Ingelanden als uitbaters

Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland
B. Wouda

Wat de polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard vooral uniek maakt, is de hoeveelheid documentatie die is overgeleverd. Het polderarchief geeft een nagenoeg compleet beeld van de waterstaatkundige situatie en een verrassend inzicht in de lokale geschiedenis vanaf de Late Middeleeuwen.

Bibliotheek Boeken
Previous reading
Honderd jaar wonen in ‘t Ambacht
Next reading
Aan de slag in de kadastrale archieven