Persoonsgegevens 1850-1930 digitaal doorzoekbaar

Het Stadsarchief Rotterdam heeft onlangs 1,2 miljoen inschrijvingen uit de historische bevolkingsregisters van de stad toegevoegd aan de personenzoekmachine. Daarmee zijn alle bewaard gebleven Rotterdamse registers uit de periode 1850-1930 nu digitaal doorzoekbaar. In totaal gaat het om meer dan 2 miljoen inschrijvingen.

Deze grote uitbreiding was mogelijk dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers uit het hele land. Sinds 2014 hebben zij in het kader van het project WieWasWie Bevolkingsregisters de persoonsgegevens van 160.000 scans uit 760 Rotterdamse registers ingevoerd op de website Velehanden.nl. In februari van dit jaar was deze klus geklaard en zijn de gegevens overgezet naar de website van het Stadsarchief. Binnenkort komen ze ook beschikbaar via de landelijke website voor persoonsgebonden informatie WieWasWie.nl. Daarnaast zullen ze worden aangeboden als open data.

Historische persoonsgegevens uit de burgerlijke stand en bevolkingsregisters worden veel geraadpleegd door genealogen, maar ook door wetenschappers die onderzoek doen naar migratiestromen of erfelijke aandoeningen.

Bevolkingsregisters

Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1849 werd bepaald dat alle Nederlandse steden en gemeenten vanaf 1 januari 1850 bevolkingsregisters aan moesten leggen waarin werd bijgehouden wie er binnen de gemeentegrenzen woonde. Per huishouden en per persoon werden allerhande gegevens vastgelegd, zoals namen, geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, beroep en godsdienst.

Veranderingen (geboorte, overlijden, verhuizingen) in een huishouden werden steeds bijgehouden door gegevens door te strepen of juist bij te schrijven. Daarom kun je via het bevolkingsregister de situatie van een huishouden of persoon over een bepaalde periode volgen en krijg je in één oogopslag een beeld van hun leefomstandigheden. 

Het Stadsarchief Rotterdam heeft de bevolkingsregisters laten ontsluiten over de periode 1850-1930 van de stad en alle voormalig zelfstandige gemeenten die nu deel uitmaken van Rotterdam. Dat zijn, in alfabetische volgorde: Charlois, Delfshaven, Hillegersberg, Hoogvliet, Katendrecht, Kralingen, Overschie, Pernis, Schiebroek en IJsselmonde.

Deze mijlpaal zal eind mei gevierd worden met een speciale bijeenkomst. Het programma hiervoor moet nog bekend gemaakt worden, we houden u op de hoogte!

Bron: Website Stadsarchief

Nieuws
Previous reading
De rijksarchivaris is niet bang voor gerommel in de archieven door de nieuwe privacywet
Next reading
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)