Het Streekarchief in het nieuws

DVD De Tienden van 't Oost Ambacht van IJsselmonde

Het Streekarchief Eiland IJsselmonde heeft een DVD uitgebracht met gegevens over de bezittingen van meer dan duizend IJsselmondenaren uit de jaren 1578-1778. De DVD bevat scans van de verzameling kohieren van de jaarlijkse verpachting der tienden in het Oostambacht van IJsselmonde, transcripties en een index op persoonsnaam.

De tiend of tiende was een vorm van winstbelasting waarbij een tiende gedeelte van de opbrengst van boerderijen en oogsten moest worden afgestaan. De gegevens over de diverse belastingplichtigen werden opgetekend in zogenoemde kohieren. Deze kohieren zijn belangrijke bronnen voor onderzoek naar de sociaal-economische geschiedenis van een dorp of streek. Ook stamboomonderzoekers maken er gebruik van.

De kohieren van IJsselmonde worden bewaard in het Stadsarchief Rotterdam. In de jaren '90 heeft P. Grandia op basis daarvan enkele boekjes samengesteld met transcripties en een index. De door hem bij elkaar gebrachte gegevens zijn opgenomen op de DVD, aangevuld met foto's van de oorspronkelijke documenten, gemaakt door Kees Grandia (voor zover bekend geen familie van P. Grandia) en Peter den Hartog .

De DVD is te koop via de webshop en op de studiezaal van het Streekarchief. De prijs bedraagt € 17,50 exclusief verzendkosten.

BRON: Stadsarchief Rotterdam

Nieuws
Previous reading
Unieke historische films te zien op site Haarlems Dagblad
Next reading
In Memoriam