Het Geslacht Van Slijpe

van oorsprong uit Limburg en via het Alblasserwaardse Goudriaan naar het dorp IJsselmonde

Inleiding

Van Slijpe is een Nederlands geslacht waarvan een lid sinds 1835 tot de Nederlandse adel behoorde en welk adellijk geslacht met een dochter in 1879 uitstierf. Tot het geslacht behoren zeker tien burgemeesters van Maastricht, Amby en gemeenten in de Alblasserwaard. In 1924 werd het geslacht opgenomen in het Nederland's Patriciaat.

Geschiedenis

Een door sommige auteurs veronderstelde connectie met het West-Vlaamse Slijpe is niet aangetoond.

De oudst bekende voorvader is Rogier Adriaensz. Slijp, luitenant, vermeld te Sneek in 1592-1633. Mogelijk vervulde de protestantse Slijp na de inname van Maastricht door Frederik Hendrik in 1632 een militaire of bestuurlijke functie in Maastricht of Staats-Overmaas. Hij was gehuwd met Beatrix van Lennep (ca. 1600-1672). Hun kinderen zijn allen in Friesland geboren, maar gehuwd en/of overleden in Zuid-Limburg. Van de vijf kinderen zijn er uiteindelijk twee van belang voor de voortzetting van het geslacht: Isaac en Rogier. De oudste zoon, Abraham Slijp (1623-?), was weliswaar in 1667 gezworene in Maastricht, maar had geen mannelijke nakomelingen. Van de tweede zoon van het echtpaar Slijp-Van Lennep, Isaac van Slijp(e) (ca. 1625-1689), stammen de Maastrichtse en Zuid-Limburgse magistraten af. Van hun jongste zoon, Rogier van Slijpe (1634-1672), stammen via zijn zoon Lucas Willem van Slijpe de Goudriaanse magistraten af. Laatstgenoemden waren ruim 250 jaar (1705-1958) bestuurders van Goudriaan en andere plaatsen in de Alblasserwaard.

Vier nakomelingen van Isaac van Slijpe waren burgemeester van Maastricht. De laatste, Jan Godart van Slijpe (1757-1838), werd in 1835 verheven in de Nederlandse adel en verwierf met zijn nageslacht het predicaat jonkheer/jonkvrouw. Zeer uitzonderlijk vond deze plaats met de bepaling dat de verheffing na zijn overlijden zou overgaan op zijn kleinzoon, de zoon van zijn dochter, met een geheel andere familienaam en afstamming: Pichot. Die dochter was jkvr. Cornelia Eleonora van Slijpe (1784-1840). Met een zus van haar stierf de adellijke tak Van Slijpe in 1879 uit. De kleinzoon die de titel erfde was Karel Godert Sophie Pichot (1825-1895), tevens een kleinzoon van Ephraim Daniel Pichot (1753-1847). Beide grootvaders waren rechter in Maastricht, en van 1815 tot 1821 samen burgemeester van Maastricht. Karel Pichot verkreeg in 1835 naamswijziging van Pichot in Pichot van Slijpe.

Burgemeester R.D.C.M. van Slijpe, W.J. van Slijpe en mw. T. van Slijpe-Korevaar voor de ambtswoning in Goudriaan.

Genealogie

I.

Rogier Adriaensz. Slijp, benoemd tot hopman ter repartitie van Friesland (1599), bedankt op 25-2-1624, tr. 1625 met Beatrix van Lennep, geb. Emmerik, testeert als weduwe te Maastricht op 29-9-1672, dochter van Abraham van Lennep en Elisabeth van Schrieck.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Abraham (van) Slijp, wordt op 4-12-1653 genoemd als griffier te ’s Hertogenrade, tr. Jeanette St(r)icken.

b.

Isaac (van) Slijp(e), stadhouder, voogt en ontvanger van den lande van Valkenburg, nog als zodanig vermeld in 1682, ovl. Maastricht 19-2-1689, tr. Maastricht 13-5-1654 met Marya Elisabeth von Hillensbergh, geb. Maastricht 14-12-1636, ovl. ald. 27-2-1682 (begraven in de Sint Janskerk), dochter van Gheert von Hillensbergh en Margaretha Schleicher.

c.

