Koloniën van Weldadigheid krijgen mogelijk Europees Erfgoedlabel

De ministerraad heeft op voorspraak van verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) ingestemd met de voordracht samen met België van de Koloniën van Weldadigheid voor de titel Europees Erfgoedlabel. Daarmee neemt het kabinet Rutte III het advies over van de Raad voor Cultuur.

De koloniën werden gevormd in de tijd dat Nederland en België nog een land waren. Nederland en België doen daarom de voordracht gezamenlijk.

De vijf Nederlandse koloniën, waaronder Frederiksoord en Veenhuizen, gaan samen met de twee Vlaamse voor de titel. Eind februari dient België, mede namens Nederland, de voordracht in. Naar verwachting besluit de Europese Commissie eind dit jaar over de nominatie.

Luchtfoto van de strafkolonie (Veenhuizen II)

Experiment

 De koloniën werden in 1818 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid. Bedoeling was armen tot goede burgers om te vormen door ze te laten werken op onontgonnen land.

Het project wordt gezien als omslagpunt in de armenzorg in Europa. Voor het eerst werd op zo’n grote schaal met armoedebestrijding geëxperimenteerd in een poging het leven van armen en daklozen te verbeteren.

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel, een initiatief van de Europese Unie, wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie.

Het Europees Erfgoedlabel geeft een beeld van de gezamenlijke geschiedenis en cultuur van Europa en wil bijdragen aan de dialoog  tussen de Europese Unie en haar burgers. De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.

In Nederland genieten het Vredespaleis, Westerbork en het Verdrag van Maastricht het label al.

Bron: https://www.monumentaal.com/kolonien-van-weldadigheid-krijgen-mogelijk-europees-erfgoedlabel/

 

Nieuws
Previous reading
Overlijdensaktes stad Amersfoort
Next reading
Het digitaal testament, een hulpmiddel voor nabestaanden