De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde (1578 – 1778)

17,50

Alle akten uit de Tienden Cohieren uit de periode 1578 tot en met 1778 voorzien van een index op naam.

Beschrijving

In het Stadsarchief Rotterdam bevindt zich onder inventarisnummers 1711-1713 een verzameling kohieren van de jaarlijkse verpachting der tienden in het Oostambacht van IJsselmonde. Het materiaal bestrijkt het tijdvak 1578-1778, verdeeld in drie perioden.

Op verzoek van het Streekarchief Eiland IJsselmonde heeft de heer P. Grandia in 1990 op zich genomen de transcripties van de kohieren te verzorgen en aansluitend de bijbehorende naamlijsten samen te stellen.

Deze naamlijsten zijn opgenomen in een viertal boekjes “De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde”, en uitgegeven door het Streekarchief.

Uit historisch en genealogisch oogpunt zijn de gegevens van uitzonderlijk belang. Bij de brand in de Adriaen Janskerk in 1678 ging nagenoeg het gehele kerkarchief in vlammen op. Daarmee gingen de gegevens over de oudste bewoners van het dorp verloren. De Tienden geven inzicht in de bezittingen van deze bewoners.

In 2014 vatten Kees Grandia (voor zover bekend geen familie van P. Grandia) en Peter den Hartog het plan op (in het verlengde van de succesvolle DVD “ONA IJsselmonde 1661-1811”) om foto’s te nemen van de oorspronkelijke documenten die zich in het Stadsarchief Rotterdam bevinden en deze, vergezeld van de transcripties en een index, uit te brengen op een DVD. Voor de index werd dankbaar gebruik gemaakt van de door de heer P. Grandia samengestelde namenlijsten uit de jaren 90.

Op deze DVD treft u dus niet alleen de namen van de personen aan die in de Tienden staan vermeld (zoals in de boekjes), maar ook de koppelingen naar transcripties en originele documenten.

Auteur: A.P. den Hartog, K. Grandia, P. Grandia
Jaar: 2017
Uitgeverij: Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Overige informatie: Vergeet bij bestelling met verzending per post niet uw adres te vermelden! Donateurskorting geldt niet voor de CD uitgaven van externe uitgevers.