Het bestuur van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Klik op de afbeelding om de stichtingsakte te lezen...

Het Streekarchief Eiland IJsselmonde is een stichting. Dit houdt in dat wij niet zoals een vereniging "leden" hebben. In een vereniging worden nieuwe bestuursleden voorgedragen door het bestuur of door de leden zelf, en worden deze in een algemene ledenvergadering gekozen (of afgewezen). De stem van de leden is in die rechtsvorm bepalend. Een stichting heeft geen leden, maar donateurs. Wijzelf beschouwen onze donateurs overigens als lid-donateurs en stellen ideeën en voorstellen vanuit de donateurs altijd zeer op prijs. Als bestuur zullen we daar altijd zoveel mogelijk zoveel mogelijk rekening mee houden. Nieuwe bestuursleden kunnen altijd voorgedragen worden door donateurs, vrijwilligers of vanuit het bestuur zelf. Bestuursleden worden echter aangesteld door het zittende bestuur en - volgens onze stichtingsakte - voor het leven benoemd (of totdat men zelf aangeeft ermee te willen stoppen).

Gerard (G.) van Winkelhoff

Voorzitter
(1-1-2022 - heden)

Jolanda (J.) Wendels - van der Meulen

Secretaris
(1-6-2022 - heden)

Marcel (M.) Verhoef

Penningmeester
(1-3-2014 -  heden)

De oprichters van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Op 25 augustus 1983 was het dan zo ver . . .

Toen verschenen voor notaris Petrus B.J.M. van den Bosch te Papendrecht de heren Arie van Munster, Jacob Dubbeldam en Adrianus Bonis, om een stichting in het leven te roepen:

"De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde"

De stichting had en heeft nog steeds ten doel het in kaart brengen van de geschiedenis van Ijsselmonde, in de ruimste zin van het woord. Daartoe werden en worden, voornamelijk door vrijwilligers gegevens verzameld op het gebied van genealogie, topografie, archeologie, sociografie, de industriële ontwikkelingen en monumenten. Ook worden er tegenwoordig transcriptie-werkzaamheden verricht. Voor deze specifieke activiteiten werd een vergaand samenwerkingsverband met het Stadsarchief Rotterdam afgesloten. De stichting wilde vooral een archief zijn, een vindplaats voor alle gegevens van en over IJsselmonde.

Hieronder vindt u de grondleggers van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde en hun kwartierstaten.

Arie van Munster

Voorzitter
(1983-1989)

Kwartierstaat

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave...

Jaap Dubbeldam

Algemeen Bestuurslid
(1983-1989)

Kwartierstaat

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave...

Adrianus (Ad) Bonis

Penningmeester
(1983-2014)

Kwartierstaat

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave...

Overzicht bestuursleden van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde vanaf 1983 tot heden

Uit het historische overzicht van de Kamer van Koophandel en uit alle notulen van oude bestuursvergaderingen door de tijden heen, is er getracht een zo nauwkeurig mogelijk historisch overzicht samen te stellen van alle voormalige voorzitters, secretarissen, penningmeesters en (algemeen) bestuursleden.

Helaas is het onderstaande overzicht verre van compleet en zeker niet uitputtend. Bestuurswisselingen werden niet altijd doorgegeven aan de Kamer van Koophandel en ook werden lang niet altijd van elke bestuursvergadering notulen gemaakt. Hierdoor zijn in een aantal gevallen de data van aan- en aftreden niet altijd even duidelijk. 

Al met al geeft het onderstaande overzicht echter wel een aardig beeld van onze bestuursleden door de jaren heen.