Families van IJsselmonde

main image

Welkom bij de genealogische database van Henk Aapkes

Gedurende vele jaren heeft Henk Aapkes zich bezig gehouden met zijn grote passie, genealogisch onderzoek. Zijn ultieme doel was hierbij om een verzameling samen te stellen met daarin alle families met hun onderlinge relaties van (het eiland) IJsselmonde. Inmiddels is zijn bestand uitgegroeid tot een verzameling van meer dan 150.000 (voormalige) bewoners van IJsselmonde. Het mooie van deze verzameling is dat alle personen in familieverbanden zijn gegroepeerd en er veel aanvullende informatie van personen is opgenomen. De heer Aapkes heeft de database inmiddels aan het Streekarchief geschonken met het verzoek deze via de website voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Op deze manier kan iedereen profijt hebben van zijn inmiddels toch wel als levenswerk te bestempelen verzameling. Aanvullingen zijn welkom, deze worden drie a viermaal per jaar verwerkt op de website.