De Museumboerderij in Zwijndrecht

Hier vindt u de foto’s van het bezoek (vrijwilligersuitje) aan de museumboerderij te Zwijndrecht op 29 september 2012 en van de voorwerpen die zijn geschonken aan het Streekarchief.

In Zwijndrecht aan de Langeweg, die vroeger de Rijksstraatweg was, op nummer 392, ligt de Kool-Berg Hoeve. Hoewel officieel nooit zo “gedoopt” of onder die naam gedocumenteerd (“Officieel” heet de hoeve Boerderij Langeweg, maar gezien het feit dat er meerdere boerderijen aan de Langeweg zijn gesitueerd, is die naam mogelijk nog verwarrender), is dit de naam waaronder deze boerderij in de verre omtrek bekend is.

De boerderij is in 1869 gebouwd, waarbij de eerste steen werd gelegd door Jacoba van Dijk, sinds die tijd hebben drie families hier “geboerd”, Van Dijk, Timmers en Van den Berg. In 1955 werd de boerderij door boer Kool gekocht voor zijn dochter Corrie, die er in 1955 met haar man Teus van den Berg introk die het eerst pachtte van haar vader.

Cornelia Adriana van den Berg-Kool (1936-2012)

Corrie van den Berg-Kool heeft in de loop der jaren een omvangrijke collectie boerengereedschappen en werktuigen opgebouwd. Hiernaast heeft zij haar collectie ook uitgebreid met meubels, gebruiksartikelen en kleding uit de periode 1900-1960. Een leuk stukje over haar is eerder verschenen in de Libelle (u kunt dit hier nalezen). De excursie was al vroeg in het jaar geboekt en zou in het laatste weekend van september plaats gaan vinden. Er waren al aardig wat aanmeldingen dus we hadden er zin in! Helaas bereikte ons in augustus het droevige nieuws dat de grote inspirator en uitbaatster van de verzameling boerengoed, mevrouw Corrie van den Berg-Kool, op 25 juli 2012, op 77 jarige leeftijd was overleden. Zij had haar kinderen echter laten beloven de reeds afgesproken excursies wel doorgang te laten vinden.

De Excursie

Op zaterdagmiddag 29 september 2012 was het dan zover, onder een lekker nazomers zonnetje, verzamelden alle deelnemers zich aan de Langeweg.
Na een welkomstwoord van de zoon en twee dochters van de familie Van den Berg, werden we eerst vergast op een lekker bakje koffie met een overheerlijke vlaaienpunt.
Hierna konden we uitzwerven over twee de verschillende schuren met de collectie boerengoed en werd alles toegelicht door onze gastheer en -vrouwen, wat mooie en af en toe emotionele verhalen opleverde. Al met al hebben we een leuke excursie gehad en een prachtige middag.

(Foto’s door Marcel Verhoef en Ad Bonis)

Beeldmateriaal
Previous reading
Het 30-jarig jubileum in 2013
Next reading
Paardenmarkt 2016