Streekarchief op bezoek bij het Maritiem Museum

Op vrijdag 10 november is het Streekarchief in persoon van Gerard van Winkelhoff en Marcel Verhoef op bezoek geweest bij het Maritiem Museum. Het Maritiem Museum heeft een interessante collectie Bichon. Zoals wellicht bekend waren de eerste generaties Bichon in Rotterdam actief in de VOC als schippers, stuurlieden en handelaren. In de Bichon-collectie van het Maritiem Museum bevinden zich enkele brievenboeken en scheepsjournalen van Claes, Bertrand en Reinier Bichon. Erg interessant voor het Bichon onderzoek dat het Streekarchief momenteel nog uitvoert.

Bibliothecaris Ron Brand van het Maritiem Museum ontving ons hartelijk en alle stukken lagen al klaar voor ons. Gerard en Marcel waren naar de Leuvehaven getogen in de veronderstelling dat het een dagje fotograferen zou worden, maar de heer Brand kon ons verblijden met de mededeling dat alle boeken al waren gefotografeerd en sommigen zelfs al (gedeeltelijk) getranscribeerd. Hij bood ons aan dit digitaal materiaal aan ons te verstrekken, dus restte verder een dagje doorkijken en de enorme collectie van de bibliotheek van het Maritiem Museum te bekijken.

Ook werd nog even kort het depot van het museum getoond en werd kennis gemaakt met Irene Jacobs, die samen met Sjoerd de Meer een artikel had geschreven over de Bichon collectie van het Maritiem Museum wat is opgenomen in het Mappae Antiquae, Liber Amoricum Günter Schilder. Een mooi en lijvig werk wat zich sinds kort ook in de collectie van het Streekarchief bevindt.

Het was dus al met al een mooie en vruchtbare dag, waarmee weer stappen zijn gezet in het onderzoek naar de familie Bichon van IJsselmonde en het Streekarchief kan het Maritiem Museum hartelijk danken voor de prettige samenwerking en ontvangst. 

Nieuws
Previous reading
Foto-expositie Streekarchief in de Bibliotheek IJsselmonde
Next reading
Den Haag: 1,4 miljoen scans Notarieel archief afgerond!