.

Machiel Speelman, geb. Pernis 1-8-1792, ged. ald. 12-8-1792, ovl. Pernis 31-8-1792, begr. ald. 3-9-1792 (begraven in de kerk, rij 1, graf 6, een half uur geluid).

g.

Maartje Speelman, geb. Pernis 24-1-1794, ged. ald. 9-2-1794, ovl. Charlois 14-8-1875, tr. Pernis 28-8-1823 met Gijsbert Ariënsz. Blok, geb. Charlois 7-9-1800, ged. ald. 14-9-1800, ovl. Charlois 24-4-1860, zoon van Arij Bastiaansz. Blok en Maria Gijsbertsdr. Kleingeld.

h.

Pieter Speelman, geb. Pernis 16-7-1795, ged. ald. 19-7-1795, ovl. Pernis 21-11-1860, tr. Pernis 24-4-1823 met Neeltje Pieterse. Koole, geb. Pernis 3-1-1797 (buiten het dorp in den Boerenhoek), ged. ald. 5-2-1797, ovl. Pernis 22-3-1869, dochter van Pieter Jansz. Koole en Johanna Bastiaansdr. Koole.

i.

Machiel Speelman, volg VI.

j.

Johanna Speelman, geb. Pernis 20-3-1799, ged. ald. 31-03-1799, ovl. Zwijndrecht 21-3-1858, tr. Pernis 30-6-1825 met Cornelis Florisz. Rolloos, geb. Hendrik Ido Ambacht 4-12-1802, ged. Zwijndrecht 8-12-1802 (getuige: Geertruij Rolloos), ovl. Zwijndrecht 13-1-1873, zoon van Floris Jansz. Rolloos en Jannetje/Jannigje Cornelisdr. van Leer/Lier.

k.

Elias Speelman, geb. Pernis 30-12-1800, ged. ald. 4-1-1801, ovl. Pernis 28-4-1801, begr. ald. 29-4-1801 (begraven in de kerk, rij 1, graf 6, een uur geluid).

l.

Elias Speelman, timmerman, geb. Pernis 3-6-1802, ged. ald. 6-6-1802, ovl. Pernis 25-3-1863, tr. Hoogvliet 4-6-1825 met Trijntje Cornelisdr. de Zeeuw, geb. Poortugaal 24-3-1805, ged. ald. 14-4-1805, ovl. Pernis 3-12-1884, dochter van Cornelis Cornelisz. de Zeeuw en Lena Arijsdr. Geldtelder.

m.

Doodgeboren kind, geb. Pernis 21-10-1803, begr. (ongedoopt) ald. 22-10-1803 (begraven in de kerk , rij 1, graf 6, een uur geluid).

n.

Jan Jacob Speelman, geb. Pernis 25-12-1804, ged. ald. 30-12-1804, ovl. Pernis 28-10-1805, begr. ald. 29-10-1805 (begraven in de kerk , rij 1, graf 6, een uur geluid).

o.

Johanna Jacoba Speelman, geb. Pernis 30-10-1806, ged. ald. 9-11-1806, ovl. Rotterdam 25-2-1832, tr. Pernis 31-7-1829 met Cornelis Hendriksz. Oosthoek, geb. , ovl. Rotterdam 26-1-1865, zoon van Hendrik Oosthoek (schoolmeester, koster en voorzanger te Charlois) en Maartje Gijsbertse. van Wieringen. Cornelis hertr. Rotterdam 15-7-1835 met Lijsbeth Arijsdr. Noordzij, geb. Pernis 26-10-1802, ged. ald. 14-11-1802, ovl. Rotterdam 8-3-1859, dochter van Arij Arijensz. Noordzij en Dirkje Jansdr. Krijger.

p.

Marijtje Speelman, geb. Pernis 17-4-1808, ged. ald. 1-5-1808, begr. Pernis 20-8-1808 (begraven in de kerk, rij 1, graf 6, een half uur geluid).

VI.

Machiel Johannesz. Speelman,  geb. Pernis 23-8-1797, ged. ald. 27-8-1797, ovl. Charlois 1-6-1882, tr. Charlois 6-3-1823 met Maria Hendrikse. Oosthoek, ged. Charlois 22-8-1790, ovl. Charlois 28-5-1841, dochter van Hendrik Oosthoek (schoolmeester, koster en voorzanger te Charlois) en Maartje Gijsbertse van Wieringen.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Johannes Jacobus Speelman, volg VII.

b.

Dirk (Cornelis) Speelman, geb. Charlois 30-1-1825, ovl. , tr. Rotterdam 23-11-1882 met Catharina Petronella Veerbeek, geb. Rotterdam 7-6-1841, ovl. Velp (Rheden) 6-12-1908, dochter van Dirk Veerbeek en Johanna Magdalena Mertz.

c.

Pieter Elias Speelman, geb. Charlois 21-7-1826, ovl. Rotterdam 17-5-1886, tr. Rotterdam 4-10-1877 met Trijntje Vermaas, geb. Hellevoetsluis 11-7-1835, ovl. Rotterdam 6-12-1904, dochter van mr. broodbakker Abraham Vermaas en Geertruida van der Bijl.

d.

Maria Jacoba Speelman, geb. Charlois 21-7-1827, ovl. Hilversum 8-9-1908, tr. Charlois 23-5-1855 met Hendrik de Groot, geb. Rotterdam 12-8-1822, ovl. Charlois 6-5-1882, zoon van Jan de Groot en Anna Maria de Groot.

e.

Elisabeth Speelman, geb. Charlois 8-6-1828, ovl. ald. 20-1-1829.

f.

Elizabeth Jacoba Speelman, geb. Charlois 28-7-1829, ovl. ald. 11-1-1830.

g.

Elisabeth Speelman, geb. Charlois 23-11-1830, ovl. ’s Gravenbhage 20-8-1904, tr. Charlois 4-5-1859 met Antonius Wilhelmus van Boven, geb. Sint Anna (Nijmegen) 18-2-1827, ovl. ’s Gravenhage 19-10-1911, zoon van commis te paard bij 's Rijks Belastingen Abram van Boven en Anna Geertruij Koocken.

h.

Johanna Jacoba Speelman, geb. Charlois 26-8-1834, ovl. ald. 21-1-1836.

VII.

Johannes Jacobus Speelman, burgemeester van IJsselmonde (1850-1870), geb. Charlois 17-11-1823, ovl. IJsselmonde 3-12-1874. Tr. IJsselmonde 28-8-1861 met Maria Johanna Molenaar, geb. IJsselmonde 5-9-1827, ovl. ald. 14-8-1878 , dochter van Dirk Pietersz. Molenaar en Maria Cornelisse. van der Waal.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Machelinus Marinus Speelman, geb. IJsselmonde 12-6-1862, ovl. ’s Gravenhage 30-9-1933, tr. ’s Gravenhage 22-12-1916 met Helena Maria Zappeij, geb. Rotterdam 20-2-1870, ovl. ’s Gravenhage 27-8-1933, dochter van Christiaan Willem Zappeij en Helena Maria van Platerink.

b.

Anna Wilhelmina Carolina Speelman, geb. IJsselmonde 30-4-1864, ongehuwd ovl. De Bilt 16-6-1944.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk te maken. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten