Het werk van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde kost, ondanks de inzet van de vele vrijwilligers, toch veel geld. Van overheidswege ontvangen wij een kleine subsidie en verder is het Streekarchief volledig afhankelijk van eigen inkomsten. Deze komen o.a. uit donaties, giften en de verkoop van o.a. eigen publicaties.

Wanneer u ook vindt dat de kennis over de geschiedenis van het leven en de cultuur op het eiland IJsselmonde behouden moet blijven, geef u dan op als donateur en meldt u aan via het contactformulier of via één van de andere contactgegevens. Uiteraard kunt u ook persoonlijk langskomen. Bij bezoek aan het Streekarchief kunnen wij u onder het genot van een kopje koffie of thee wat meer vertellen over wat ij allemaal doen..
Heeft u zelf publicaties of materiaal die voor het Streekarchief interessant zijn en wilt u die beschikbaar stellen aan ons? Wij houden ons aanbevolen!

 

Het Streekarchief kent twee soorten donateurs:

  1. Vrienden van het Streekarchief: voor € 25,00 of meer bent u al donateur en “Vriend van het Streekarchief”, u heeft ontvangt dan de nieuwsbrief “Kwartaalbericht” (deze verschijnt viermaal per jaar) en ontvangt 10% korting op aankopen in ons winkeltje (m.u.v. de artikelen die wij in consignatie voor anderen verkopen). In de nieuwsbrief staan lezenswaardige artikelen over (het verleden van) IJsselmonde en worden alle belangrijke ontwikkelingen in en over het Streekarchief vermeld.
  2. Nieuwsbriefabonnee: voor € 20,00 per jaar ontvangt u alleen de nieuwsbrief.

 

Hoe kunt u donateur worden?

Meldt u aan via info@streekarchiefijsselmonde.nl of via het contactformulier op deze website. Geef uw naam en adresgegevens door en welke donateur u wilt worden. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0005 5156 44 ten name van Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde, onder vermelding van "donatie 20xx" (het actuele jaartal). 

 

Algemeen Nut Beogende Instantie (ANBI)

De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is door de belastingdienst aangemerkt als een (Culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat het Streekarchief geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die het Streekarchief een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels). Meer hierover leest u hier.