Verloren gewaande inventaris teruggevonden en gepubliceerd

In 1995 bracht het Streekarchief een boekje met “de Akten van indemniteit van IJsselmonde” uit, auteur was mevr. J.C. Broekhuijzen. Het betrof hier 150 exemplaren van de in het archief van de ambachtsheerlijkheid Oost-IJsselmonde opgenomen, in IJsselmonde ontvangen en uitgegeven akten van indemniteit in de periode tussen 1700 en 1819.

In de periode 2014-2016 werden alle originele akten in de inventarissen van het archief van de voormalige gemeente IJsselmonde, alsmede de ambachtsheerlijkheden Oost- en West-IJsselmonde en Lombardijen gefotografeerd door de heren Kees Grandia en Peter den Hartog. In al deze inventarissen werd nog een gedeelte van de akten van indemniteit aangetroffen die niet eerder bekend waren en welke dan ook niet waren opgenomen in de uitgave van 1995.

Als aanvulling op de eerdere uitgave en voor de volledigheid worden deze akten van indemniteit, opgenomen in het register van uitgegeven akten van indemniteit 1762-1772, in een aanvullende uitgave gepubliceerd, zie "De akten van indemniteit van IJsselmonde (1762-1776)".
Nieuws
Previous reading
De Nieuwsbrief voorjaar 2022 is uit!
Next reading
De akten van indemniteit van IJsselmonde (1762-1776)