Maria Slijp, wordt bij testament van haar moeder aangewezen als vruchtgebruikster dezer goederen; nog genoemd als doopgetuige op 15-5-1692.

d.

Elisabeth Slijp, tr. Jan van de Roer, schepen schepen van ’s Hertogenrade, ovl. ’s Hertogenrade (kort) vóór 29-9-1673.

e.

Rogier van Slijp(e), volg II.

II.

Mr. Rogier van Slijp(e), commies van ’s lands magazijnen te Amsterdam, geb. 1634, ovl. Maastricht 1672, tr. Petronella van Eck.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Robbert Isack van Slijpe, ged. Maastricht 25-10-1665, tr. 1e (ondertr. ’s Gravenhage 12-9-1688) met Hillegonda van Belle, tr. 2e (ondertr. ’s Gravenhage 2-7-1690) met Cornelia van Aalst.

b.

Caspar van Slijpe, ged. Valkenburg (aan de Geul) 19-5-1667.

c.

(vermoedelijk) Jan van Slijpe, geb. Gulpen, tr. (ondertr. ’s Gravenhage 11-11-1688) Petronella van Woestenhove, geb. ’s Gravenhage.

d.

Lucas Willem, volg III.

III.

Lucas Willem van Slijpe, baljuw, schout en secretaris van Goudriaan 1705-1730), stamvader van de Goudriaanse tak, ged. Valkenburg (aan de Geul) 10-2-1669, ovl. Goudriaan 1737 (begraafrecht betaald te Goudriaan op 26 november 1737), tr. 1e Goudriaan 22-12-1706 met Christina Oterink, geb. Amsterdam, ovl, vóór 18-12-1708.

Lucas tr. 2e Goudriaan 18-12-1708 met Maria Magtelina van Eck, geb. Gorinchem, ovl. Goudriaan 30-8-1737.

Begraafboek Goudriaan

Kind uit het 1e huwelijk:

a.

Rogier van Slijpe, volg IV.

Kinderen uit het 2e huwelijk:

b.

Nicolaas van Slijpe, secretaris van Gorinchem (tot 1773), ged. Goudriaan 22-12-1709, ovl. Gorinchem 28-2-1773, tr. Haarlem (ondertr. Gorinchem 29-5-1733) met Catharina de Graat, geb. Haarlem.

c.

Willem Johannes van Slijpe, baljuw van Spijk, ged. Goudriaan 13-3-1720, ovl. Spijk (Heukelom).

IV.

Rogier van Slijpe, baljuw, schout en secretaris van Goudriaan (1730-1734), geb. Goudriaan 21-10-1707, ged. ald. 23-10-1707, ovl. Goudriaan juli 1741 (begraafrecht betaald op 4 juli 1741, tr. (ondertr. Wijngaarden 5-7-1732) met Wilhelmina ’t Gilde, geb. Wijngaarden 13-12-1702, ged. ald. 17-12-1702, ovl. Goudriaan 1-3-1773, dochter van Ds. Abraham ’t Gilde en Juliana van Stuijvenberg.

Begraafboek Goudriaan

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Lukas Abraham van Slijpe, baljuw, schout en secretaris van Goudriaan (afgetreden in 1767), schout van Ameide en Groot-Ammers, substituut stadhouder van de leenen van de baronie van Lieshout, substituut drossaard van Nieuwpoort en de baronie van Lieshout, baljuw en secretaris van Goudriaan (1755-1767), ged. Goudriaan 15-3-1733, ovl. Gilkenes 6-8-1805, tr. Ameide met Catharina Waanders, geb. Amsterdam, weduwe van Jurriaan Molensteen.

Lucas Abraham van Slijpe, schout en secretaris, treed op 9-11-1785, op als speciaal gemachtigde van de weledelgeboren vrouwe Maria Rebekka Callenburgh weduwe en erfgename van wijlen dhr. Arnout Leers in deszelfs leven Heer van Ameide en Herlaar, oud schepen der stad Rotterdam, als zij de heerlijkheid Ameide verkoopt aan Jan Wijnand Ram, oud schepen der stad Rotterdam.

