Sonneburgh

van manege naar verzorgingshuis

Oorspronkelijk gepubliceerd in Streekarchief Eiland IJsselmonde Kwartaalbericht Zomer 2017 (jaargang 32, nummer 2)

Willem van der Vorm beoefende zelf de paardensport en steunde de ruitersport door onder andere uitzending van ruiters naar het buitenland mogelijk te maken. Willem bezat de Manege “Den Heuvel” aan de Schulpweg in Charlois, voorheen de boerderij van M. Stok.

Na de Tweede Wereldoorlog kende Rotterdam maar twee bejaardenhuizen. Het Gemeentelijk Tehuis en het Tehuis van de Hervormde Gemeente Rotterdam beide op de rechter Maasoever. En er bestond in Rotterdam een grote behoefte aan een verzorgingshuis op de linker Maasoever.

In 1948 besloot een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf diaconieën van Rotterdam-Zuid, na verscheidene besprekingen, een Stichting op te richten; "de Stichting tot Oprichting en Instandhouding van een Protestants Tehuis voor Ouden van Dagen annex Inrichting voor Chronische Zieken". In augustus 1948 werd de dubbele villa “Sonneburgh”, aan de Dorpsweg 385 eigendom van de Stichting. Na de noodzakelijke verbouwing van het pand kon op 2 april 1949 de opening plaatsvinden. In de villa was plaats voor 20 ouderen en een besturend zuster (red: Hoofdzuster)met assistente. Besloten werd de naam van de Stichting aan te vullen met de naam, die reeds op het huis was aangebracht, namelijk "Sonneburgh".

Vlak voor zijn overlijden schonk Willem van der Vorm manege “Den Heuvel” met alle terreinen en gebouwen aan de Hervormde Stichting Sonneburgh. In 1957 werd daar een  verzorgingstehuis gebouwd en in 1964 een verpleeghuis. In 1972 werd aan de Ravenswaard in IJsselmonde een verzorgingshuis annex servicewoningencomplex geopend. Het verzorgingshuis aan de Schulpweg was in 1983 aan renovatie toe en tegelijkertijd werd ook daar een servicewoningencomplex gebouwd, waarvan de opening in 1986 plaatsvond. Het verpleeghuis met nog 5- en 6-beds-kamers, werd in 2005 vervangen door nieuwbouw met 1-persoonskamers.

Sinds de fusie in 1998 maakt "Het Havenlicht" in Pernis ook deel uit van de Hervormde Stichting Sonneburgh. In 2005 is daar het Wijkservicepunt Pernis aangebouwd waarin ruimte is geboden aan huisartsen, kraamzorg, thuiszorg en andere diensten voor de bewoners in de wijk.

 

 

 

       

Geschiedenis
Previous reading
Monsterklus digitalisering slavernijverleden is geklaard
Next reading
Willem van der Vorm