Nieuwsbrief editie Voorjaar 2020 is uit!

In de hoop dat drukker, bezorger en postbode nog hun werk mogen en kunnen doen, zal deze editie volgende week op uw deurmat vallen. Dit kwartaal treft u een getranscribeerd document aan uit de oorlogsverzameling Van Harten. Het betreft de aanwijzing voor leden van de arrestatieploeg, die na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog belast waren met het oppakken van landverraders. Zeker interessant voor ons als historische vereniging, is de bijlage met namen van leden van de arrestatieploeg IJsselmonde. Verder is het dit jaar precies 50 jaar geleden dat Feyenoord de Europacup 1 veroverde in Milaan. Aangezien het niet alleen een Rotterdamse club betreft, maar vooral een IJsselmondse club, hebben wij gemeend aan dit historische feit aandacht te moeten besteden. Als bekend gezicht zult u dit jaar een viertal leden uit de ploeg van 1970 aantreffen. Onder de noemer ‘De mannen van 1970’ brengen wij u als eerste de kwartierstaat van Coen Moulijn. In deze editie ook een deels persoonlijk verhaal van onze (op de voorpagina als vijfjarige prijkende) penningmeester, Marcel Verhoef, uit 1970.

Uiteraard in deze editie ook weer een verhaal uit de Hoge Vierschaar van Zuid Holland van de hand van Harry Aardoom, die recent weer een nieuw boekje heeft uitgebracht. Op termijn komt dit boekje beschikbaar via onze website. Tenslotte treft u het tweede deel aan van de Wijken van IJsselmonde, waarin de geschiedenis van de verschillende stadswijken in IJsselmonde wordt beschreven. Deze keer treft u daarin de geschiedenis van Sportdorp en Kreekhuizen aan.

Inhoud van deze editie:

3           Van de bestuurstafel 
4           Instructie voor de leden der Arrestatieploegen, transcriptie door Marcel Verhoef
7           Verhalen uit de Vierschaar: Zoiets als een moeilijke wiskunde-som door Harry Aardoom
8           50 jaar Europacup I door Marcel Verhoef
19         De mannen van 1970, Coen Moulijn door Marcel Verhoef
20         De wijken van IJsselmonde, deel 2, Sportdorp en Kreekhuizen door Marcel Verhoef
23         Aanwinsten bibliotheek
24         Colofon

Dit jaar beginnen we alweer aan de vijfendertigste jaargang van onze Nieuwsbrief, die in verschillende vormen al sinds 1985 uitkomt, dus voor het Streekarchief ook een jubileumjaar!

Nieuws
Previous reading
Website en Mail Streekarchief komend weekend even uit de lucht
Next reading
Nieuw Seizoen Verborgen Verleden