Op een Plegtbrief[1] uit Ameide van Daniël de Jong en Jurriaan Molensteen van 31-10-1789 wordt in de marge gemeld: Lucas Abraham van Slijpe, wo. te Ameide als in huwelijk hebbende vrouwe Catharina Waanders, bevorens wed.e en boedelhoudster van wijlen dhr. Jurriaan Molensteen heeft 500 Gld. ontvangen van Daniël de Jong

[1] Akte van schuldbekentenis

b.

Nicolaas van Slijpe, volg V.

V.

Nicolaas van Slijpe, drossaard van Langerak, baljuw, schout en secretaris van Goudriaan, notaris te Zevenaar (1768-1776) en te Goudriaan (1778-1797), ged. Goudriaan 24-2-1737, ovl. Goudriaan 7-4-1797, begr. ald. 11-4-1797, tr. Schoonhoven (ondertr. 12-4-1776) met Johanna Diderika van Horbag, ged. Dordrecht 10-2-1745, begr. Goudriaan 13-10-1810, dochter van Mr. Diderik van Horbag en Anna Bovie.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Anna Wilhelmina van Slijpe, geb. Goudriaan 27-4-1777, ged. ald. 4-5-1777, ovl. Papendrecht 20-11-1813, tr. Goudriaan (ondertr. 13-10-1803) met Ds. Nicolaas van Steenbergen, predikant te Goudriaan (1797), Bergschenhoek (1807), Papendrecht (1811), Emer (1843), geb. Serooskerken 1774, ovl. Heusden 7-6-1852, zoon van Ds. Hermanus van Steenbergen (predikant Krabbendijke 1766, Serooskerke 1773, Kleverskerke 1784) en Tannetje Vos.

b.

Rogier Diderik van Slijpe, bailluw en burgemeester van Goudriaan ca 1797), geb. Goudriaan 10-7-1779, ged. ald. 18-7-1779, ovl. Goudriaan 8-5-1852, tr. Goudriaan 5-6-1815 met Maria van Wijk, ged. Amsterdam 11-7-1786, ovl. Giessendam 22-2-1855, dochter van Johannes van Wijk en Maria Jacoba des Ruelles.

c.

Gerhard Poulus van Slijpe, ontvanger der directe belastingen te Asperen, geb. Goudriaan 7-9-1780, ged. ald. 17-9-1780, ovl. Asperen 31-7-1827.

d.

Nicolaas Frederik Lucretius van Slijpe, volg VI.

e.

Frederik Martin van Slijpe, geb. Goudriaan 22-2-1786, ged. ald. 5-3-1786, ovl. Goudriaan 29-1-1790, begr. ald. 2-2-1790 (onder de classis van ƒ 30,-,-, in ‘t graf no. 3).

Begraafboek Goudriaan

VI.

Nicolaas Frederik Lucretius van Slijpe, belastingontvanger in Goudriaan, geb. Goudriaan 12-9-1781, ovl. Peursum 21-6-1868,  tr. 1e Muiden 10-4-1809 met Cristina des Ruelles, ged. Amsterdam 5-3-1779 (getuigen: Paulus van Driest en Johanna Kruijskerk), ovl. Nieuwpoort 12-5-1817, dochter van Daniël des Ruelles en Maria van den Brink.

Nicolaas tr. 2e Nieuwpoort 8-10-1819 met Cornelia Kroon, geb. Ottoland 3-6-1795, ovl. Giessen-Nieuwkerk 25-10-1872, dochter van Pieter Kroon en Dirkje de Lange

Kinderen uit het 1e huwelijk:

a.

Nicolaas Daniël van Slijpe, ged. Amsterdam 8-4-1810 (getuigen: Andries Simon des Ruelles, Johanna van Horbag en Diderica van Horbag), begr. ald. 21-6-1810

b.

Nicolaas Daniël van Slijpe, hoofdagent Nederl. handelsmij., geb. Amsterdam 21-12-1811, ovl. Buitenzorg (NOI) 3-12-1886.

c.

Willem Andries van Slijpe, geb. Goudriaan 18-9-1814, ovl. ald. 11-2-1815.

d.

Maria Johanna Wilhelmina van Slijpe, geb. Nieuwpoort 1-9-1816, ovl. Kedichem 24-10-1889.

Kinderen uit het 2e huwelijk:

e.

Pieter Frederik van Slijpe, volg VII.

f.

