Nieuwsbrief editie Winter 2019 is uit!

Vlak voor de Kerst viel hij op de mat, de nieuwsbrief van het Streekarchief, Kwartaalbericht Winter 2019. Met deze maal weer een deel van de dijken van IJsselmonde, deze maal met de Bovenstraat (voormalige Dorpsstraat)_ en het Moleneind, een verhaal uit de Vierschaar van Harry Aardoom, "Goed Bedoeld", als bekende IJsselmondenaar Cornelis Johan Adriaan Bichon van IJsselmonde, de laatste Kasteelheer van IJsselmonde, en een nieuwe serie, de Wijken van IJsselmonde, met in deel één, Oud-IJsselmonde en Zomerland. Verder een voorwoord van de voorzitter en een berichtje van de penningmeester.

Het nieuwe jaar breekt weer aan. Mocht u het Streekarchief willen blijven steunen en elk kwartaal onze Nieuwsbrief ontvangen dan verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage als donateur voor 1 maart 2020 aan ons over te maken. Het Streekarchief kan niet bestaan zonder de ondersteuning van u als donateur. Ook in 2020 hopen wij weer op uw bijdrage te kunnen rekenen.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 000 55 15 644 t.n.v. Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde onder vermelding van “donatie 2020”, ook in het nieuwe jaar ontvangt u dan weer viermaal het Kwartaalbericht en ontvangt u 10% korting op artikelen in onze webshop.

Inhoud van deze editie:

3           Van de bestuurstafel 
4           Oude dijken in IJsselmonde, deel 5,  door Marian Groeneweg
7           Verhalen uit de Vierschaar: goed bedoeld door Harry Aardoom
8           De laatste kasteelheer uit IJsselmonde door Marcel Verhoef
19         Van de penningmeester
20         De wijken van IJsselmonde, deel 1: Oud-IJsselmonde en Zomerland door Marcel Verhoef
23         Aanwinsten bibliotheek
24         Colofon

 

Nieuws
Previous reading
Kwartierstaat Jules Deelder
Next reading
Gewijzigde openingstijden!