Nieuwsbrief Zomer 2018 is uit!

Door vakantie van onze redacteur en door een wisseling van postservice - het Streekarchief is geswitcht van PostNL naar Sandd. - valt de Nieuwsbrief iets later op uw mat dan gewend. Ook voor ons is het even wennen aan de nieuwe regels en termijnen van postbezorger Sandd. Als bekend gezicht op het eiland IJsselmonde deze keer wielrenner Schalk Verhoef. Ook vindt u het vervolg op het verhaal "familieverhoudingen" van Peter den Hartog. Dit verhaal was de directe aanleiding tot het artikel over de relatie van IJsselmonde met de VOC wat u ook in deze editie vindt. verder nog een verhaal uit de Hoge Vierschaar door Harry Aardoom en een overzicht van de schenkingen en aanwinsten die het Streekarchief de afgelopen tijd heeft mogen ontvangen.

Inhoudsopgave:

3. Van de bestuurstafel
4. IJsselmonde en de VOC (1700-1800) door Marcel Verhoef
10. Een bekende op IJsselmonde: Schalk Verhoef door Marcel Verhoef
14. Familieverhoudingen, een vervolg door Peter den Hartog en Trees van Maanen
18. Deelgeanalogie "Van der Graeff" door Henk Aapkes en Marcel Verhoef
19. Feestdag op het Kasteel door Gerard van Winkelhoff
20. Verhalen uit de Vierschaar; Bewijs van goed gedrag door Harry Aardoom
22. Ontvangen schenkingen aan het Streekarchief
23. Aanwinsten bibliotheek
24. Colofon

Nieuws
Previous reading
De nieuwsbrief en de nieuwe postbezorging
Next reading
Paardenmarkt 2018