Johannes Diderik van Slijpe, geb. Nieuwpoort 3-12-1820, ovl. Giessen-Nieuwkerk 23-11-1894, tr. Streefkerk 19-3-1852 met Cristina Hendrina Niessen, geb. Odijk 21-3-1824, ovl. Giessen-Nieuwkerk 24-3-1890, dochter van Wijnandus Johannes Niessen en Susanna Hendrika Tegelaar.

g.

Gerhard Paulus van Slijpe, geb. Nieuwpoort 2-12-1822, ovl. Jaarveld 17-12-1904.

h.

Cornelis Frederik Lucretius van Slijpe, geb. Goudriaan 23-12-1823, ovl. Giessendam 27-3-1877, tr. Nieuwpoort 1-11-1849 met Alida Magdalena Weber, geb. Nieuwpoort 22-7-1826, ovl. als. 24-2-1900, dochter van Johannes Frederik Weber en Klasina de Waal.

i.

Diderica Adriana van Slijpe, geb. Goudriaan 11-5-1826, ovl. Groot-Ammers 13-12-1827.

j.

Rogier Diderik van Slijpe, geb. Groot-Ammers 17-7-1828, ovl. Goudriaan 26-12-1904, tr. Gorinchem 22-7-1857 met Maria Kemp, geb. Gorinchem 21-2-1825, ovl. ald. 2-6-1899, dochter van Joannes Kemp en Elisabeth Bosman.

k.

Theodorus Johannes van Slijpe, geb. Groot-Ammers 7-10-1830.

l.

Dederica Adriana van Slijpe, geb. Nieuwpoort 7-11-1831, ovl. Goudriaan 3-7-1858.

m.

Willem Nicolaas Johannes van Slijpe, geb. Nieuwpoort 11-2-1834, ovl. ald. 24-5-1834.

n.

Willem Nicolaas Johannes van Slijpe, geb. Nieuwpoort 12-2-1835, ovl. Rhenen/Lexmond 2-8-1906, tr. Giessen-Nieuwkerk 15-11-1861 met Antonetta Elise Petronella Overduin, geb. Helmond, ovl. Lexmond 4-8-1899, dochter van Cornelis Overduin en Maria Cornelia Helena Boon.

o.

Wilhelmina Jacoba Johanna van Slijpe, geb. Nieuwpoort 16-12-1836, ovl. Rhenen 12-1-1916.

VII.

Pieter Frederik van Slijpe, hoofdonderwijzer, kostschoolhouder, geb. Nieuwpoort 27-11-1819, ovl. Bennekom 28-3-1879, tr. Alblasserdam 16-5-1847 met Paulina van Wageninge, geb. Papendrecht 30-7-1825, ovl. Alblasserdam 20-7-1890, dochter van Willem Willemsz. van Wageninge en Leijntje de Heer.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Lijntje van Slijpe, geb. Middelharnis 25-11-1848, ovl. ald. 19-10-1854.

b.

Cornelia van Slijpe, apothekersassistente, geb. Middelharnis 19-10-1849, ovl. Zaandam 1-6-1918.

c.

Willem van Slijpe, geb. Middelharnis 9-11-1850, ovl. ald. 7-9-1851.

d.

Nicolaas Frederik Lucretius van Slijpe, koopman, fabrikant, geb Middelharnis 19-10-1851, ovl. Oregon juni 1916, tr. Leiden 17-5-1878 met Susanna Cornelia Sandifort, geb. Leiden 4-4-1851, ovl. Zuilen 12-5-1927, dochter van Joan Fredrik Sandifort en Clara Petronella Le Poole.

e.

Wilhelmina Geertruida van Slijpe, geb. Middelharnis 27-1-1853, ovl. Amsterdam 11-7-1930, tr. Hillegom 12-2-1882 met Ds. Johannes Jelles van Noort, perdikant te Eemnes-binnen (1882), Werkendam (1885), Amsterdam 1888, Officier Oranje Nassau, geb. Nijkerk 8-3-1854, ovl. Amsterdam 24-1-1922, zoon van Johannes van Noort en Johanna Hermina van Dreeven.

f.

Willem van Slijpe, koopman, geb. Middelharnis 6-7-1854, ovl. Amsterdam 3-9-1928.

g.

