Monsterklus digitalisering slavernijverleden is geklaard

Het was een monsterklus, maar het is snel geklaard. Onder leiding van de Deventer historicus Coen van Galen zijn de slavernijregisters van Suriname uit 1826 tot 1863 gedigitaliseerd.

"Het is veel sneller gegaan dan ik had gedacht!", zegt Van Galen. "We hadden gerekend er zeker een half jaar mee bezig te zijn, maar we zijn amper 3 maanden verder en alle documenten zijn inmiddels digitaal gemaakt." Volgens de historicus is dat vooral te danken aan de vele vrijwilligers. "Er hebben ruim 500 mensen geholpen. Het lijkt wel of sommige van hen dag en nacht zijn doorgegaan, want er zijn erbij die meer dan 2000 pagina's hebben ingeklopt."

Via een crowdfundingactie riep Van Galen begin dit jaar mensen op geld te doneren om het mogelijk te maken om de registers voor iedereen toegankelijk te maken. Binnen een mum van tijd had hij de benodigde gelden binnen. "Zo zie je maar dat dit een onderwerp is dat leeft."

80.000 mensen

Het gaat om registers van het Nationaal Archief Suriname, waarin vrijwel alle slaaf gemaakte mensen in Suriname tussen 1826 en de afschaffing van de slavernij in 1863 zijn te vinden. In totaal gaat het om ongeveer 80.000 mensen.

Uniek

De slavenregisters zijn uniek in de wereld en volgens onderzoeker Coen van Galen om vele redenen van groot belang: "Het zijn de enige nog beschikbare registers met zulke gedetailleerde informatie, die door de Nederlandse overheersers aan het einde van het slaventijdperk zijn aangelegd."

Bij een eerste studie naar de gedigitaliseerde pagina's heeft de historicus al interessante feiten opgedoken. "Bij sommige plantages stierven er veel kinderen kort na elkaar, op andere plekken bleven ze juist allemaal leven. Bijzonder in een tijd dat kindersterfte aan de orde van de dag was. Daarnaast was er een vrouw die 103 is geworden. Ik wil dan weten, waar komen die verschillen vandaan en was er misschien een bepaalde vorm van zorg?"

Inkleuren

"We kunnen aan de hand van deze gegevens de levens van al die mensen een beetje inkleuren. We kunnen de data koppelen aan andere digitale bronnen en zo plaatjes compleet maken. Super interessant!"

"Het meest schokkend vonden de vrijwilligers de soms volstrekt willekeurige namen die werden gegeven aan de slaaf gemaakten. Zo werden ze 'Monkey', 'Amourette', 'Koffie', of 'Bonaparte' genoemd. Namen die je aan je kinderen nooit zou geven. Het laat zien hoe weinig de slaaf gemaakten voorstelden in de ogen van de eigenaren."

"Zo veel verhalen"

De digitale gegevens van de slavenregisters verschijnen volgend jaar juli online. In de tussentijd gaat Van Galen verder met onderzoek. "Er is nog zoveel te onderzoeken. Er zijn 80.000 verhalen te maken."

BRON: RTV Deventer

Nieuws
Previous reading
Paupers en kolonisten nu makkelijk te vinden op nieuwe website Allekolonisten.nl
Next reading
Sonneburgh