Nieuwsbrief Winter 2018 is uit!

In deze laatste uitgave van 2018 alweer, de start van een serie over de dijken van IJsselmonde door Marian Groeneweg. Verder wordt de lezer geïnformeerd over een tweetal boeken, de uitgave over 100 jaar Brink, die in samenwerking met het Streekarchief tot stand is gekomen en de voorbereidingen voor een boek over IJsselmonde die het Streekarchief medio 2019 hoopt uit te brengen. Als bekende, ditmaal schaats- en oorlogsheld Siem Heiden. Tenslotte nog een verhaal uit de Vierschaar door Harry Aardoom wat aansluit bij de genealogie van de burgemeestersfamilie Molenaar. Leden van deze familie droegen bijna 100 jaar lang de burgemeestersketting in de gemeente IJsselmonde. De grafkelder van de familie Molenaar ligt op de begraafplaats te IJsselmonde.

Inhoudsopgave:

3. Van de Bestuurstafel
4. 100 jaar Zuider Volkshuis | De Brink door Marcel Verhoef
6. Oude Dijken in IJsselmonde, deel 1: de Zuider - en Noorderkerkedijk door Marian Groeneweg
8. Een boek over IJsselmonde / Kerstgroet
10. Bekende van IJsselmonde: Schaatsheld Siem Heiden door Marcel Verhoef
17. Uit de krant: 26 januari 1872 door Marcel Verhoef
18. Verhalen uit de Vierschaar: ambtelijk gepest door Harry Aardoom
19. Genealogie van de burgemeestersfamilie Molenaar door Marcel Verhoef
23. Aanwinsten bibliotheek
24.Colofon

Nieuws
Previous reading
Mooi beeld uit het verleden: aanleg Metro
Next reading
Boek 100 jaar Zuider Volkshuis | De Brink