Pieter Frederik van Slijpe, volg VIII.

VIII.

Pieter Frederik van Slijpe, secretaris van Sassenheim, burgemeester van Ammerstol (1892-1894), burgemeester IJsselmonde (1894-1929), geb. Middelharnis 6-7-1856, ovl. Schiedam 8-8-1942, begr. Voorburg (Algemene Begraafplaats) 11-8-1942, tr. Rotterdam 19-4-1894 met Elisabeth Kerssen, geb. Delfshaven 19-2-1863, ovl. Voorburg 19-5-1932, dochter van Andries Kerssen en Jannetje de Jong.

Pieter Frederik van Slijpe was een telg uit het geslacht Van Slijpe (Goudriaanse tak). Hij werd in 1856 te Middelharnis geboren als zoon van de hoofdonderwijzer Pieter Frederik van Slijpe (1819-1879) en Paulina van Wageningen. Zijn grootvader Nicolaas Frederik Lucretius van Slijpe (1781-1868) was belastingontvanger in Goudriaan.

In 1881 werd Van Slijpe benoemd tot secretaris van Sassenheim. In april 1892 volgde zijn benoeming tot burgemeester van de voormalige gemeente Ammerstol. Nog geen twee jaar later volgde zijn benoeming per 5 januari 1894 tot burgemeester van IJsselmonde. Van deze gemeente vervulde hij gedurende vijfendertig jaar het ambt van burgemeester. Op zijn verzoek kreeg op op 72-jarige leeftijd - per 1 april 1929 - eervol ontslag als burgemeester. Tijdens zijn burgemeesterschap werd in IJsselmonde onder andere een drinkwaterleiding en een tuindorp gerealiseerd. In de beginjaren van zijn burgemeesterschap in IJsselmonde raakte hij in conflict met de toenmalige ambachtsheer, mr. C.J.A. Bichon van IJsselmonde, over de aanleg van een veerdam. Na diverse juridische procedures, waarbij de ambachtsheer in het gelijk werd gesteld, schonk deze de grond aan de gemeente.

Uit de Haagsche courant van 30 maart 1929

In 1939 werd in IJsselmonde (op 1 augustus 1941 opgegaan in Rotterdam) de Burgemeester Van Slijpelaan naar hem genoemd.

Kinderen uit dit huwelijk:

a.

Ir. Andries Pieter Frederik van Slijpe, civiel ingenieur werkzaam bij de gemeentewerken te  Rotterdam, hoofd-ingenieur bij den Rijks Waterstaat (1943), geb. IJsselmonde 8-3-1895, ovl. 's Gravenhage 17-04-1943, tr. Londen (St. Pancras) 22-3-1935 met Katharina Johanna Maria Simon, geb. Enschede 6-7-1898, ovl. 's Gravenhage 27-5-1950, dochter van kapper Karl Simon en Hendrika Johanna Maria Zijgo. Katharina was weduwe en eerder gehuwd geweest (Enschede 8-6-1921) met luitenant Jan van der Ploeg, geb. Dokkum 16-8-1888, ovl. tussen 1925 en 1935, zoon van Folkert van der Ploeg en Tjietsche Boersma.

b.

Pauline Elisabeth van Slijpe, geb. IJsselmonde 8-4-1898, tr. IJsselmonde 27 -10-1926 met de industrieel Anton Windhorst, geb. Schiedam 13-6-1891, ovl. Schiedam 1-1-1953, zoon van brander Christoph Heinrich Windhorst en Hinderike Hilkelina Fekkers.

Bronnen:

  1. Nederland's Patriciaat 2 (1911), p. 402-407 (Pichot).
  2. Nederland's Patriciaat 14 (1924), p. 285-299 (Van Slijpe).
  3. Nederland's Adelsboek 89 (2000-2001), p. 496-500 (Pichot van Slijpe).
  4. Nederland's Adelsboek 93 (2008), p. 319-323 (Van Slijpe).
  5. Het geslacht Van Slijpe', in: Nieuwsblad van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, 18e jaargang (2007), nr. 2, pp. 44-48.
  6. 'Een 200-jarig familie-jubilé', in: De Maasgouw, jaargang 30 (1906), nr. 3, pp. 23-24 (online tekst op delpher.nl.