Nieuwsbrief Najaar 2018 is uit!

Jan Pieter Bos (1891-2002)
Toegang grafkelder Adriaen Janszkerk voor de verbouwing

Deze Nieuwsbrief staat enigszins in het teken van Dood en Begraven "op" IJsselmonde. Een thema ingegeven door recente contacten met de beheerder van de Hervormde begraafplaats IJsselmonde. Naast de uitwisseling van ideeën over het aanhalen van de samenwerking op diverse gebieden, die beide organisaties raken, attendeerde hij ons op de ontwikkelingen die bij hen nu gaande zijn. We verwijzen u graag naar de website van de begraafplaats om daar alles eens te bekijken.

Als bekend gezicht op het eiland IJsselmonde deze keer tekenaar Jan Kruis. Vooral bekend geworden door Jan, Jans en de kinderen, maar ook tekenaar van vele andere bekende afbeeldingen en stripverhalen. Geboren in de Zwijndrechtsestraat in Bloemhof nadat zijn ouders net daarheen waren verhuisd vanaf de Iependaal in Vreewijk, maakt hem een echte Zuidenaar en afkomstig van ons eiland. Wim Smit van de begraafplaats heeft een artikel ingestuurd over de begraafplaats en de ontwikkelingen die daar gaande zijn. Aansluitend hierop heeft Marcel Verhoef een artikel geplaatst over welke personen er nu allemaal in de grafkelder van de Adriaen Janszkerk zijn bijgezet. Informatie afkomstig uit het Bichon familiearchief. Verder zijn er artikelen over de oudste man van Nederland, Jan Pieter Bos, die jarenlang in de Sonneburgh in IJsselmonde heeft gewoond, het 35 jarige jubileum van het Streekarchief, de ontwikkelingen rondom de Themadienst en de samenwerking met het Stadsarchief, deze keer een lang verhaal uit de Vierschaar van Harry Aardoom en als laatste een beroemdheid (in zijn tijd) die overleed op het Kasteel te IJsselmonde.

Inhoudsopgave:

3. Van de bestuurstafel
4. De begraafplaats van IJsselmonde door Wim Smit
6. Hier rusten zij op hunne slaapstede door Marcel Verhoef
8. Bekend op IJsselmonde: Jan Kruis bewerkt door Marcel Verhoef
14. Een vijfendertigjarig jubileum door Marcel Verhoef
15. De Themadienst door Peter den Hartog
16. De oudste man van Nederland woonde in IJsselmonde door Marcel Verhoef
17. Een beroemdheid overlijdt te IJsselmonde bewerkt door Marcel Verhoef
20. Verhalen uit de Vierschaar: een opportunist door Harry Aardoom
23. Aanwinsten bibliotheek
24. Colofon

Nieuws
Previous reading
Nieuw seizoen verborgen verleden
Next reading
Themadienst online!