Portal Stadsarchief, collectie IJsselmonde

Uw zoekacties: Archief van het waterschap "De Westdijken van het eiland IJsselmonde"
x18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) ( Stadsarchief Rotterdam )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) ( Stadsarchief Rotterdam )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archief
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording
Geschiedenis van de ordening en de beschrijving
18 Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inhoud en structuur van het archief
Geschiedenis van de ordening en de beschrijving
Titel:
Geschiedenis van de ordening en de beschrijving
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
Indiceeren en binden der protocollen
Het Burgemeestersbesluit van 11 Juni 1670 betrof niet alleen het bewaren der protocollen, doch ook het inbinden, indiceeren en inspecteeren.
Het schreef voor dat de akten, om beter gebonden te kunnen worden, op goed papier van gewoon formaat en van minstens twee geheele bladen geschreven moesten zijn, dat de notaris binnen drie maanden voor het inbinden en indiceeren van zijn geheele protocol tot 1 Januari 1670 moest zorgen en voor het vervolg dat dadelijk na afloop van een kalenderjaar zou moeten doen.
Om zekerheid te hebben, dat hunne voorschriften werden nagekomen, bepaalden Burgemeesters en Regeerders, dat de notarissen verplicht waren hunne protocollen op elke aanvraag ter inzage te geven aan de beide stadssecretarissen.
De misbruiken bleven evenwel bestaan. Sommige notarissen lieten hunne akten ongebonden liggen of maakten er geen index op en, nog erger, lieten zelfs de noodige zegels achterwege, "waerdoor dickwijls vele confuisien en moeiten souden konnen ontstaen, het gemeene Lands gerechtigheyt benomen en ook particulieren van 't hare ontset werden". Dientengevolge zag het Stadsbestuur zich verplicht weer in te grijpen. Den 7den Februari 1708 gelastte de Weth alle notarissen nog eens, hunne akten in te binden, te indiceeren en te zegelen "op poene dat bij haer, voor yder acte vóór den laesten December van yder jaer bij en voor haer gepasseert, dewelke niet gesegelt of ingebonden sal worden bevonden, verbeurd sal werden een somma van ses guldens". De secretaris Raven werd geauthoriseerd om, zonder zich met den inhoud te mogen bemoeien, alle notarieele akten op deze punten te inspecteeren. De inspectie zou elk jaar 1 Maart met den oudsten* notaris beginnen en moest vóór het einde der maand afgeloopen zijn. Na Raven's aftreden of overlijden zou zijn ambtsopvolger met deze taak belast zijn.
Weldra echter werden speciale commissarissen met de inspectie der notarieele protocollen belast. Nadat de Staten 28 Augustus 1716 een commissie hadden ingesteld, om het al of niet wenschelijke van dezen maatregel te onderzoeken, werd in de Statenvergadering van 4 Februari 1717 het advies dezer commissie ter tafel gebracht. Het luidde aldus: "Dat in alle de steden deser provincie by de Burgemeesteren, en in 's-Gravenhage by de Societeyt, behoorden te werden aangestelt en beëedigt, commissarissen over de steden en 's-Gravenhage mitsgaders het plattelandt onder de verpachtinge daarvan respectievelyck gehoorende, die toesicht souden hebben op de notarissen, reeds geadmitteert en die noch geadmitteert sullen werden". Een uitvoerige ontwerpinstructie voor deze commissarissen werd meteen overgelegd.
Ook in de vergaderingen van de Rotterdamsche Vroedschap werd dit rapport, "rakende het aenstellen van commissarissen op het werck van de notarissen, het overbrengen van de protocollen en het jaarlijx veranderen van de stempelen der zegels", uitvoerig besproken. Het resultaat was echter, dat het in de vergadering van 23 Februari 1717 van de hand gewezen werd. De Staten dienden echter weldra een nieuwe ontwerp-instructie voor de commissarissen in en arresteerden deze, hoewel zij bij de Rotterdamsche Vroedschap waarschijnlijk geen instemming vond, den 30sten Juni 1731. In Rotterdam, waar inmiddels, bij de algemeene herziening der stadskeuren, in 1720 ook de ordonnantie op het notarisschap, die het toezicht op de notarieele protocollen eenvoudig aan den stadssecretaris toevertrouwde, was vastgesteld, bleef men blijkbaar talmen, met het gevolg dat den 22sten December 1733 de Staten aan Burgemeesteren gelastten, een beëedigd persoon aan te stellen, om toezicht te houden op de notarissen in hunne stad en op die op het platteland onder het verpachtingsressort der stad resideerende. Pas 3 April 1745 gaven Burgemeesteren aan dit besluit uitvoering door als commissarissen aan te stellen de drie stadssecretarissen en wel op de instructie van 30 Juni 1731 * 
Vele notarissen bleven niettemin, wat het maken van indices betrof, in gebreke. Ook de wet van 6 October 1791 op het notariaat bleek niet voldoende, om het euvel te weren. Daarom bepaalde een nieuwe wet van 5 Mei 1796 (16 Floréal an IV), dat de notarissen elk jaar een dubbel exemplaar van het repertorium der akten, die zij in het afgeloopen jaar gepasseerd hadden, ter griffie van de rechtbank hunner residentie moesten deponeeren en zij bij nalatigheid vervolgd en beboet zouden worden.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Opmerkingen openbaarheidsbeperkingen
Kenmerken
Datering:
1585-1811
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten, 1585-1811
Auteur:
E. Wiersum
Plaats van uitgave:
Rotterdam
Jaar van uitgave:
2005
Overheid of particulier:
Overheid
Trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
Archiefvormer Notarissen Rotterdam
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Ontworpen door Henk Kuiper Webs

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk te maken. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten