Hoe ziet de archieftoekomst eruit?

In 2020 nieuwe Archiefwet van kracht?.

Hoe de vernieuwde Archiefwet er precies uitgaat zien, weten we nu nog niet. De reden dat Minister Slob de wet wil moderniseren, gaf hij in juni 2018 aan de Tweede Kamer aan: “Het is essentieel, dat ook de digitale overheidsinformatie duurzaam,  toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar wordt bewaard”. De huidige Archiefwet gaat nog sterk uit van informatie op papier.

De minister wil in ieder geval in de nieuwe Archiefwet de overbrengingstermijn van archieven verkorten van 20 naar 10 jaar. De administratie komt dan sneller bij een archiefdienst terecht, wat goed is voor de transparantie van de overheid en dus voor de democratie.

Er zijn nog meer veranderingen.

  • De Wet Open Overheid gaat de Wet Openbaarheid van Bestuur vervangen. 
  • Sinds vorig jaar geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Beide zijn eveneens van invloed op het werk van archivarissen, het recht van burgers om overheidsinformatie te raadplegen en de wijze waarop ze dat doen. 
Dat geldt ook voor het e-Depot, dat in volle ontwikkeling is en een belangrijke rol speelt bij het duurzaam en betrouwbaar bewaren en beschikbaar stellen van overheidsinformatie.

Archivarissen zijn op vele manieren bezig met de wijziging van de Archiefwet en andere vernieuwingen op hun vakgebied. Op verschillende plaatsen in ons land zijn er kennisbijeenkomsten waar vertegenwoordigers van het ministerie de meningen peilen en suggesties krijgen van archivarissen en informatiespecialisten over de aanpassing van de Archiefwet. Bovendien organiseert het ministerie een internetconsultatie daarover.

BRON: NGV

Foto: Dr. Marcus Gossler - Eigen werk (CC BY-SA 3.0)

Nieuws
Previous reading
Millitaire voorouders online
Next reading
Nieuwe DNA-test bij MyHeritage